4 APRIL 2016

Maandag 4 april 2016

Circa 120 belangstellenden meldden zich voor de tweede editie dit jaar van Zakelijk Almelo.
Gasten bij deze bijeenkomst waren Ad Louter (algemeen directeur Urenco Nederland B.V.) en Jan Smit (voorzitter Heracles Almelo.
Wim van der Elst, directeur Elicit BV, sprak de column uit. Petra van der Kruijssen betrad namens DOEN de zeepkist.

De Ravelzaal vult zich. De drie oud-wethouders Jan van Marle, Gerrit van Woudenbergh en Johan Andela hebben elkaar al gevonden.

Zowel vertrouwde als ‘nieuwe’ gezichten aan tafel

Kernactiviteit van Urenco in Almelo is het verrijken van uranium voor kernenergiecentrales en de vervaardiging van stabiele isotopen voor medisch en industrieel onderzoek. Ad Louter is sinds 1 februari 2015 algemeen directeur van Urenco Nederland B.V.

Ad Louter is net terug van de Nuclear Industry Summit 2016, die onlangs plaatsvond in Washington. Doel is het vreedzame gebruik van kernenergie promoveren en onheus gebruik onmogelijk maken. Zelf is hij voorstander van kernenergie: er zal altijd behoefte blijven aan en een markt zijn voor kernenergie de komende decennia.
Het zijn geen moeilijke jaren, antwoordde hij desgevraagd, eerder ‘vlakke’ jaren. Er is sprake van stabilisatie van de vraag.
Duitsland gaat uitfaseren, België en Zwitserland volgen. Andere en grotere landen breiden juist uit. Wel is er momenteel prijsdruk en overcapaciteit. Urenco zelf behoort tot de best presterende staatsbedrijven. Voor de komende tien jaar is de orderportefeuille gevuld. Na circa tien vlakke jaren verwacht Ad Louter weer een groeiende vraag.

Urenco Nederland B.V. is onderdeel van het consortium Urenco en ‘het vlaggeschip van de groep. We zijn de grootste van de vier sites. Wat we hebben zullen we maximaal benutten’.

De stabiele isotopen die Urenco in Almelo vervaardigt, worden voornamelijk toegepast in de medische sector, vooral voor kankerdiagnostiek en –therapie. ‘In stabiele isotopen hebben wij meer dan 40% van de wereldmarkt in handen. We groeien elk jaar, het is een pareltje.’

President Obama vindt dat centrales beter op hun veiligheid dienen te letten. De hoeveelheid hoogverrijkt uranium, die geschikt is voor bommen, is significant verlaagd. ‘Er is een grote dreiging uit de wereld geholpen. Daarin speelt de USA een leidende rol. Wij produceren laagverrijkt uranium en staan onder streng toezicht van toezichthouders.’

De afvalproblematiek en het veilighouden van centrales, ‘daar moet je het over hebben’.  Volgens Ad Louter red je het niet alleen met zonne- en windenergie. Kernenergie is CO2-vrij, die moet je erbij hebben.’

Nederland loopt achter qua omschakeling naar duurzame energie. De Urenco-voorman schrijft dat toe aan het feit dat we een dichtbevolkt land zijn. We willen wel windturbines maar niet in onze achtertuin. Zelf zou hij inzetten op windenergie offshore, al is dat ingewikkelder en duurder. ‘De politiek moet daadkrachtiger zijn.’

Wat de eventuele verkoop van de aandelen Urenco door de Nederlandse staat betreft, ‘het is niet aan Urenco daar iets van te vinden’.  Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt tegen. De Nederlandse staat is al 46 jaar aandeelhouder. Wie ook de nieuwe eigenaar wordt – en dan liever een staat – de fabriek blijft hier staan. ‘We voelen ons hier thuis.’

Ad Louter zet het beleid van zijn voorganger Huub Rakhorst inzake openheid voort. ‘Het utracentrifugedeurtje blijft dicht, maar verder zijn we gewone mensen, al is het wel een uniek bedrijf.’
Refererend aan een incident met verrijkingsfabriek SP5 vorig jaar: ‘Openheid is belangrijk. We zullen het ook meteen vertellen mocht er iets niet goed gaan.’

‘We voelen ons verbonden met Almelo’, besluit Ad Louter. ‘We hebben een goede band met de stad en de bevolking.’ Hij betreurt het dan ook dat slechts 15% van de medewerkers uit Almelo afkomstig is. ‘Dat zou ik graag hoger zien, net als meer vrouwen vanwege de afspiegeling van de samenleving.’

Wim van der Elst (directeur Elicit BV) sprak in zijn column over succesfactoren bij met name startende ondernemers

Jan Smit, voorzitter van Heracles Almelo, nam ook deze avond vrijwel geen blad voor de mond. Met de wedstrijd van jongstleden zaterdag in gedachten vertelde hij trots te zijn dat tegen FC Utrecht gelijk is gespeeld. De club uit de Domstad heeft een vijf keer zo hoge begroting. Daarom blijft hij realistisch. Europa ingaan is een droom, maar clubs als Ajax, PSV en Feyenoord haal je nooit in. ‘We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt.’

Het vernieuwbouwde stadion was een goede beslissing. Meer dan voorheen is ‘een avondje Heracles een avondje uit’. ‘Alle ploegen zeggen: “Ongelooflijk, de bouw, de sfeer, de voorzieningen…”, daar zijn we verschrikkelijk trots op. We zijn een Traditionsverein.’
Hij liet niet na opnieuw zijn teleurstelling uit te spreken dat de gemeente Almelo – ‘als enige in Nederland’-  geen skybox of stoelen in het stadion heeft.

Wat de naamgeving voor het stadion betreft, moest hij terughoudender zijn. Hij is eerst nog in gesprek met Pim Polman. Onzeker is of TenCate, dat inmiddels in andere handen en niet meer aan de beurs genoteerd is, met een mooi bedrag haar naam aan het stadion verbindt. Ook Asito heeft belangstelling. Uitspraken doen over de situatie bij FC Twente achtte hij niet raadzaam.

Ook Heracles Almelo brengt haar maatschappelijke betrokkenheid in praktijk. Zo brengen spelers bijvoorbeeld bezoeken aan ziekenhuizen. ‘We moeten ons meer profileren, focussen op wat we buiten voetbal doen.’

‘Er wordt nooit nee verkocht, bij ons kan alles.’

‘Hendrie Krüzen heeft gekozen voor geld en avontuur, maar hij is altijd bij ons welkom.’

Jan Smit: ‘Elk probleem lossen we met de linkerhand op.’

Jan Hammink had een vraag voor de Heracles-praeses

Petra van der Kruijssen nam plaats op de zeepkist en hield een pleidooi voor een nieuwe zakenbeurs die 15 en 16 juni aanstaande wordt gehouden. DOEN: ‘door ondernemen en netwerken’.

De foto’s zijn gemaakt en beschikbaar gesteld door Marinus Blaak.