5 SEPTEMBER 2016

Op maandag 5 september vond de 64e editie plaats van Zakelijk Almelo. Te gast waren Raymond Harmsen (Hapré Zorg & Inkomen) en Jon Hermans-Vloedbeld (waarnemend burgemeester van Almelo). Martin Steenbeeke ging met beiden in gesprek. Wim van Dalfsen sprak de column uit.

Raymond Harmsen begon met Berend Prenger als traditioneel assurantie-tussenpersoon, aangevuld met een makelaardij. Zijn kompaan nam in 2002 afscheid. Zelf besloot hij te kiezen voor een niche in de markt: collectieve zorgverzekeringen.

Nu betreft het hier een privaatrechtelijk iets. Waarom zou een bedrijf zich inspannen voor zorg- en verzuimmanagement of ziektekosten met elkaar gaan vergelijken? ‘Het blijft een no-interestproduct. Ik moest dus iets extra’s doen. Ik wilde het de bedrijven gemakkelijker maken.’ En dus ontwikkelde hij de Zorgvergelijker – ‘net als televisies vergelijken, maar dan beter en op maat’.

Hapré zit momenteel op 50.000 verzekerden, werkzaam bij uiteenlopende bedrijven. Van verzekeraars ontvangt hij een provisiebedrag. Dat betekent niet dat hij de ene aanbieder beter onder de aandacht zal brengen dan een andere. De percentages zijn redelijk gelijk: hij toucheert 25 tot 30 euro per volwassen verzekerde.

Er lijkt veel concurrentie te zijn op de zorgverzekeringsmarkt, maar de meeste mensen zijn aangesloten bij de grote vier. Het merendeel staat ook niet te springen om een overstap. Per jaar verandert 6 tot 7% van zorgverzekeraar, ‘maar dat zijn meestal dezelfden’.

Volgens Raymond Harmsen zijn er nog steeds te veel zorgverzekeraars. Zelf doet hij zaken met alle zorgverzekeraars zaken, maar niet met een internetverzekeraar.

De crisis is goeddeels achter de rug. Er is weer meer tijd, geld en aandacht voor de mens. Ook wordt gekeken naar vitaliteit. Op vitaliteitsgebied wil hij een eigen, breed platform oprichten: Vitaal in Twente. Er zijn proeftuinen in Nederland. ‘Ik wil bewustzijn creëren om iets met vitaliteit te doen. Samen met Zilveren Kruis/Achmea zijn we tot de conclusie gekomen dat we dat ook in Twente gaan doen.’

Er is inmiddels een groep ondernemers voor bij elkaar gekomen en ‘er ligt nog veel geld bij gemeenten op de plank, de hulp huishoudelijke toeslag bijvoorbeeld’. Hij wijt dat deels aan onbekendheid.

Raymond Harmsen: ‘Het is een supersaai product, maar je kunt er veel in betekenen.’

Per jaar verandert 6 tot 7% van zorgverzekeraar, ‘maar dat zijn meestal dezelfden’.

Wim van Dalfsen verzorgde deze avond de column.

Circa 100 columns van Wim van Dalfsen uit De Roskam zijn gebundeld. Het boekwerkje was na de bijeenkomst te koop.

Siegfried Steen ontving van Wim van Dalfsen een presentexemplaar van de bundel columns.

Op 24 september neemt Jon Hermans tijdens een raadsvergadering en met een stadsmaaltijd afscheid van Almelo en haar inwoners. Die zal omgeven zijn door emoties, want ze houdt van Almelo. ‘Het is een ingewikkeld besluit, dat is ingegeven door persoonlijke omstandigheden.’ Almelo is erg aan haar overleden man en haarzelf verbonden. ‘Ik heb nieuwe vleugelruimte nodig. Almelo is wel een stad om van te houden. Ze zal nooit uit mijn hart verdwijnen.’

‘Ik wist wat me te wachten stond’, vertelt Jon Hermans, de balans opmakend. ‘Er lag sociaal-economisch een grote opgave. Die ligt er nog steeds, maar ik ben positief getroffen door de kracht van de stad, ondernemers die de handen ineenslaan en bereid zijn mee te denken over maatschappelijke opgaven.’

Het is haar overtuiging dat je als inwoner ook kijkt wat je zelf kunt doen. ‘Het zit ook in de samenleving op dit moment. Mensen wilen hun eigen leven zelf organiseren. Dat moet je faciliteren, maar je moet ook een appèl doen op de mensen een bijdrage te leveren. Als overheid maken wij de denkfout te weten wat goed is voor de burger, maar als je dan een appèl doet op de samenleving zegt men: “Mogen wij zelf ook even nadenken?”.’

Almelo kent 41.000 arbeidsplaatsen, vooral hightech en dienstverlening. Dat zijn voor een groot deel door niet-Almeloërs. De zorgt blijft voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We moeten in regionaal verband niet alleen focussen op hightech maar ook op bedrijven waar hand- of vakwerk nodig is.

Jon Hermans is verklaard voorstander van regionale samenwerking. Zover is het nog niet gekomen. Wel zijn kleine stapjes gezet. ‘Wat nog ontbreekt, ik roep dat voortdurend, is dat we één agenda moeten durven zetten als Twente. Anders werken we niet voor de inwoners en ondernemers.’ Twente zou één gemeente kunnen zijn omdat we sociaal-economisch en geografisch een eenheid zijn. ‘Als je bestuurlijk opschaalt gaan lokale gemeenschappen echt niet verloren. Dat is een denkfout. Zie Bornerbroek, daar is men blij dat men nu wordt gefaciliteerd. Dat is de bestuurlijke opdracht.’

Jon Hermans: ‘Mijn hart ligt bij de publieke zaak. Het openbaar bestuur op lokaal niveau is altijd mijn keuze geweest.’

De Almelose gemeenteraad kent veel fracties en partijen. Volgens Jon Hermans zie je deze fragmentatie in veel gemeentes in Nederland. Wel ziet ze op dit moment dat er een kentering plaatsvindt. Er ontstaat positieve energie, dat er moet worden samengewerkt. Er zijn fusies tussen partijen en fracties. ‘De kiezer snapt dat misschien niet altijd. Je zit er niet voor je eigenbelang, maar voor het belang van de burger. Ik juich het toe dat binnen de raad wordt gezocht naar nieuwe manieren van samenwerking. We zijn een minderheidscollege en dat is een zegen voor de Almelose democratie.’

‘Ik ben liever op straat dan in mijn kamer, het levert altijd inzichten en nabijheid op.’

Tijdens haar ambtstermijn deed zich een aantal ernstige incidenten voor. ‘U stond er meteen’, zei Martin Steenbeeke. ‘Dat is een van de belangrijkste elementen’, aldus Jon Hermans, ‘veiligheidsgevoel wordt steeds belangrijker. Er wordt steeds meer leiderschap gevraagd. Het is de rol van de overheid om mensen bij elkaar te brengen, met elkaar in verbinding te brengen.’

Staande op de zeepkist vroeg Gert-jan Sweep, directeur van de bibliotheek, aandacht voor het eeuwfeest in de week van 22 november 2016.

Als dank voor haar inzet voor de stad en betrokkenheid bij Zakelijk Almelo ontving Jon Hermans bloemen, haar overhandigd door Siegfried Steen.

Als dank voor haar inzet voor de stad en betrokkenheid bij Zakelijk Almelo ontving Jon Hermans bloemen, haar overhandigd door Siegfried Steen.

Foto’s met dank aan Marinus Blaak.