3 februari 2020

Zakelijk Almelo ontving 3 februari circa 100 bezoekers en twee gasten: Richard Coppens, managing director van Group 2000 Nederland B.V., en Hilde Dijstelbloem, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Groep Twente (ZGT). Tussen de vraaggesprekken die Martin Steenbeeke met elk van hen had door, verzorgde Ger Vermeulen de column. Op de zeepkist vroeg Juliëtte Vrijhoeven aandacht voor de 10e Slingerbeurs, te weten 17 april aanstaande.


Siegfried Steen beroert de gong – editie 81 van Zakelijk Almelo kan beginnen.

Richard Coppens, managing director van Group 2000 Nederland BV. Er werken 50 mensen in het zwart-rode pand aan de Van der Hoopweg. De omzet bedraagt € 10 miljoen.
Group 2000 is actief in cybersurveillance: ‘Wij maken vanuit Almelo de digitale wereld veiliger’.


Richard Coppens (links): ‘Appjes laten altijd wel een spoor achter, als internetconnectie of locatie.’

Het bedrijf doet dat met software, waarmee het politie en justitie gereedschappen helpt verschaffen om bijvoorbeeld de bewijsvoering beter op orde te brengen. Veel mobiel verkeer gaat buiten politie en inlichtingendiensten om. Het is een kat-en-muisspel. Soms is men de opspoorders voor. Met software uit Almelo kun je een deel van de puzzel oplossen.

Telecombedrijven – vele van hen zijn klant van de groep en zo ook de Nederlandse overheid – moeten conform de wetgeving gegevens bewaren. Dat vereist onder meer beveiliging van netwerksystemen en de zorg dat telecommasten beter bestand zijn tegen overload. ‘Wij zorgen voor de beschermingslaag om masten ter voorkoming van een domino-effect, zodat netwerken kunnen blijven functioneren. Het gaat om toptechnologie.’

Group 2000 heeft klanten over de hele wereld. Nederland is het thuisland, maar het bedrijf is te groot voor alleen ons land. Van alle bedrijven wereldwijd die in cybersurveillance en zaken als mediation en management actief zijn, neemt het bedrijf een verdienstelijke plaats boven het midden in. De echt grote partijen zitten met name in Noord-Amerika en Israel. ‘Soms krijgen we verzoeken uit landen in het Midden-Oosten en Azië. Elke twee maanden komen ze wel met een aanbesteding.’

Nederland is koploper in tappen, vertelt Richard Coppens. ‘Ik vind dat het in Nederland behoorlijk goed geregeld is. Er moet echt wel een verdachtmaking zijn. De privacy van individuen die niets op hun kerfstok hebben moet je beschermen. Het toezicht op veiligheidsdiensten en de wet- en regelgeving zijn hier goed geregeld, maar de AIVD en BVD krijgen wel steeds meer bevoegdheden.’

Met technologie kun je veel en het helpt veel voorkomen, maar er komt ook steeds meer. Vandaar zijn wens tot meer samenwerking. Veiligheidsdiensten hadden na 9/11 veel informatie, ‘maar die wilden ze niet met elkaar delen’.

Richard Coppens ziet in de omschakeling naar de vijfde generatie mobiel netwerk (5G) ook toepassingen. 5 G betekent immers dat telecombedrijven gaan investeren, dat er nieuwe apparatuur moet komen en capaciteit nodig is bij het bij- en afschalen. ‘Dat is goed voor onze business en doet onze kassa rinkelen, al moeten wij ook voor die technologie investeren. Van onze investeringen is 80-90% gericht op 5G. We moeten dit snel en goed doen voor de komende vijf tot tien jaar.’

Ger Vermeulen, traditioneel de eerste columnist van Zakelijk Almelo in het nieuwe jaar, sprak de column uit.

Hilde Dijstelbloem is voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuisgroep Twente. ZGT exploiteert in zowel Almelo als Hengelo een algemeen ziekenhuis. De groep biedt werk aan 3.233 medewerkers en het verzorgingsgebied telt circa 300.000 mensen.
Ze was al bekend met de regio toen ze hier aantrad en ‘de warme vriendelijkheid vind ik hier weer terug. In Twente ligt de mooie opdracht om de zorg toekomstbestendig te organiseren nu de zorgkosten stijgen en er minder handen aan het bed zijn’. Hilde Dijstebloem vindt Twente een mooie regio met het MST, ZGT en de universiteit die met technologie en innovatie aan de weg timmert. Zo heb je toegang tot kennis.

In een algemeen ziekenhuis prevaleert de gezondheidszorg, op alle niveaus en aan iedereen. ZGT heeft de ambitie een topklinisch ziekenhuis te worden, met wetenschap technologie en innovatie. ‘We zijn nu op de route, daar gaat visitatie aan vooraf. Er zijn 26 topklinische ziekenhuizen in Nederland; als we die halen komen we echt niet binnen op nummer 27. Enschede beschikt over een topklinisch ziekenhuis en is een traumacentrum. Dat is ZGT niet, maar we zijn wel in onderling overleg inzake aandoeningen. Als er acute zorg nodig is- eerste hulp, IC, direct opvang, verloskunde – kunnen we die meteen leveren. In Nederland kan dat in 80 ziekenhuizen al niet meer. Wij kijken vooral of we kwaliteitszorg kunnen leveren, acuut en 24/7. De acute zorg is naar Almelo gegaan, in Hengelo organiseren we de zorg rondom en dichtbij de patiënt organiseren, met dagbehandeling. Daar gaat het om minder complexe maar grote patiëntgroepen.’

Schreef ZGT enkele jaren geleden rode cijfers, nu zijn ze louter zwart. ‘We zijn echt op de goede weg’, aldus de bestuursvoorzitter. ‘We kunnen ook de reserves aanvullen. Dat maakt ons weerbaarder. In 2020 kunnen we onze goede financiële positie handhaven. Omvallen is hier niet aan de orde.’

Zou één ziekenhuis in Twente uiteindelijk niet het beste zijn? ‘Stel nu dat we zeggen dat we een fusie nastreven, dan gaat er veel aandacht naartoe. Wat je in Nederland ziet is dat sterk moet samenwerken in netwerken, met partners in de keten. Die samenwerking moeten we goed vormgeven en onze energie niet richten op een fusie. Groter is niet altijd beter.’

ZGT is in gesprek met zorginstellingen, de minister en werkt in de regio samen met ketenpartners – vanuit één visie en met de juiste partners om tafel. Uit een bijeenkomst met zorgaanbieders, de minister en een patiëntenvertegenwoordiging bleek wel dat Twente een voorbeeldfunctie heeft. De minister moet volgens Hilde Dijstelbloem wel iets doen. Bedden worden vaak bezet door ouderen. Dat is niet zoals het zou moeten. Ze kunnen beter zorg krijgen op een andere plek, zoals een verpleeghuis wel kan. Financiering zit in de weg. ‘We kunnen enerzijds zorgen dat de processen beter lopen, maar er is ook duidelijk tekort aan bedden. De zorgverzekeraar moet meewerken aan uitbreiding van het budget.’

Het belangrijkste signaal moet uitgaan van de eigen inwoners, aldus Hilde Dijstelbloem ‘en het is ook belangrijk als onze dokters er ruchtbaarheid aan geven. De zorgverzekeraars zitten op uw stoel mee te besturen, maar…. uiteindelijk is de patiënt de baas’.
Menzis is in onze regio de grootste verzekeraar, waarmee intensief overleg is over de zorgkosten. ZGT leverde ook zorg waar geen vergoeding van een verzekeraar tegenover stond. Het is uiteindelijk een pijnlijke keus: ‘Als het niet betaald wordt, kunnen we het niet meer doen en is de patiënt de dupe. We kunnen betere afspraken maken. Schuiven met patiënten in plaats van met geld gaat me erg aan het hart’.
Daarnaast zal ZGT gebruik moeten maken van technologie. ‘Als Hengelo, de planbare zorg, klaar is, is Almelo aan de beurt voor noodzakelijke verbeteringen. Voor hoog-complexe acute zorg moet je mee in technologische ontwikkelingen. We gaan steeds meer naar contacten via beelden, apps en telefoons. Daar hebben we veel mensen nog in mee te nemen.’

Juliëtte Vrijhoeven nam plaats op de zeepkist. In drie minuten wees zij de aanwezigen op de 10e Slingerbeurs Almelo, op 17 april aanstaande.

De Slinger Almelo helpt bij het realiseren van projecten en initiatieven van maatschappelijke organisaties. Het grootste en belangrijkste evenement van De Slinger is de Slingerbeurs. Hier wordt gehandeld tussen bedrijven en instanties die elkaar willen helpen – met gesloten beurs.

Het formele gedeelte zit erop. Tijd voor contacten.

Dick de Rijter zorgde zoals vanouds voor licht en geluid.

Wilt u alle gemaakte foto’s van deze avond zien, ga dan naar de desbetreffende pagina.

 

 

Continue Reading

4 november 2019

Industriële ontstoffingstechniek en regionaal innovatie-initiatief centraal bij Zakelijk Almelo

Gasten bij de 80e editie van Zakelijk Almelo op maandag 4 november in Ledeboer waren Huib van den Berg (commercieel directeur van de Kiekens Groep) en Rob Toussaint (algemeen directeur Heracles Almelo). Martin Steenbeeke ging met elk van hen in gesprek. Wim van der Elst (directeur/eigenaar Raad- en Taalgevend bureau WordPower) besprak in zijn column het verzorgd en duidelijk taalgebruik. Jacqueline Sibon, eventmanager bij Qredits, vroeg op de zeepkist aandacht te vragen voor het evenement Op Stoom. Dit in het kader van de Dag van de Ondernemer.

De Kiekens Groep is een voor menigeen vrij onbekende speler op de markt voor industriële ontstoffings- en ventilatietechniek. Toch is het bedrijf, opgericht in 1907, al sinds 1947 in Almelo gevestigd. Voor Almelo als vestigingsplaats is gekozen vanwege de aantrekkelijke investeringsmogelijkheden. ‘We willen wel meer internationaal en werken daarvoor samen met een adviesbureau. Inmiddels bouwen we in Tsjechië een bedrijf op.’

Martin Steenbeeke (rechts) in gesprek met commercieel directeur Huib van den Berg

Anders Invest heeft een groot belang in Kiekens. ‘Anders is geïnteresseerd in MKB-bedrijven, in wederkerigheid. Wij behalen een goed rendement, we hebben goed kunnen investeren en de vooruitzichten zijn goed, al zijn we wel afhankelijk van de economie.’

De groep is actief in bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie,  diervoeders, de zaadveredeling en defensie, waar men een centraal stofzuigsysteem heeft geleverd. Bij onderhoud aan de F 16 zuigen stofzuigers de coating van het toestel en worden ze veilig verwerkt. Stofafzuiging is cruciaal: niet alleen voor de productieprocessen zelf, in een ATEX (atmosphères explosibles)-omgeving kan stof ook explosies veroorzaken. Als er genoeg stof, brandbaar gas, damp of nevel hangt kan dit, vermengd met zuurstof en een ontstekingsbron tot een explosie leiden.

Er werken 40 mensen bij de vestiging in Almelo. ‘Wij zijn hard op zoek naar vakmensen, lassers en monteurs’, laat Huib van den Berg weten. ‘Die moeten wij nu inhuren, maar we kunnen er makkelijk 12 tot 13 bij hebben. Mensen voelen zich minder aangetrokken tot de techniek. Voor sommige beroepen als lasser is er een uitwisseling met bedrijven; niet structureel, we moeten wel flexibel zijn.’ Het wordt wellicht tijd voor onconventionele oplossingen als job carving: het opsplitsen van bestaande functies in gespecialiseerd werk en ongeschoold werk. Overigens betreft het veel handwerk: de producten lenen zich moeilijk voor massaproductie. Investeren in robots vraagt weer veel middelen. En een partner vinden om de producten aan de man te brengen is moeilijk. Het vergt namelijk veel applicatie- en systeemtechniek.

Heracles Almelo draait al jarenlang verdienstelijk mee in het linkerrijtje van onze vaderlandse voetbalcompetitie. Daarnaast is de club een innovatie-platform gestart om regionale overheden, grote onderwijsinstellingen en diverse bedrijven beter te verbinden. En dat leidt heus niet af van het voetbal, aldus algemeen directeur Rob Toussaint. ‘Regionale bedrijven zijn onze toekomstige sponsoren en wij willen graag bijdragen aan de sociale en economische groei van de regio.’ De club heeft een innovatiemanager in dienst. ‘Wij zijn goed in talentontwikkeling, we willen talenten aan ons binden en voor de regio behouden. En… mensen moeten beter willen worden in hun vak, daar willen wij hen in begeleiden.’

Algemeen directeur Rob Toussaint: ‘We willen talenten aan ons binden en voor de regio behouden.’

In januari 2018 is in het stadion voor de deelnemende bedrijven en kennisinstellingen in het innovatie-initiatief een skybox opgezet. ‘Elke twee weken spreken we met de beslissers.’ Diverse bedrijven, Engie, Qredits, Saxion en het ROC van Twente zijn inmiddels aangehaakt. ‘Burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo heeft het initiatief ook omarmd en er een boost aan gegeven. Iedereen mag aanhaken.’ Donderdag 12 december houden de club en deelnemende partijen een event over de toekomst van vakmanschap in Twente. ‘Hoe gaan we daarmee om en leiden we ze op tot top-vakmensen? Supporters van de toekomst zijn vaak sponsors van de toekomst. Het is belangrijk dat hier sociale en economische groei is, want daar willen mensen bij horen.’

Innovatie is al heel lang een van de kernwaarden van Heracles, stelt Rob Toussaint. Hij noemt als voorbeelden de introductie van kunstgras en stoelverwarming. Ook werkt men aan gezichtsherkenning bij binnenkomst en naar flexibele zonnecellen.

Dat brengt het gesprek als vanzelf op kunstgras en de discussies erover. De algemeen directeur wil best toegeven dat het veld er op tv niet echt uitziet, al zijn de  speeleigenschappen goed. Daarbij: gras is niet altijd duurzamer. ‘Wij zijn constant aan het doorontwikkelen, samen met TenCate. We werken nu aan kunstgras 3.0.  Nu hebben we maar één veld nodig voor training en wedstrijden. Ga je terug naar natuurgras, dan moet je twee velden en een kunstgrasveld aanleggen. Ik hoop op strenge winters, want dat doet het altijd goed in discussies.’

 Wim van der Elst (foto hieronder) sprak in zijn column over een goede beheersing van de Nederlandse taal en taalvaardigheid. 

Jacqueline Sibon, eventmanager bij Qredits, vroeg ten slotte in drie minuten en met beeldmateriaal aandacht voor Op Stoom, een evenement in het kader van de Dag van de Ondernemer.

Bekijk hier alle foto’s

Continue Reading

3 juni 2019

Bij haar 78e editie op maandag 3 juni ontving Zakelijk Almelo Jeroen Looms (Aermast) en Gerard Haarhuis & Martijn te Wierik (AutoHaarhuis). Linda Hilberink nam de gesproken column voor haar rekening. Circa 100 belangstellenden waren er bij Ledeboer getuige van.

 

Een vlaggemast is ogenschijnlijk een weinig tot de verbeelding sprekend en prozaïsch product. Aermast, een internationaal opererend bedrijf in met name vlaggenmasten en frames, maakt en levert er op jaarbasis 3.000 tot 3.500 vlaggenmasten. Ze staan en wapperen overal: van Nederland tot Dubai en Nigeria. Het is een overwegend business-to-businessactiviteit; een klein deel wordt besteld door particulieren. Vlaggen leveren is niet de kernactiviteit.

‘Natuurlijk valt het mij op welke vlaggemast van ons is’, stelt directeur Jeroen Looms desgevraagd. ‘Ze hebben een bepaalde voet. Onze concullega’s hebben eenzelfde type masten, maar die van ons zijn beter.’

Aermast komt voort uit Aerpac, ooit producent van windmolenwieken. Jeroen Looms (foto, links) gaf er leiding aan het magazijn en zag zijn kans schoon toen Aerpac failliet ging. Dat was een wending in zijn leven. Zijn gevoel zei dat het goed was: ‘Ik doe veel op buikgevoel. Als iets niet goed voelt, gaat het niet door. Mijn gevoel heeft me nog nooit in de steek gelaten.’

Vlaggemasten op basis van polyester en aluminium zijn er in soorten en maten en dus prijzen. Ze moeten hijsbaar en makkelijk bedienbaar zijn, eventueel verlichtbaar en sommige kunnen zelfstandig energie opwekken. Ze moeten in zowel in het warme Dubai kunnen staan als bij – 20° op de bergen in Zwitserland. Zo makkelijk is het dus niet. Het is ook niet echt een duur product, maar wel een goede manier om reclame te maken: ‘Een vlag wappert altijd’.

Aermast is op haar gebied de nummer 2 van ons land en een van de weinige zelfstandige vlaggenbedrijven. Jeroen Looms streeft naar meer producten, meer klanten en mogelijk overnames. Niet naar productie in Dubai, bijvoorbeeld: het basismateriaal is daar niet beschikbaar en men importeert alles.

Hij is overigens ook mede-eigenaar van twee andere bedrijven: een ervan levert badslippers, waarbij onder meer PSV en Heracles tot de klantenkring horen. ‘Het is een geintje en het begint aardig uit de hand te lopen.’ Het tweede bedrijf is actief met een fietsparkeersysteem.

Martin Steenbeeke in gesprek met Gerard Haarhuis (midden) en Martijn te Wierik (links)

AutoHaarhuis is gespecialiseerd in de verkoop en leasing van jonge personen- en bedrijfsauto’s. Vorig jaar werd het bedrijf door de BOVAG verkozen tot onafhankelijk autobedrijf van het jaar. Er dongen in totaal 3.300 bedrijven mee – ‘dat brengt veel vertrouwen, dat is een bekroning’.


Drie maanden geleden opende men aan de Twentepoort in Almelo een tweede vestiging. Hoofdreden voor de uitbreiding is dat we in Geesteren uit ons jasje waren gegroeid, aldus algemeen directeur Gerard Haarhuis. Hij was in het gezelschap van Martijn te Wierik, assistent-bedrijfsleider Lease. Het bedrijf heeft 700 leaseauto’s in het wagenpark, alsmede een eigen spuiterij voor industrieel spuitwerk en een schadeherstelbedrijf – inmiddels een zelfstandige tak.

AutoHaarhuis is geen merkdealer. Geen nadeel, vinden beiden. ‘Monteurs werken graag bij ons, want wij investeren graag in technologie en apparatuur. We kunnen elke auto inlezen en herstellen. Waar je ook in Europa terechtkomt, je kunt het onderhoud zien.’

Men zoekt dagelijks naar passende auto’s en heeft een eigen netwerk van leveranciers. Soms gaat het per stuk, soms worden ze per truck aangeboden. Verkoop geschiedt via de showroom en een deel wordt doorverkocht. De komst van internet heeft volgens Gerard Haarhuis voor de handel als grootste nadeel dat je ‘het stukje gezelligheid’ mist. ‘Klanten denken nu van alles te weten’, vult Martijn te Wierik aan.

AutoHaarhuis is importeur geworden van e.Go, een Duitse elektrische stadsauto. Prijs: 16.000 euro. Het was een vraag van een zorgaanbieder. ‘Je rijdt 150 kilometer op een volle accu, dat is dus ideaal voor bijvoorbeeld wijkverplegers en als tweede auto.’ De auto is eerdaags in de showroom te bewonderen. Vanaf januari wordt het voertuig uitgeleverd. Daarvoor gaan ze een netwerk van dealers opzetten.

Daarnaast zijn ze betrokken bij carsharing, een autodeelplatform: Share2Drive. Via een app op je mobiele telefoon kun je een auto boeken en afrekenen. Het is een platform voor particulieren en bedrijven met eigen auto’s. Toepassing ervan (met deelauto’s) op bijvoorbeeld het Indiëterrein in Almelo betekent minder parkeerplekken zodat je dus grotere of juist meer kavels kunt realiseren.

Wat zelfrijdende auto’s betreft: zij verwachten dat het nog wel 20 jaar duurt voor die massaal op de weg zijn. Ondertussen zijn er ook ontwikkelingen gaande met waterstof, die wordt omgezet in elektriciteit. Wat er, ‘naast de komst van de Chinezen’, ook in hun branche verandert, een showroom zal nodig blijven. ‘Mensen willen nog het vertrouwen krijgen bij het bedrijf en de verkoper, het gaat om het menselijk contact.’

Tussen beide vraaggesprekken door sprak Linda Hilberink, redactiechef Almelo & Reggestreek De Twentsche Courant Tubantia, haar column uit.

Thema: huisartsen. De column was kort en krachtig.

Bovenstaande en overige foto’s van Joost van Baars van deze bijeenkomst vindt u op de desbetreffende pagina.

Continue Reading

4 februari 2019

Zakelijk Almelo ontving 4 februari 2019 twee bevlogen ondernemers: Anita ter Keurs (eigenaar van Orangerie 21) en Sven Brookhuis (als entrepreneur actief op de kantorenmarkt). Martin Steenbeeke ging met beiden in gesprek. Ger Vermeulen (senior rechter / vice-president rechtbank) leverde met zijn column een positief-kritische bijdrage aan de bijeenkomst. Circa 120 bezoekers keken toe en luisterden mee.

Na vijf jaar Polman Stadion en tien jaar Theaterhotel streek Zakelijk Almelo voor haar zestiende seizoen neer in Ledeboer. Het grand-café/restaurant is gehuisvest in een van de 80 rijksmonumenten die de heerlijkheid Almelo rijk is: het gebouw van bankiershuis Ledeboer & Co, hier 110 jaar geleden gebouwd.

Voor Anita ter Keurs is haar bloemenzaak aan Het Kolkje ‘de verwezenlijking van een meisjesdroom’. Haar spreekt vooral ‘het creatieve en het stukje passie’ aan en ‘dat je laat zien waar je goed in bent. Je kunt het zien, voelen, ruiken. Dat maakt ons vak zo mooi’.

De winkel is drie keer zo groot als het vorige pand aan de Oranjestraat en goed voor wel zes arbeidsplaatsen. De verkopen in de winkel bepalen 70% van de omzet. Daarnaast bezorgt ze op locatie en zorgt ze voor de bloemrijke aankleding van evenementen en bruiloften.

Het is Anita ter Keurs erom te doen klanten niet het voorspelbare assortiment voor te zetten. Zij wil zorgen voor iets bijzonders, iets waar je klanten mee verrast. ‘Onze klanten willen wel verrast worden.’ Zelf verzorgt ze de inkoop: ’s zondags in Aalsmeer – ‘mijn energiemomentje’.

Vooralsnog is Nederland het bloemenland bij uitstek, maar Zuid-Amerika is ook een belangrijk land, zeker voor rozen. Aanvoer gescheidt wel met het vliegtuig, dus ze wil zeker nadenken over de CO2-voetafdruk. Zij werkt er dan ook aan duurzaam bloemist te worden; dat heeft gevolgen voor het transport, maar ook voor vaasjes en hergebruik van (andere) materialen. En ook zij wordt geconfronteerd met de toename van aankopen bij internetaanbieders. ‘Als ondernemer moet je er wel keihard voor bikkelen, maar als je goed luistert naar de klant en elke keer weet te vernieuwen en verrassen, kom je er wel.’

De column werd dit keer verzorgd en uitgesproken door Ger Vermeulen. Zijn bijdrage leest u elders op onze site.

Sven Brookhuis werd in een krantenartikel geafficheerd als ‘kantorendokter’, maar zelf verkiest hij de aanduiding ‘entrepreneur’. Het is een gedreven verteller met een visie, die hij met de aanwezigen poogde te delen.

Hij is naar eigen zeggen zestien jaar geleden de kantorenmarkt ‘ingerold’. Hij voorzag kantoren turn-key van interieurs, met name voor kantoorbeleggers. ‘Toen was dat nog bijzonder.’ Hij zag al snel dat hun product niet aansloot bij de vraag.

Het traditionele kantoor is niet meer – en ook niet meer van deze tijd. Het gaat erom hoe je werkplekken creëert waar mensen graag en met energie naar toe gaan en werken. ‘De driedeling van werken, leren en ontspannen, die zie ik in elkaar overlopen. Mensen gaan meer ontspannen.’

Bij het kantoor van de toekomst wordt de stad als het ware naar binnen getrokken. ‘Heracles bijvoorbeeld is bij uitstek een platform waar dingen samen kunnen komen. Daar moeten we vormen voor bedenken. Er zit een weeffout in de wereld om ons heen. De binnenkant is veel meer aan het veranderen dan de buitenkant.’ Hij wil dat kantoorpanden ‘mee kunnen ademen’ en een gepersonaliseerde inrichting kennen.

Aan kantoren die tegen het einde van hun levenscyclus lopen, heeft zijn bedrijf Entweder (‘wij hebben een fascinatie voor Duitsland’) functies toegevoegd. In dit verband noemt hij het begrip ‘activity based working’. Dit is een meer eigentijdse manier van werken waarbij weliswaar niemand een eigen werkplek heeft, maar die juist is gericht op het verbeteren van de prestaties en productiviteit van de werknemers, op meer vrijheid en flexibiliteit alsook op betere samenwerking. Werkgevers gaan kantoorruimte actiever inzetten bij de werving van medewerkers.

In een voormalige kantoor van Grolsch bouwt hij een lab waaraan flexibele elementen worden toegevoegd. In deze proeftuin registreren sensoren bijvoorbeeld dat je een paar weken met vakantie bent, zodat de schoonmakers er niet hoeven te komen. ‘Het is heel prettig dat mensen die naar hun werk gaan hun gedrag tot uiting kunnen laten komen. De techniek moet dienend zijn aan de flexibele setting.’

Meer foto’s? Zie deze galerij.

Continue Reading

5 november 2018

in gesprek met Claudia Beumer

75e Editie Zakelijk Almelo: hightech-dienstverlening en volkshuisvesting

Zakelijk Almelo beleefde maandag 5 november haar 75e editie. Ten overstaan van circa 120 bezoekers in de Ravelzaal ging Martin Steenbeeke in gesprek met Mark Ent (directeur Spit Elektromechanica) en Claudia Beumer (directeur-bestuurder van woningstichting Sint Joseph).

Tussen de vraaggesprekken door deed Linda Hilberink (chef stadsredactie De Twentse Courant Tubantia) in haar column een oproep voor ondernemerschap en creativiteit voor invulling van de lege plekken in de Grotestraat.

Anne-Lynn ten Hove

Staand op de zeepkist vroeg Anne-Lynn ten Hove (studente communicatie & marketing aan het ROC van Twente) aandacht voor het in verbinding brengen van studenten met bedrijfsleven.

Mark Ent - Spit

Mark Ent, managing director van Spit Elektromechanica, is net bekomen van een ‘redelijke chaos’. In het kader van de Week van de Techniek ontving ook zijn bedrijf enthousiaste jongeren om ‘vrij te knutselen’. In totaal doen hier 9.000 studenten aan mee, onder meer afkomstig van ROC, UT en Saxion. Almelo heeft liefst 361 technologiegerelateerde bedrijven

Spit houdt zich bezig met onderhoud, revisie en reparatie van machines. Klanten zijn actief in onder andere energie, chemie, olie & gas, water & afvalwater en voedsel- en melkfabrieken.

Specialistisch werk, waarvoor ook gebruik wordt gemaakt van data en sensoren. Twintig procent 20% van de omzet gaat naar R&D. De ontwikkelingen gaan heel snel. Bedrijven kunnen niet meer zonder IT. ‘We zijn meer een softwarebedrijf geworden. Niemand heeft zo’n geïntegreerd platform als wij.’

Sinds 2015 is het bedrijf 69% gegroeid. De orderportefeuille is goed gevuld, maar er is een personeelstekort. Goede werknemers zijn moeilijk te krijgen. ‘Het is elke dag strijden om opdrachten de deur uit te krijgen.’ Hij wil dus meer vakkundig personeel dan de huidige 100 medewerkers. ‘Er is plotseling dit jaar veel druk op onze mensen. En aan onze mensen, zoals software-engineers, wordt hard getrokken.’

Mark Ent zoekt ook daarom samenwerking met andere Almelose bedrijven. ‘We moeten ouders proberen ervan te overtuigen dat een technische studie goed is voor kinderen.’ Men richt gezamenlijk een HRM-platform in, zodat de kosten beheersbaar blijven. In 2019 start een HBO-opleiding, die jongeren kunnen volgen terwijl ze al werken. Bedrijven die aansluiten, moeten wel een strategische fit met Spit hebben.

Almelo is een innovatieve maakstad, stelt hij. Er is een DNA-verschil met bijvoorbeeld Enschede. Hij acteert daarom bewust op Almelose schaal om het beheersbaar en laagdrempelig te houden. ‘Dan kunnen we snel schakelen.’

Heeft zich al een overnamekandidaat gemeld? ‘We waren onlangs in onderhandeling met een wereldwijd opererend bedrijf, maar hun strategie vond ik niet helder. Maar ik sluit niet uit dat we ooit door een groter bedrijf worden overgenomen – of er zelf een overnemen.’

Claudia Beumer - Sint Joseph Almelo

Eerder dit jaar volgde zij Jan Kamst op als directeur-bestuurder van woningstichting Sint Joseph. Claudia Beumer is ‘wars van dikdoenerij’, zo afficheerde de Tubantia haar in een interview. ‘Ik ben gewoon Claudia.’

Van huis uit kreeg ze te horen: als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Daar dacht zij anders over. Ze werd bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke autoverkoper van het land. Haar mentaliteit: handen uit de mouwen, luisteren naar mensen en bruggen slaan.

Wat haar aantrok in huizen en stenen? ‘Ik ging voor de functie. Ik heb een achtergrond in HRM, organisatieontwikkeling. Van de wereld die er achter zit, was ik me niet bewust.’ Het is meer dan huizen verhuren en er onderhoud aan plegen, weet ze. ‘Het is de mooiste sector die er is: zorgen voor een dak voor mensen die daar zelf niet in kunnen voorzien.’

Sint Joseph is een van de twee woningstichtingen in de stad. De relatie met woningstichting Beter Wonen bestaat er onder meer in wat de behoefte aan sociale volkshuisvesting is en hoe daarop in te zetten. Door voorvallen elders – megalomane plannen, zelfverrijking – staat woningcorporaties in een kwaad daglicht. Daar is zij niet trots op. ‘We liggen nu als sector extra onder de loep. We hebben met maatschappelijk geld te maken, dus dat is vervelend. De hele sector moet daarvoor de rekening betalen. Een stad als Almelo heeft beperkte financiele middelen, daarom moeten we maximaal inzetten.’

Eerst wil Claudia Beumer overigens haar organisatie op orde brengen. Dan kan er worden gepraat over een eventuele fusie. Aan de andere kant: twee corporaties kan ook voordelen hebben.

In Nederland is een schreeuwend tekort aan sociale huurwoningen. Wat je in porteuille hebt, moet je goed houden voor de toekomst. ‘We zijn nu bezig met het opstellen van een portefeuillestrategie: wat gaan we slopen en wat nieuw bouwen? De huizenvooraad zal licht afnemen, van 5.200 woningen nu naar 4.800. Er is vervangende nieuwbouw nodig, zoals in Bornerbroek, Rumerslanden en de Krikkenstraat. Daar willen we graag samen op ontwikkelen. Met een aantal wijken moeten we de handen ineenslaan om het niet af te laten glijden.’

De corporaties zitten trouwens niet helemaal op één lijn met de gemeente. De laatste wil meer huisvesting voor middeninkomens en ‘onze doelgroep zijn de laagste inkomens. De markt pakt dat niet op’.

Voor 2019 verwacht zij een gematigde stijging van de huren. De bouwkosten stijgen sneller. En dan nog ‘de duurzaamheidsopgave die op ons afkomt… Die brengt veel kosten met zich mee. Dat moet wel ergens vandaan komen, dus ook de huren zullen omhoog moeten. We proberen ook de woonlasten van huurders in toom te houden’.

De duurzaamheidsambitie bij Sint Joseph is vooralsnog CO2-neutraal zijn in 2050, dat is het streven met het totale bezit. Ons bezit moet kwalitatief op orde zijn’.

De recente ontwikkelingen inzake het Sint-Elisabethziekenhuis noemt ze ‘dieptriest. Het is een heel vervelende situatie. Mensen die er geboren zijn moet je vertellen dat het wonen hier ophoudt. Vocht, schimmel, brandveiligheid, daar moet je veel in investeren. Huren geven niet die opbrengst. Een huis is meer dan dak met stenen’.

Inmiddels is een calculatie gemaakt: wat gaat het kosten? Het is een monumentaal pand: wat zijn de subsidiemogelijkheden? De eerste kopers hebben zich overigens al via e-mail gemeld.

‘Ik vind Almelo een prachtige stad’, besluit Claudia Beumer. ‘Er is hier veel meer bedrijvigheid dan in andere steden, er is groen en saamhorigheid. Dit is een stad om trots op te zijn.’

 

Continue Reading

3 september 2018

Zakelijk Almelo ontving maandag 3 september Gerard Keupink (manager Werkgeversservicepunt) en Barry Seelen (Boers & Lem Vastgoedconsultants). Martin Steenbeeke ging met hen in gesprek. Columnist was Wim van der Elst, directeur van raad- en taalgevend bureau WordPower. Op de zeepkist stond Gerard Cornelisse (Van Katoen en Nu, Het Verzet Kraakt, Stork!), die aandacht vroeg voor een charitatief eindejaarsgebeuren in Almelo.

Gerard KeupinkWerkgeversservicepunt is een onderdeel van Werkplein Twente. Naast de adviesfunctie probeert men bedrijven beter, en sneller en goedkoper aan personeel (‘klanten’) te helpen die nu nog bijstand of WW ontvangen. ‘Dat is geen makkie’, aldus manager Gerard Keupink. ‘Er zijn veel vacatures en de klanten – de werkzoekenden – zijn niet altijd zo welwillend. Niet iedereen is bereidwillig.’

Hij illustreert zijn verhaal met cijfers. In Almelo genieten 2.679 een uitkering, onder hen zijn 1.100 zorgklanten: ‘Die kunnen we onmogelijk aan het werk helpen, die zijn verslaafd of anderszins. Ook kennen we 500 statushouders. De rest moet in principe aan het werk kunnen.’ Statushouders worden bijvoorbeeld ook via Soweco dagelijks aan het werk gezet.

In onze stad zijn er 33 werkgevers die volgens hem grootschalig werkenden zoeken. Er is nog steeds meer instroom dan uitstroom van werkzoekenden – ook moeilijke doelgroepen, die veel investeringen vergen. Reden voor de stijging ten onzent van het aantal bijstandsgerechtigden kan het opleidingsniveau zijn en mogelijk de goedkopere huurwoningen. Er zijn veel klanten met de nodige problemen, die bijvoorbeeld subsidies mislopen als ze geen bijstand meer ontvangen. Er gaat 39 miljoen euro naar de bijstand; ‘daarvan moet de gemeente alles doen, zoals uitkeringen en scholing’.

Werkgevers melden een vacature aan, waarvoor een geschikte kandidaat moet worden gevonden. ‘De grootste mismatch is dat mensen niet opgeleid zijn voor wat we zoeken.’Men probeert wel mensen kort op te leiden, er lopen projecten samen met het UWV. Het gaat vooral om de bouw (‘die is heel lastig’) , zorg, het groen, de horeca en callcenters (‘die worden flexibeler in de werktijden’). Voor ieder moet er een ‘panklaar traject’ komen om binnen enkele weken aan de slag te kunnen. ‘Mijn hart gaat altijd uit naar de klant.’

Gerard Keupink ziet graag dat werkgevers bij het servicepunt aankloppen. Niet alleen dient de naam Werkplein meer te worden uitgedragen, ‘samen met de nieuwe wethouder kunnen we strenger zijn richting de klanten in verband met een uitkering. De bijstand moet een tijdelijke regeling zijn.’ Maandelijks verstuurt men een nieuwsbrief naar werkgevers, er is een meet & greet, een speeddate en er kan een rondleiding in een bedrijf worden verzorgd.

Ook logistiek is in Almelo een mooie uitdaging. Daarvoor organiseert men in oktober een Week van de Logistiek mét een Huis van de Logistiek. Daar concentreert men veel activiteiten en opleidingen. Het is ontmoetingsplek met ondernemers, plus een coach van de gemeente.

Gevraagd naar het perspectief voor zo’n grote groep om aan de slag te komen, zegt Gerard Keupink: ‘Er is genoeg werk dat met de handen moet gebeuren, zoals in de infra grondwerkers en stratenmakers. Er lopen veel initiatieven, we hebben onze adviseurs bij bereidwillige bedrijven voor eenvoudige werkzaamheden: job carving’. Hierbij verdeelt men de taken en werkzaamheden in gespecialiseerd en ongeschoold werk, worden relatief eenvoudige taken dus afgesplitst en samengevoegd tot nieuwe banen. Ook het bedrijf heeft hier baat bij. Het draagt immers bij aan een hogere efficiëntie en een duurzame bedrijfsvoering.

Barry Seelen

Barry Seelen is vennoot bij Boers & Lem Vastgoedconsultants, ‘ras-Almeloër’ en trots op zijn stad. De activiteiten omschrijft hij beknopt als ‘mensenwerk en netwerk’, zoals het leggen van schakeltjes, ‘dom rondrijden op een industrieterrein of in de binnenstad’ en kijken waar ruimtetekort of -schaarste is en weten dat iemand anders een ruimer bedrijfspand aanbiedt. Je bent dag in dag uit met ondernemers bezig.’

Boers & Lem is zes jaar geleden ontstaan en vorig jaar juli van start gegaan in Almelo – met een eigen vestiging, in de Javatoren. Een fysieke vestiging is geen prioriteit meer, stelt hij, als je maar zichtbaar bent. Barry Seelen heeft zijn netwerk hier inmiddels redelijk op orde. Boers & Lem is het tweede kantoor in Oost-Nederland op het gebied van zakelijke transacties. Dat vindt hij een comfortabele plek. ‘We zijn heel tevreden.’

Enschede is in Twente de grote stad. Men heeft er de binnenstad op tijd nieuw vorm gegeven en er is nu bijna geen leegstand. Hengelo en Almelo tellen de helft van het aantal inwoners van Enschede. In Hengelo heeft IKEA volgens hem de binnenstad ‘leeggetrokken’en in Almelo is lange tijd niets gebeurd en alleen op plannen gebroed. Geen plaats in Overijssel kent meer winkelleegstand. De binnenstad staat weliswaar in de steigers, maar meer daadkracht was goed geweest. Daarbij heeft de gemeente veel panden opgekocht. Het kapitaal had men wellicht beter bij de ondernemers kunnen laten, ‘dan was het financiële probleem misschien iets minder geweest. We hebben water in de binnenstad en onze groene longen, waar heb je dat nog meer?’

In de kantorenmarkt zit al meer schwung, ‘daar zijn we positief over. Elk bedrijventerrein in Almelo waar je over rijdt, dat is geweldig. De komst van Heylen is goed voor Almelo. Twentepoort is nu met vier bedrijven bezig. De gebouwen zijn te klein geworden. Men wil mogelijk naar het XL-park en is in gesprek met bedrijven die van een nog ouder terrein komen’. Uiteraard voldoet niet ieder ouder pand aan de huidige duurzaamheidseisen. Zijn recept is zonneklaar: de shovel erover.

Burgemeester Arjen Gerritsen liet zich in de rondvraag positief uit over de samenwerking met andere Twentse steden

Barry Seelen voelt zich begaan met het lot van de stad. Zo is hij betrokken bij de campagne ‘Start je winkel in Almelo’,  waarvan Wiebe Blauw de roerganger is. Wie plannen en ideeën voor een eigen winkel heeft, kan zich melden. In de aanloopgebieden zijn inmiddels zes tot zeven leuke en aparte winkels gekomen, die zich onderscheiden. Het zijn starters. De eigenaren vragen een lage huur. ‘Door de ondersteuning van de gemeente, Qredits en ons nemen ze genoegen met minder. Natuurlijk wil een verhuurder / belegger rendement, zekerheid. Minder winkelgebied en dus winkels betekent waardeverlies als het woningen worden. Dat betekent een lager rendement, maar dat is wel langduriger en men doet zijn boodschappen in de stad.’

Gerard Cornelisse (links) beklom ten slotte de zeepkist. Hij en (andere) makers van Van Katoen en Nu en Het Verzet Kraakt presenteren van 13 t/m 25 december 2018 Bethlehem Boulevard in Almelo. Dit evenement brengt Almeloërs en mensen uit de wijde omtrek samen om met elkaar de kerstgedachte te beleven. Cadeaus geven en krijgen en samenzijn staan hierbij centraal. Dit evenement* bestaat uit meerdere onderdelen en vindt plaats in de binnenstad van Almelo. Er is een kerstmarkt, een kerststal en een speciale kerstproductie in het Theaterhotel.

Op de zeepkist: Gerard Cornelisse

Voor de column van Wim van der Elst verwijzen wij u graag naar de desbetreffende pagina.

*

Bethlehem Boulevard

Van 13 tot en met 25 december 2018 presenteren de makers van Van Katoen en Nu en Het Verzet Kraakt in de binnenstad van Almelo Bethlehem Boulevard. Het bestaat uit meerdere onderdelen. Zo is er een kerstmarkt, een kerststal en een speciale kerstproductie in het Theaterhotel, allemaal met een Almelose draai.

Op de kerstmarkt van Bethlehem Boulevard vindt de bezoeker het fijnste van klassieke Duitse kerstmarkten en het mooiste, lekkerste en leukste dat Almelose ondernemers te bieden hebben. De kerstmarkt is gedurende de openingstijden voor iedereen vrij toegankelijk.
Sibyl Heijnen, internationaal vermaard kunstenaar uit Almelo, maakt voor deze gelegenheid een bijzondere kerststal. Bij haar ontwerp horen honderden ‘schapen’, die met hulp van Almelose scholen, verzorgingshuizen wijkcentra en sociale instellingen worden gefabriceerd. Bij wijze van promotie duiken deze schapen in en ver buiten Almelo op om bezoekers de weg naar Bethlehem Boulevard te wijzen. Het eerste schaap staat op de Dam in Amsterdam…

In het Theaterhotel brengen regionale professionals en amateurs samen een vermakelijk familiespektakel op de planken. Scrooge is het bekende verhaal over de verbitterde vrek die net op tijd tot inkeer komt. De theatermakers van Van Katoen en Nu en Het Verzet Kraakt geven hieraan een eigen Twentse draai. Zo deelt deze ‘onmeunige knieperd’ tijdens het kerstfeest zijn zelfgemaakte Twentse knieperkes rond. De leerlingen van de Stadtheaterploeg van Boukje Schoof trakteren het publiek tijdens Bethlehem Boulevard al op scènes uit de voorstelling. Speciaal voor Bethlehem Boulevard wordt een munt geslagen, die als betaalmiddel bij de kramen kan worden gebruikt.

Een aantal grote organisaties, waaronder Gemeente Almelo, TMZ, Malvern Panalytical, Beter Wonen en Sint Joseph, heeft zich inmiddels aan Bethlehem Boulevard verbonden. Zij stellen hun medewerkers in de gelegenheid uit het aanbod in de kraampjes zelf hun kerstpakket samen te stellen en tegelijkertijd hun kerstborrel met elkaar te beleven. Daarnaast is het mogelijk kerstcadeaus weg te geven, bijvoorbeeld aan kinderen die normaliter geen kerstcadeautje krijgen of een maaltijd aan mensen die geen kerstdiner hebben.

 

Continue Reading

4 juni 2018

Zakelijk Almelo onthaalde haar bezoekers maandag 4 juni op een onderhoudend programma. In Trudy Vos (ROC van Twente) en Gert Pezij (GP Plants) had ze twee vlotte en onderhoudende gasten. Henk van Schuppen, verbonden aan De Twentsche Courant Tubantia, verzorgde de column. De titel van zijn gesproken bijdrage: Almelo, wat een stad! Op de zeepkist vroeg Riny Holtkamp aandacht voor Lipstick & Wheels, een aan de Profronde gelieerd evenement.

Het ROC van Twente is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Het ROC biedt elf mbo-opleidingen en telt 20.000 studenten. ‘Officieel heet het deelnemers’, vertelt Trudy Vos (lid college van bestuur en in 2013 Twents zakenvrouw van het jaar). ‘Dat vond ik niet zo’n aansprekende term en zij willen studenten genoemd worden.’


Het ROC leidt vakmensen op, deels via de 12.000 leerbedrijven. Stagebedrijven maken een manifest onderdeel uit van de opleiding. ‘Het is prachtig onderwijs. Mede door de energietransitie zijn veel vakmensen nodig. Er is veel vraag vanuit het bedrijfsleven. Een technische opleiding heel belangrijk voor deze regio, dat doen we gemiddeld al meer dan ROC’s elders.’
Wie denkt aan de bouw weet dat opleiding wel conjunctuurgevoelig is. Het ROC gaat daar strategischer naar kijken. ‘Kies alsjeblieft voor een technische opleiding’, benadrukt ze. ‘Dat plantje moet op de basisschool al geplant worden. Technologie benutten we iedere dag. We smeken om procesoperators, maar een student heeft vaak nog geen idee wat zo’n opleiding inhoudt. Procestechnologie is een fantastisch vak.’

Het ROC van Twente biedt ook lessen in ondernemerschap. Trudy Vos vindt dat zij met haar ondernemende geest heel goed in Twente past. De mentaliteit van ‘niet zeggen maar doen: de kansen liggen voor het oprapen en we mogen wel wat ambitieuzer zijn – ook politiek.’
Men probeert te onderscheiden welke studenten ondernemersgeest hebben en tracht die aan te wakkeren. En van studenten goede burgers maken. Dat is een van de drie opdrachten die het ROC heeft: opleiden tot een goed burger van de samenleving. ‘Geen consumerend maar een participerend burger. Je moet je maatschappelijk verantwoordelijkheid nemen. Dat hoort ook bij Twente, het noaberschap.’
Daarbij wordt onze samenleving steeds taliger. ‘Taal is heel belangrijk, zeker nu loketten verdwijnen. Gun de studenten dat ze de taal goed beheersen, anders krijgen we hen per kerende post terug omdat ze zich niet kunnen redden.’

Het ROC van Twente doet het goed: het is verdienstelijk derde bij de MBO-ranking en een van de grootste ROC’s van Nederland. ‘Dat doen we met Twentse nuchterheid. Het is ieder jaar weer een struggle om goede docenten aan ons te binden. De docent voor de klas moet het verschil maken. Wij moeten het systeem zo faciliteren dat we elke dag die topsport weer neer kunnen zetten.’
Twente is prachtig, besluit ze. ‘Ik hou zo van die maakindustrie, dat zit in de genen. Er wordt goed samengewerkt in de Twente Board, met Saxion en het AOC… dat is men in Nederland jaloers op. Tegelijk hebben we hier nog te veel werkloosheid en participeren we nog te weinig. Daar wil ik écht iets aan doen.’

Gert Pezij is oprichter en directeur van GP Plants, een weefselkweekbedrijf en wereldspeler op het gebied van planten. In haar laboratorium in Indonesië worden miljoenen planten gekweekt, die wereldwijd aan kwekers worden geleverd. GP Plants verkoopt rechtstreeks aan klanten in de Verenigde Staten, Europa en Azië.

‘Wij klonen planten in reageerbuizen’, aldus de in Almelo woonachtige Gert Pezij. ‘Uit één unieke plant maken wij 100.000 planten. Die worden steriel opgekweekt, het zijn schone planten, vrij van ziekte plagen en virussen. Je kunt ze dus overal invoeren.’
Zijn onderneming is ook verantwoordelijk voor Gardens by the Bay – ‘een mega-Floriade’ in Singapore. Het park moet bijdragen aan de strategie van de Singaporese overheid om Singapore te transformeren van een tuinstad naar een stad in een tuin.
Dat het zo zou lopen, is louter toeval. Hij zou MTS Bouwkunde gaan studeren, maar een telefoontje van zijn vader naar de middelbare landbouwschool in Zenderen bepaalde anders.
Hij begon met planten vermeerderen op zijn slaapkamer en verplaatste de activiteiten naderhand naar de Turfkade. Toen het te duur werd in Nederland, ging hij verder in India – waar hij vijf jaar na dato berooid uit terugkwam. Via RTV Oost en een agrarisch dagblad verscheen er een column in het AD, die werd gelezen door een Indonesiër in Apeldoorn. Op diens vraag ‘Wil je een keer naar Indonesië gaan om iemand te assisteren?’ volgde een volmondig ‘Ja’. Het duurde een paar jaar om de medewerkers ter plaatse van aspecten als
kwaliteit, levering op tijd en goede communicatie te doordringen. Corruptie is in Indonesië aan de orde van de dag. ‘Voor een zakenman werkt corruptie als smeerolie.’

In Indonesië heeft Gert Pezij 86 mensen aan het werk. Voor het project in Singapore, waar corruptie ten strengste verboden is, levert hij ‘voor een vermogen aan planten’. Alles wordt in Deurningen opgekweekt. Vorig jaar trok het project 2,2 miljoen bezoekers. Zelfs van de premier en president in Singapore ontving hij complimenten. ‘Met Gardens by the Bay wil de president mensen ook planten laten zien uit de rest van de wereld.’

GP Plants is mettertijd uitgegroeid tot een wereldspeler op plantengebied, maar Gert Pezij wil er nuchter onder blijven. En als ‘rasechte Almeloër wil hij de stad meer aankleden. Meer kleur geven en groener maken – wat hem veel bijval vanuit de zaal oplevert. ‘Ik wil meer beleving in de stad. Ik ben Almelo-gericht. De hele Grotestraat wil ik voorzien van hortensia’s.’ Een uitbundig applaus is zijn deel. De gemeente biedt ter plekke een helpende hand aan om de planten in de grond te zetten.

Zakelijk Almelo beleeft dit jaar haar vijftiende seizoen. Ter gelegenheid hiervan ontving elke bezoeker een attentie, die dankbaar in ontvangst werd genomen.

Continue Reading

9 april 2018

Zakelijk Almelo ontving maandag 9 april horecaondernemer Karin Oude Avenhuis en burgemeester Arjen Gerritsen. In zijn column tussen de twee vraaggesprekken door haakte Wim van Dalfsen in op de politieke actualiteit. Een goed gevulde Ravelzaal zag en luisterde met belangstelling toe.

Karin Oude Avenhuis besteedt al meer dan de helft van haar leven aan de kroeg, waarvan de meeste tijd als eigenaar. Ruim twintig jaar geleden zetten zij en Ruud de Jong de grote stap met De Stam en daarna door de opening van The Shamrock, een pub op Ierse snit – met andere muziek, ‘gezellig en ongedwongen’ en laagdrempelig. Op dat moment had ze al de nodige ervaring in de bediening en studeerde ze grafische vormgeving aan de kunstacademie. Vervolgens gingen ze ook proeflokaal België uitbaten.

Van De Stam namen ze afscheid, maar door de opening van een tweede vestiging van België in Enschede vijf jaar geleden, zwaait ze toch weer over drie zaken de scepter. Voor het proeflokaal in Enschede is een bedrijfsleidster aangesteld.

Wat het succes van de schenk- en eetlokalen betreft, houdt zij het op ‘gastheerschap, gastvrijheid, dat je er zelf regelmatig bent en dat je onder je personeel plezier in je werk hebt. Dat straal je uit’.
Overigens hebben ze er in mindere tijden weleens over gedacht de formule aan te passen, ‘maar mensen weten hoe iets is. Als je een Ierse pub te veel gaat veranderen krijg je een totaal andere sfeer. Je moet af en toe wel vernieuwen, maar het gaat om vastigheid’. En passant laat ze weten dat er bij The Shamrock ‘nog wel wat’ gaat gebeuren.

Wat Karin Oude Avenhuis betreft mogen er nog wel meer horecazaken in de binnenstad van Almelo komen Meer concentratie vindt ze juist een voordeel, elke zaak met een eigen gezicht. Ook ziet ze graag minder leegstand en meer kleine winkeltjes en diversiteit. Als mensen gezellig winkelen, willen ze daarna tenslotte graag nog op een terras zitten. Ze heeft alle vertrouwen in de plannen voor het centrum: ‘We zijn druk bezig, het komt wel goed als alles doorgaat’.

Naast het horecaondernemerschap werkt Karin Oude Avenhuis als gecertificeerd coach bij Indra Coachen met Paarden. Een paard is als een spiegel, legt ze uit. Een paard spiegelt je gedrag. Ze noemt het voorbeeld van een vrouw op wie een paard niet reageerde en wat zij daarvan kon leren. ‘Een paard is een kudde- en prooidier. Het tast zijn omgeving heel erg af, heerst er spanning of is de sfeer relaxed. Een hengst of merrie geeft niet zomaar het leiderschap af, je moet zelf wel je koers en richting hebben.’

Titel van de column van Wim van Dalfsen: Verkiezingscatechismus. Hij hield de aanwezigen daarbij een aantal vragen voor, zoals over het referendum en de al of niet gekozen burgemeester.

Hij was 27 jaar toen hij wethouder werd in Haren, 32 bij zijn eerste burgemeestersbenoeming. Inmiddels oefent hij deze functie al 15 jaar met veel plezier uit. Arjen Gerritsen is in september 2016 geïnstalleerd als burgemeester van Almelo. ‘Almelo voelt als bestemming. Ik ben hier opgegroeid, ik voel me hier thuis. Voor mij is Almelo thuiskomen.’ Of die bekendheid een voordeel is? ‘Twee keer ben ik als een kat in een vreemd pakhuis begonnen. Het voordeel is relatief, net als een willekeurig andere baan. Je herkent wel sneller de economische en sociale infrastructuur. Bij de benoemingscommissie kon ik snel duiden waar iets om ging.’

Hij is blij niet gekozen te zijn; een verkiezing heeft effect op het hele systeem waarmee je de stad bestuurt.

Voelt hij zich de powerburgemeester, zoals De Twentsche Courant Tubantia hem enige tijd geleden afficheerde? ‘De gemeente heeft een baas: dat is de raad. Ik ben wel een hardliner als het gaat om handhaven, ook in het openbaar bestuur. Handhaven is duur als je goed en geloofwaardig wilt handhaven. Je grijpt dan in in zakelijke of privébelangen. Er is geen grijs tussen legaal en illegaal.’


De belangrijkste opgave volgens Arjen Gerritsen is ‘oppassen dat je als burgemeester je eigen programma hebt. Je hebt een belangrijke rol om de boel bij elkaar en op koers te houden.’
Als we erin geslaagd zijn de werkloosheidscijfers ten onzen te laten dalen – ‘met werk werk werk als leitmotiv’ – worden de mensen naar zijn zeggen trotser op zichzelf en is er minder criminaliteit. Een echte ‘Gerritsen-aanpak’ is er niet. ‘In Almelo hebben we te maken met een stevige kern die al drie generaties in de familie zit. Dat leidt tot een kleine wereld. Je gaat vaker de randen opzoeken van wat wel of niet kan. Er zijn 43.000 banen in de stad. Als iemand kan werken, mag je inzet verwachten. Als je gesteund wordt wanneer je geen werk hebt, mag je je ook inzetten voor je buurt of wijk. En dat je er wat voor doet om werk te krijgen. Dat gebeurt ook in Enschede of Oost-Groningen. Ik ben er trots op dat we er met ons allen zo veel aan doen. We hebben een gevangenis met een integratiebedrijf. Ik hoor verhalen dat mensen weer een kans krijgen. Dat is uniek voor de regio, ook de stageplekken die worden aangeboden. Dat doen we helemaal niet gek.’


Bedrijven en instellingen kunnen Partner van Almelo worden. De stad wil het partnerschap van de stad tot uitdrukking brengen, ‘dat we de identiteit met elkaar delen en beleven. Dat mensen elkaar weten te vinden, dat er kruisbestuiving is, en dat we de trots van de stad uitdragen. Er zijn zo veel highttechbedrijven in Almelo, daar mogen we wel meer over vertellen’. Almelo Promotie zet zich ervoor in waardevolle verbinden te leggen in Almelo om de stad verder vooruit te helpen. Er is een Almelo Partnerprogramma voor bedrijven die de stad een warm hart toedragen.

Almelo ziet om financiële redenen vooralsnog af van deelname aan de Agenda van Twente. Die agenda vraagt 5,5 ton per jaar. ‘Dat hebben we niet, maar dat betekent niet dat we niets doen. We zetten ons beste beentje voor.’ Almelo is er voor de regio, maar is de liefde wederzijds? Het onderling verband in Twente kan volgens Arjen Gerritsen verder worden verbeterd. We moeten denken in termen van de regio in plaats van in gemeentegrenzen, van een Agenda van Twente naar regiodeals. Als voorbeelden noemt hij de verbreding van de A1, A35 en N36 en het van buiten halen van werkgelegenheid.

Overigens is Almelo financieel op de goede weg, dankzij verstandig beleid van college en gemeenteraad. En vergis je niet in de gemeenteraad van Almelo, stelt Arjen Gerritsen: ‘Er zit nieuwigheid en ervaring in’. Van onbestuurbaarheid vanwege het grote aantal fracties wil hij niet weten, maar je afsplitsen van een partij is niet wat de kiezer heeft bedoeld. ‘De raad moet het bestuur op de huid zitten en politiek maken wat men wil. De gemeenteraad moet op de bok. Ze moeten niet reactief zijn en het college niet willen imiteren. We gaan de organisatie meer met elkaar in verbinding brengen in plaats van dat men langs elkaar heen werkt. Er is volop werk aan de winkel.’

Continue Reading

5 februari 2018

Zakelijk Almelo ontving maandag 5 februari, de eerste editie in alweer het 15e seizoen, twee gasten: Hugo de Leeuw, vestigingsdirecteur van de vestiging van Sligro in Almelo, benevens Bob Loohuis, business development manager van de Groep Heylen. Martin Steenbeeke ging met beiden in gesprek. Welhaast traditioneel verzorgde Ger Vermeulen de eerste column van het jaar. Zoë Loupatty, de jongste winkelier en ondernemer van Almelo, beklom ten slotte de zeepkist.

In september vorig jaar onderging de vestiging van Sligro in Almelo een grootse verbouwing. Van de 5.700 vierkante meter tellende winkel bleven alleen de muren en plafonds over, de rest werd verbouwd. De verbouwing was daarna reden voor een feestje. De zaak biedt nu een nog breder assortiment producten van topkwaliteit. ‘De ontwikkelingen in food gaan snel’, lichtte vestigingsmanager Hugo de Leeuw toe. ‘De concurrentie is groot en het was inmiddels een oud pand.’ Beleving is ook hier het toverwoord. Zo komt de geur van vers gebrande noten de klant tegemoet. ‘Wij willen goed in de markt zitten qua prijs en klanten de mogelijkheid bieden de producten, ook door middel van concepten, uit te proberen. We willen steeds minder tijd nemen om boodschappen te doen, alhoewel… je wilt een vis of reerug toch ter plekke zien.’

Sligro heeft een redelijk goed beeld van de klant. De klantenkaart is hierbij dienstig. ‘Je moet de klant heel goed volgen: wat ze kopen, in welke productgroepen ze geïnteresseerd zijn, verse noten bakken in de notenbar. Die data zijn belangrijk om de schappen gevuld te houden en met het oog op voorraadbeheer. Er is immers niets ergers dan in de rij staan en te moeten wachten. ‘Je moet inkopen doen en snel naar je zaak kunnen om je personeel aan het werk te houden en gasten te ontvangen.’

Naar zijn zeggen slaat de nieuwe opzet bij klanten zeer goed aan qua omzet en reactie. Het merendeel ervan komt uit het MKB en de horeca, een kleiner deel doet er inkopen namens een sportclub of -zaak. ‘Onze vergunning is gebaseerd op B2B.’ Mededingers op de markt zijn onder andere Hanos en Makro. Sligro biedt ook bezorgservice via internet. De distributie vindt vanuit elders plaats

Zelf is Hugo de Leeuw onderhand 25 jaar in de horeca werkzaam. Daarvan werkte hij er zes bij FC Twente – ‘volgens mij is er ruimte voor twee voetbalclubs in deze regio’.

In Almelo is veel te doen, constateert hij. Het is merkbaar een ander deel van Twente dat wordt bediend, ‘we zijn meer gericht op dorpen en steden boven ons’.

In Veghel, ten hoofdkantore, is men tevreden over Almelo. Jaarlijks praat de ceo alle 800 medewerkers bij over de jaarresultaten en vooruitzichten voor het komend jaar. Ook zijn de plannen ontvouwd om de eerste stappen in het buitenland te zetten. Sligro heeft al klanten in Duitsland en bouwt momenteel in Antwerpen. De tweede stad die men in het vizier heeft, is Brugge. Het betekent wel dat de informatie op de 60.000 artikelen in het assortiment in het Frans moeten worden vertaald.

Op XL Business Park Twente ontwikkelt de Groep Heylen een logistieke campus. Dat gebeurt op dertig hectare bouwterrein. De Belgische investeerder in logistiek vastgoed verwacht hier werkgelegenheid voor circa duizend mensen. Bob Loohuis, business development manager van de groep, liet er geen misverstand over bestaan: ‘Wij zien de potentie van deze regio. Twente is goed gesitueerd in Europa, er zijn multimodale verkeerslijnen, de CTT…. Het is een fantastische uitgangspositie.’

Moderne logistiek vindt plaats in grootschalige gebouwen. In de gebouwen – in campusmodel –  is plaats voor verschillende huurders. Voordeel is dat je personeel, verkeersmiddelen en faciliteiten kunt uitwisselen.

De Groep Heylen is een industriële investeringsmaatschappij, gespecialiseerd in bouw en beleggen in logistiek Nederland en België. ‘Wij doen de investering zodat de klant de pakjes van A naar B kan brengen. Wij faciliteren.’ Overigens heeft men ook concessies om munten te slaan. In 2016 werd bijvoorbeeld de Koninklijke Nederlandse Munt overgenomen. Het past in de ambitie om het wereldwijd meest competente munt-huis te worden voor kleine en middelgrote landen.

In Almelo verrijzen een zuid- en een noordgebouw van 60.000 respectievelijk 120.000 m2. Er wordt energieneutraal gebouwd. ‘We zijn klaar voor aansluiting op het warmtenet. Er liggen zonnepanelen op het dak. Ook het second life-principe hebben we hoog in het vaandel.’

En er zijn ‘architectonische knipoogjes’ in de vormgeving van kantoor en kantines.

Het eerste gebouw is in juli gereed. De eerste huurder – launching customer VTech –  is goed voor 43.000 m2. De toekomst schat hij bijzonder positief in. Volgens Bob Loohuis wordt het al tijd na te denken over XL Business Park II – ‘over een jaar of 5, 6 is dit uitverkocht. En met een e-commercebedrijf erbij heb je wellicht 3.000 tot 4.000 arbeidsplaatsen’. De Groep Heylen is in elk geval in Almelo om er te blijven en deel uit te maken van het zakelijk netwerk.

Is het al niet een traditie, dan toch een goed gebruik: de eerste column in het jaar werd verzorgd door senior rechter Ger Vermeulen. Zijn gesproken visie op de actualiteit leest u hier.

Als afsluiting van de novembereditie van Zakelijk Almelo in 2017 wees Wiebe Blauw ondernemende stadgenoten op de mogelijkheden om in leegstaande panden in de binnenstad hun ideeën te realiseren. Het idee ‘Start je winkel in Almelo’ was niet aan dovemansoren gericht. Zoë Loupatty toonde ondernemingszin en ging de uitdaging aan. Staand op de zeepkist vertelde ze hoe zij haar ideeën in daden omzet.

En deze editie hadden we de jongste bezoeker van Zakelijk Almelo ooit. 

 

 

 

Continue Reading

6 november 2017

Virtual reality

Verloren was en virtuele realiteit

Zakelijk Almelo ontving maandag 6 november twee gasten: Roelof Terpstra (executive director van The Virtual Dutch Men) en Jeroen Spoelder (algemeen directeur van Cirex). Martin Steenbeeke ging met hen afzonderlijk in gesprek. Columnist was Wim van Dalfsen. Henk-Paul Visser vroeg ieders gewaardeerde aandacht voor het belang van MKB Almelo. Staand op de zeepkist wees Wiebe Blauw op de mogelijkheden voor startende ondernemers van leegstaande panden in de binnenstad.

Het was inmiddels de 70e editie van deze bijeenkomst voor zakelijk en ondernemend Almelo.

Virtual reality is, net als augmented reality, een relatief jong begrip. The Virtual Dutch Men, een eveneens jong bedrijf in onze stad, kent de ins & outs en de mogelijkheden van 3D en virtual reality (VR). De medewerkers zijn blijkens de website behept met een ‘passie voor technologie’.

Roelof Terpstra (links) en Martin Steenbeeke

The Virtual Dutch Men is een nieuw internationaal merk, gelanceerd door ArchiVision. Doel: de nummer één virtual-reality-contentmakers van de wereld zijn. Virtual reality bestaat weliswaar al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw, “wij zijn een van de bedrijven die op grote schaal 3D-animaties doen”, vertelt Roelof Terpstra, “waarvan pas de laatste jaren voor bouwbedrijven.”

Overigens spreekt hij liever niet van 3D-animatie maar van ‘een ervaring’. VR heeft een duidelijke meerwaarde: immers, hoe meer je je klant kunt informeren over je product, des te beter. “Vroeger kochten mensen een woning van plattegrond, nu kun je het huis in 3D bekijken.”

The Virtual Dutch Men werkt voor onder meer musea, Beeld & Geluid en farmaceuten. Ook op medisch vlak wordt er veel mee gedaan, bijvoorbeeld om mensen in ziekenhuizen af te leiden van pijn. Sinds ze met VR werken, weten ook industriëlen hen te vinden. Een belangrijk duwtje in de rug daarbij was een uitzending van De Wereld Draait door. “Matthijs van Nieuwkerk werd helemaal gek van zo’n bril en een fan van VR. In dat programma hebben we een zelf gemaakte rollercoater van het internet gedownload. Het is de Matthijs van Nieuwkerk-ervaring.”

Een aantal aanwezigen kreeg een speciale bril uitgereikt en kon zich zo een goed (3D-)beeld vormen van VR. 

“Je kunt met je hoofd sturen waar je naar kijkt. Met een goede bril en goede pc kun je ultiem VR beleven, door een 3D-model heen lopen en trainingen geven.”

Hebben we over 30 jaar allemaal zo’n bril? De consument is nog steeds sceptisch over de VR-techniek, weet Roelof Terpstra. “Ik denk dat het heel ver gaat als meer mensen goede VR zien en overweldigd raken door de techniek. Straks zet je zo’n bril op en stap je een andere wereld in. Straks kom je bij een bedrijf en krijg je een bril mee, waarmee je een machine kunt zien die er nog niet is.

Je kunt het ook integreren in bijvoorbeeld je skibril. Mensen willen steeds meer geïnformeerd worden. In goede VR móet je iets kunnen doen.”

  

Onderwerp van de column van Wim van Dalfsen was ons rechtssysteem en de hervorming ervan. Het voorkomen van recidive zou daarvan het kernpunt moeten zijn.

Cirex ontwikkelt en produceert complexe stalen 3D-componenten volgens de ‘verloren was’-methode. Cirex komt dan ook van cire perdue. Het bedrijf ontstond in 1947 in het natuurkundig laboratorium van Philips in Eindhoven. Jeroen Spoelder begon in 1999 voor de staalgieterij en is er sinds 2013 algemeen directeur en mede-eigenaar. Een groep bezoekers die onlangs het bedrijf bezocht, was na afloop overweldigd door het proces. “Je moet het een keer zien, dan word je vanzelf enthousiast.”  

Jeroen Spoelder

Gieten is geen smerig proces, stelt hij. Dat blijkt ook uit de reactie van mensen die hier komen. “Het is ontzettend leuk om ons bedrijf en processen te zien.”

Over het algemeen maakt Cirex gietstukjes van 100 gram. Het gaat om miljoenen onderdelen. Met 75% is de automobielindustrie (motor, versnellingsbak) de grootste afzetmarkt. De automotive-markt gaat wel veranderen, maar “niet in het tempo dat de politiek denkt. De politiek gaat er aan voorbij dat je de infrastructuur voor elkaar hebt.” Het overige deel van de omzet wordt gerealiseerd in bijvoorbeeld landbouwwerktuigen en de procesindustrie. En: koop je een Jan des Bouvrie-kleur witte verf, weet dan dat het huisje in de verfmachine uit Almelo komt.

Cirex is de enige gieterij in Nederland “die dit zo doet. Met ons proces maken we met vier spelers de dienst uit. In de wereld zitten we in de Champions League. Voor elke klant kunnen op maat een onderdeel maken.” Blijkbaar doet Cirex het anders dan de concurrenten, stelt Jeroen Spoelder. “We hebben geen traditionele benadering. We bieden nooit aan wat de klant wil hebben, maar bieden de beste oplossing die de klant nodig heeft.” Helaas gaan klanten soms met het idee van Cirex aan de haal naar China. “Je moet dus niet van tevoren vertellen hoe het zit.”

Een probleem bij de groei van het bedrijf is wel dat het moeilijk is om aan goede arbeidskrachten te komen. Het is volgens hem geen imagoprobleem. “De gemeentelijke kaartenbak is wel vol, maar het zijn niet de mensen die wij willen hebben.” Een deel van de productie vindt overigens plaats in Tsjechië en Slowakije.

Vormt 3D-printen een mogelijke bedreiging voor de activiteiten van Cirex? Niet wat de algemeen directeur betreft: “3D-printen is prachtig mooi voor de hobbyist. Het gaat er wel komen maar het wordt nooit de toepassing die men ervan verwacht – zeker niet voor serieproductie.” 

Wiebe Blauw vertelt kort en krachtig wat het idee is achter ‘Start je winkel in Almelo’. Voor meer informatie mailt u naar info@startjewinkelinalmelo.nl.

De registratie is maandag 13 november te beluisteren op AAFM tussen 20.00 en 21.00 uur.

Foto’s met dank aan Marinus Blaak.

Continue Reading