6 juni 2016 JOHAN ANDELA

6 juni 2016 Johan Andela

Het proces van het streven naar meer samenwerking en eenheid gaat met ups en downs gepaard. In het huidige tijdsgewricht lijken – in dit proces  – de downs de boventoon te voeren. Je vraagt je af waarom?  Wat is er rationeel  geredeneerd nu tegen meer samenwerking en eenheid? De argumenten van het nee kamp zijn vaak emotioneel, op sentimenten en kortzichtigheid gebaseerd.  Maar komen we verder met deze emoties, in Europa, in Twente?

Het “ tegen” , het “nee” bij het jongste referendum in Nederland inzake een Europees akkoord met de Oekraïne zegevierde. En en passant  wordt daarna de hele Europese Unie ter discussie gesteld. gesteld. Niet gehinderd door het historisch bewustzijn: waarom zijn we ooit de Europese Unie begonnen?  Vorige maand, begin mei,  herdachten  we en vierden we een dag later de bevrijding. Tussen het herdenken en het vieren zou het nadenken moeten liggen. Nadenken over de tragedie die zich in de eerste helft van de vorige eeuw heeft afgespeeld en hoe herhaling te voorkomen.
Daarnaast laat ik nog even onverlet wat de eenheid en samenwerking in de Europese Unie ons allemaal economisch gebracht heeft.
Straks komt er een referendum over de Europese eenheid. De kiezer is de baas maar heeft niet altijd gelijk, omdat hij of zij niet gehinderd wordt door een historisch of economisch bewustzijn. Sentimenten, kortzichtigheid, gebaseerd op de waan van de dag, zijn alles bepalend.

En u, Zakelijk Almelo, heeft met deze werkelijkheid te maken. Zelf voor uw bedrijf een zakelijke, financieel-economisch gefundeerde afwegingen makend, maar ook geconfronteerd wordend met politieke – op sentimenten en kortzichtigheid – gebaseerde  besluitvorming.  Europa is dichtbij, maar Twente daar liggen we als Almelo midden in. Hier in Twente is het al niet veel beter gesteld met de samenwerking, of misschien nog beroerder.
Hoe zit het met de Twentse  samenwerking , met de Twentse eenheid. Er zijn verschillende pogingen gedaan om te komen tot echte Twentse eenheid. Om te komen tot Twentestad. Al deze pogingen mislukten jammerlijk.
Daar is natuurlijk altijd het calimero effect van de kleinere gemeenten. Het sentiment van: Zij zijn groot en wij zijn klein. Iedere gemeente in Twente is kleiner dan Enschede. Het grootste belang bij Twentse samenwerking ligt in Enschede. Dat legt een bijzondere verantwoordelijkheid bij deze gemeente. Het hoofdkantoor van de  Regio  Twente  moest in Enschede komen. Gebaseerd op het sentiment van: Wij zijn de grootste en hebben daar recht op.  Gevolg: een pyrrusoverwinning in de strijd om te komen tot Twentse eenheid, tot Twentestad.
En dat terwijl alleen Twentestad antwoord kan geven op één van de grootste structurele uitdagingen waar de hele Regio  Twente zich in de eerste helft van deze eeuw voor gesteld ziet worden: de bevolkingskrimp.
In plaats van samen te werken concurreren de Twentse gemeenten elkaar de tent uit om toch nog maar zélf zo veel mogelijk woningen te kunnen bouwen, bedrijven binnen de gemeentegrens te kunnen huisvesten. De tegenpool van samenwerking wordt hier manifest.

Is de situatie op het gebied van de bevolkingskrimp in onze regio dan reddeloos. Nee, als we maar niet redeloos zijn, worden we over twintig jaar ook niet radeloos. Grote demografische ontwikkelingen stuur je niet. Maar lokaal kun je wel bijsturen. Niet op het deel geboorte, wel op migratie. Vooral op emigratie.  Almelo, Twente aantrekkelijk houden voor de eigen inwoners, vooral voor de eigen jeugd. Dat vraagt om een sterk stadsbestuur in ieder geval op Europese  schaal. Het enige redelijke antwoord daarop is één Twentse gemeente. Twentestad heeft omvang en potentie. Enschede, nee Twente houdt zijn universiteit en die verdwijnt niet faculteit na faculteit naar elders. Dat zelfde geldt voor het Hoger onderwijs. En in hun kielzog de bedrijven, úw bedrijven.  Met Twentestad verdwijnt dan niet de jeugd en dus de toekomst, van Twente van Almelo.

Mijn oproep is: laat ons niet regeren in Twente, in Nederland maar ook in Europa  door emotie, sentimenten, kortzichtigheid . Gebruik je nuchtere verstand. Dat was toch altijd ons handelsmerk. Of  laat er in ieder geval een balans zijn tussen ratio en gevoel.

Ja, de Europese samenwerking kent haar prijs. Wij dragen als Nederland met name financieel onevenredig veel bij aan de Europese samenwerking. Dat is zo. Maar open grenzen voor onze open economie. U weet als geen ander wat ons dat heeft opgeleverd en gaat opleveren.

En in Twente: zet dat nieuwe stadhuis van Twentestad in Hengelo. Ligt echt centraler in Twente dan Enschede. Maak de burgemeester, voor mijn part van Rijssen-Holten, de eerste burgervader van Twentestad.

Europese eenheid en Twentestad zijn úw zakelijk belang. Dat vraagt niet om meewarig hoofdschudden, maar om uw politiek engagement en uw politieke participatie. Om te beginnen in de Almelose politiek.