7 september 2015: WIM VAN DALFSEN

7 september 2015: Wim van Dalfsen

Van Almelo naar Obama en weer terug naar Almelo

Ik wil u een verhaal vertellen over milieu en economie. Bij mijn oriëntatie voor deze column realiseerde ik me dat mijn klimaatbewustzijn vooral door Almelose relaties en Almelose invloeden is gegroeid. Aanvankelijk wilde ik gewoon iets vertellen over de economische ontwikkeling van Almelo.
Ik hoorde dat Xandrine van Woudenberg zou worden geïnterviewd. Samen met haar vader associeer ik deze dame direct met de binnenstad van Almelo. Een binnenstad waar tal van ontwikkelingen op stapel staan. Ik woon niet in Almelo, maar ik kom er regelmatig. Wellicht als gevolg van het parkeerbeleid van de gemeente vergader ik de laatste tijd steeds vaker bij bedrijven in de buitenring. Toen ik in de krant las dat er voor Dock 19 een dekschuit was afgemeerd om daarop een terras te maken, realiseerde ik me dat ik te lang niet meer in het centrum van Almelo was geweest. Ik heb dus samen met mijn vrouw in juli een middagje Centrum Almelo gedaan en ik zeg u: het komt goed. Dat water is nog maar het begin van een mooie nieuwe toekomst voor de binnenstad. Een goed, positief onderwerp dus. Net als het XL-Businesspark. Almelo en daarbij geheel Twente zullen nog veel profijt trekken van de ruimte die daar voor nieuwe bedrijven aanwezig is. Dus: interessante onderwerpen genoeg om het over te hebben. Vooral ook omdat ik de economische ontwikkeling van Twente en Almelo graag een steuntje in de rug geef. Nochtans bleef mij dat ene onderwerp – de klimaatverandering – mij achtervolgen. De grote uitdaging is om deze twee uitersten – klimaat en economische ontwikkeling – met elkaar te combineren

Een jaar of tien geleden werkte ik namens de Kamer van Koophandel mee aan de oprichting van Energiek Almelo. Dat is een samenwerkingsverband van inmiddels al tien ondernemersverenigingen en meer dan 500 deelnemende bedrijven. Energiek Almelo is vooral bekend geworden door het jaarlijkse symposium om de ondernemers in Almelo een hart onder de riem te steken. Dit jaar ook weer op woensdag 11 november in het Theaterhotel met als spreker Alexander van der Lof, de CEO van Twentse Kabel Holding, een van de best presterende bedrijven aan de beurs van Amsterdam.

De eerste voorzitter van Energiek Almelo was Mark Ent, directeur van Spit Elektromechanica. In de eerste jaren was er erg veel belangstelling voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Energiek Almelo heeft over dit thema verschillende symposia georganiseerd. Vooral Mark Ent was een drijvende kracht achter dit onderwerp. In die tijd bracht de voormalige vicepresident van Amerika Al Gore de film ‘An Unconvenient Truth’ uit. Mark Ent gaf al zijn zakenrelaties een kopie van deze film op CD. En ik kreeg er dus ook één. Ik heb er maar kort naar gekeken. Ik vond het erg Amerikaans en dus erg overdreven.
In de media ging na die tijd de discussie over klimaatverandering gewoon door. De toon veranderde zodanig, dat niet meer wordt betwist, dát het gebeurt, maar wel in welke mate en of de mens er nu wel of niet voor verantwoordelijk is.

Begin vorig jaar bezocht ik een ’kennistafelbijeenkomst’ over MVO van het Duurzaam Netwerk Almelo. Een club van bedrijven als Asito, Urenco, Panalytical en de Rabobank met de mooie afkorting DNA. Daar hield prof. Dr. Henk Brinkhuis een verhaal over CO2. Hij is behalve professor in Utrecht ook directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut voor het Onderzoek der Zee. Het was in de nieuwe Topsporthal en we zaten op ongemakkelijke tribunebankjes. Ik dacht: het zal mijn tijd wel duren. Maar gaandeweg begon zijn verhaal mij te fascineren. Het gaat over de toekomst van de aarde. Ik vertel het nu met mijn eigen woorden terug.
50 Miljoen jaar geleden – we kijken niet op een miljoen meer of minder – zat vrijwel alle op aarde voorradige CO2 in de lucht. Het was toen zo warm dat het op de Noordpool 23 graden was en op de Zuidpool 34 graden. De gebieden daar waren moerassig en er stonden palmen. In de loop van de miljoenen jaren werd al die CO2 opgenomen door bomen, bloemen en planten. Die verrotten en zo ontstonden aardlagen met olie, gas, kolen, bruinkool en turf. Tegelijkertijd ontstond er een klimaat waar wij als mensen goed kunnen leven.

Dit duurde tot ongeveer 1850, toen de industriële revolutie begon. De mensheid groeide daarna tot boven de zes miljard personen en deze begonnen de opgeslagen koolstof te gebruiken om een comfortabel leven te leiden. Deskundigen hebben nu berekend dat de koolstof die in 50 miljoen jaar in de bodem is gevormd, in ongeveer het jaar 2300 – we kijken niet op 100 jaar meer of minder – weer in de zelfde hoeveelheid in de lucht zal zitten. Wat in 50 miljoen jaar is gevormd, stoken wij in 500 jaar op. Het klimaat zal dan weer ongeveer zo zijn als die miljoenen jaren geleden. U kunt denken: ach dan jeuken mij de tenen niet meer. Maar het is niet zo dat er voor die tijd niets gebeurt. Die klimaatverandering zal met horten en stoten gaan. Het is nu al te merken.

Tot zover het verhaal van de professor, dat hij vorig jaar hield in Almelo. De verschijnselen van een veranderend klimaat zijn nog duidelijker geworden. Vooral in andere delen van de wereld: Eilanden in de Stille Zuidzee die onderlopen. De Amerikaanse oostkust die danig te lijden heeft van de stormen die daar heersen. Kustbewaking of dijkenbouw staan daar nog kinderschoenen. Men roept zelfs de hulp van Nederland in. Dus op dit moment profiteren we er van. Ook al omdat we zelf al op tijd onze maatregelen getroffen hebben. Kijk naar De Doorbraak hier bij Almelo. Kunnen we die kennis nog meer benutten?

Grote oplossingen op mondiaal niveau vergen veel tijd. Daarom moeten lokale initiatieven de grote voorbeelden geven die elders kunnen worden opgepakt. Almelo kan daarbij voorop lopen. Het Duurzaam Netwerk Almelo is één van die initiatieven. De deelnemende bedrijven Asito, Panalytical en Urenco zijn de grote trekkers. Wellicht kan de samenwerking leiden tot een cluster van duurzame bedrijven -ook in de industrie – die meewerken aan klimaatveiligheid, maar tegelijkertijd voor nieuwe werkgelegenheid zorgen. President Obama heeft zeer onlangs nog weer grote aandacht gevraagd voor de klimaatverandering. Hij zei het kernachtig zoals Amerikanen dat kunnen:
“Wij zijn de eerste generatie die er iets merkt en we zijn de laatste generatie die er nog iets aan kan doen”. Almelo heeft de potentie om daarbij voorop te lopen!
Wim van Dalfsen