MAIKA DE HEK

Maika de Hek

In 2006 heeft het College de nota Ruimte voor Evenementen vastgesteld. Maar hoe is het anno 2009 feitelijk gesteld met die Ruimte voor Evenementen hier in Almelo?

Het eerste dat me te binnen schiet is een bericht in de krant van een paar weken geleden. “IISPA pas in voorjaar 2010 klaar”, kopte de Tubantia op 21 augustus jl. Voor de meeste Almelo-ers een kennisgeving, voor de organisatie van de ERMASport Volleybalclassic een regelrechte ramp. De Volleybalclassic zou eind december van dit jaar de nieuwe Internationale Indoor Sport Accommodatie in gebruik kunnen nemen, zo was de organisatie verzekerd door de Gemeente en de aannemer. Immers, zo zei de Gemeente, voor dit soort grote internationale toernooien wordt een dergelijke hal toch gebouwd. Door een discussie over de constructie van de hal liep de bouw echter enkele maanden vertraging op en zal het volleybaltoernooi terug moeten naar de oude sporthal in de Windmolenbroek, een locatie die qua ruimte verre van ideaal is… Voor €4500,- moeten extra tribunes gebouwd worden om de toeschouwers een zitplaats te kunnen bieden, die vervolgens naar een wedstrijd gaan kijken waarin de volleyballers zich toch enigszins moeten inhouden aangezien het plafond van de hal te laag is… En wat te denken van de hoofdsponsor en co-sponsoren die getekend hebben voor 3 jaar IISPA en niet voor Windmolenbroek. Hiermee komt het evenement ook financieel behoorlijk knel te zitten.

In bovengenoemd voorbeeld ontbreekt de Ruimte dus in letterlijke zin, Ruimte als plaats om zich te bevinden of te bewegen. De Volleybalclassic is overigens niet het enige evenement dat kampt met een ruimteprobleem.

De Almelose Ruiterdagen, met een geschiedenis van 43 jaar het langstlopende evenement en tevens economisch gezien het belángrijkste evenement voor Almelo, meldt dat zij ruimte tekortkomen. De organisatie van dit nationale evenement dreigt al jarenlang het Ten Cate-terrein te verliezen omdat daar gebouwd gaat worden. Daarmee vervalt de ruimte die nodig is voor de 230 stallen die gebouwd moeten worden om de deelnemende paarden te herbergen. Het alternatief om een stuk grond te huren aan de overkant van de Kolthofsingel is eigenlijk geen optie. De organisatie wordt hiermee op hoge kosten gejaagd en tevens is het gevaarlijk om met de paarden de weg over te moeten steken.

De Almelose Havendagen timmeren hard aan de weg om uit te groeien tot een volwassen evenement en hadden dit jaar maar liefst 160 boten weten uit te nodigen. Het was een prachtig plaatje, zo’n volle jachthaven en ook in de aangrenzende wateren lagen de schepen zij aan zij. Hiervoor moest de organisatie echter wel diep in de buidel tasten, want de 500 meter extra steiger die gehuurd moest worden om de boten überhaupt te kunnen laten aanmeren, kostte maar liefst €20.000,-. Het inhuren van de extra steigers is gelukkig tijdelijk. Het evenement is belangrijk voor Almelo, dat zich graag als Waterstad wil profileren en zal daarom in de toekomst alle Ruimte krijgen wanneer de oude havenkom in ere wordt hersteld en het water wordt doorgetrokken tot voor de deur van café Nielz.

Naast Ruimte in letterlijke zin, hebben we het begrip Ruimte in figuurlijke zin, in de zin van flexibiliteit, bewegingsvrijheid. Hoeveel ruimte krijgen organisaties van de gemeentelijke instanties, maar ook van ondernemers en bewoners om hun evenement neer te kunnen zetten?

De vrijmarkt op Koninginnedag komt in de problemen wanneer ondernemers de plek voor de eigen winkel vrij willen houden. Even afgezien van het feit dat deze ruimte behoort tot de openbare ruimte en in die zin niet geclaimd kan worden door de winkelier, beseft men niet dat wanneer het merendeel van de ondernemers de vrijmarkt voor de deur zou dwarsbomen, de binnenstad dan leeg blijft en men de winkel net zo goed gesloten kan houden.

Voor Smashing Sunday wordt elk jaar in augustus 500 kuub zand gestort op het Waagplein, het Centrumplein en het Marktplein. Dit kan echter pas nadat de zaterdagmarkt is afgelopen. De organisatie van het Beachvolleybaltoernooi zou graag uit willen groeien naar een meerdaags toernooi, hetgeen sportief gezien, maar ook op economisch vlak, mooie kansen zou bieden. Echter, een tweedaags evenement zit er niet in, vanwege diezelfde zaterdagmarkt die dan zou moeten verkassen naar een andere plek.

De Kermis is het enige evenement waarvoor de markt wél uitwijkt naar een andere plek. Met zijn 47 attracties kreeg dit evenement afgelopen week in Almelo dus alle ruimte…

Veel organisaties ervaren de Ruimte voor Evenementen niet als dusdanig, onder andere vanwege de steeds strenger wordende eisen die gesteld worden aan bijvoorbeeld podia en geluid. Kon men in vroeger dagen nog bij de Profronde de band laten optreden op een trailer van Bolk, tegenwoordig mogen bands alleen nog maar spelen op gecertificeerde podia die voldoen aan alle mogelijk denkbare eisen. En wat te denken van een ander groot evenement, De Nacht van Almelo. De organisatie moet ervoor zorgen dat om 02.00 alles weer volledig rustig is in de stad, terwijl men toch zou denken dat de nacht dan pas net begonnen is…

In vergelijking tot andere steden dringt zich af en toe de vraag op of in Almelo de regels niet wat al te strikt gehanteerd worden.  Zo werd enige tijd geleden door een aantal enthousiastelingen, ik noem geen namen, een vergunning aangevraagd voor het ZOAB, het Zesde Open Almelo’s Blaasvoetbaltoernooi met bladblazers, een nieuw evenement in de zomerperiode. De vergunning werd niet afgegeven omdat het te verwachten volume een paar decibel te hoog was. Als je dan een week later op tv in Rotterdam vliegtuigjes onder de Erasmusbrug door ziet vliegen, of erger nog  race-auto’s over de Coolsingel ziet scheuren bij de Bavaria-city race, dan denk je bij jezelf: hoe doén ze dat toch, daar in Rotterdam…

Almelo heeft grote ambities op het gebied van evenementen. Creativiteit en ideeën zijn er voldoende. Een Napoleontische veldslag naar Almelo halen, een Triathlon tussen Almelo en Nordhorn, een groot muziekfestival om er maar eens een paar te noemen. Voor evenementontwikkeling en het omzetten van ideeën in werkelijkheid, ontbreekt echter veelal de financiële ruimte.

Waarom is het nu zo belangrijk om die evenementen de ruimte te geven? Evenementen zijn de blikvangers van de stad, het visitekaartje. Ze vormen een prachtige manier om Almelo tot middelpunt van de regio te maken. Grootschalige evenementen kunnen veel betekenen voor de uitstraling van de stad en hebben daarnaast ook een belangrijke economische meerwaarde. Hotels, detailhandel en horeca pikken er mooi een graantje van mee. Maar evenementen hebben ook heel duidelijk een sociale functie, ze roepen een gevoel van saamhorigheid op. Evenementen hebben een positief effect op het leefklimaat in de stad. Door evenementen worden verschillende bevolkingsgroepen en leeftijdsgroepen bij elkaar gebracht en ontstaat er een gevoel van trots zijn op de stad. En dat is belangrijk, want we mogen best wat meer trots zijn op onze stad. Almelo heeft veel te bieden, met een toename van bijzondere winkels in het centrum, gezellige en goede horecagelegenheden en een sterk en kwalitatief steeds beter wordend evenementenaanbod.

Er is één evenement in Almelo dat ik hier graag nog wil noemen, omdat het een heel eigen visie geeft op het begrip ruimte. Het Media Art Flow Festival, kortweg MAFF genoemd, maakt gebruik van de openbare ruimte en de gebouwen van de stad. Door middel van projecties op gebouwen verandert de uitstraling van het gebouw en gaat de toeschouwer met andere ogen de vertrouwde omgeving bekijken. De stedelijke ruimte wordt hier dus als onderwerp van het evenement gebruikt en omgevormd tot kunstwerk. Het MAFF is een relatief nieuw evenement voor Almelo en verdient vanwege haar onderscheidende en vernieuwende karakter alle ruimte!

Als evenementencoördinator is het mijn taak me sterk te maken voor de Almelose evenementen. Vanaf hier zou ik dan ook de wens willen uitspreken om evenementenorganisaties, die het werk vaak geheel belangeloos doen en met inzet van vele vrijwilligers, om die organisaties méér ruimte te geven. Fysieke ruimte, ruimte om zich te vernieuwen en te ontwikkelen, ruimte voor creativiteit, maar ook de financiële ruimte om te kunnen blijven bestaan, de kwaliteit te behouden en evenementen verder uit te bouwen. Zo niet dan zal de slogan “Ruimte voor Evenementen” uiteindelijk worden afgedaan als Gepraat in de Ruimte…