Huub Rakhorst (2 september)

Steun kunst en cultuur in Almelo

Graag deel ik met u mijn visie over het belang van kunst en cultuur voor onze stad. Ik zal u vanuit mijn ervaring bij URENCO proberen uit te leggen waarom ondernemers zoals u steeds belangrijker zijn in het ondersteunen van kunst en cultuur.

Ondersteuning van kunst en cultuur past lastig in kosten-batenplaatjes waar ondernemers zo vertrouwd mee zijn. Toch vormen uitingen van kunst en cultuur essentiële onderdelen van onze vaderlandse identiteit, en van verbinding in een tijd van ontkerkelijking en individualisering. Dat moet ook u, ondernemers, aanspreken. Bovendien dragen kunst en cultuur bij aan een positief vestigingsklimaat voor uw onderneming en toekomstige werknemers. Vandaar mijn oproep: steun kunst en cultuur.

Die oproep vindt echter weinig weerklank in de publieke sector. De nationale overheid heeft hier de laatste jaren alleen maar op bezuinigd. Onze armlastige gemeente Almelo doet wat het kan, maar ik houd mijn hart vast voor de bezuinigingsgolf die de stad nu weer boven het hoofd hangt. Niettemin alle lof voor al die activiteiten, evenementen, festivals et cetera die met bescheiden middelen in onze stad worden georganiseerd. ‘Altijd wat te doen in Almelo’ is geen loze kreet. Alom waardering en belangstelling daarvoor. Het toont aan hoezeer er behoefte is aan culturele reuring in de stad en hoevelen daar actief aan mee doen. Denk nog maar eens terug aan wat Van Katoen & Nu en Het Verzet Kraakt plaatselijk maar ook regionaal en zelfs landelijk teweeg hebben gebracht. Over verbinden gesproken. Er kan echter zoveel meer in kwantiteit en vooral ook in kwaliteit als er meer geld beschikbaar zou zijn. Daarvoor kunnen we de publieke sector echter vergeten, inclusief een gemeente Almelo in zwaar financieel weer.

Blijft over de private sector en dus ook de rol van u, ondernemers. Kunst en cultuur in Almelo zijn voor u en uw medewerkers van groot belang. Zoals ik al zei: u hebt er baat bij dat Almelo een goed vestigingsklimaat heeft voor huidige en nieuwe bedrijven en werknemers, maar ook voor bijvoorbeeld professionals van wie ook u afhankelijk bent, zoals huisartsen die Twente momenteel mijden. Op dat gebied hebben we nog wel een wereld te winnen. Het blijft evenwel een feit dat een aantrekkelijk aanbod van kunst en cultuur in belangrijke mate bijdraagt aan een goed vestigingsklimaat.

Gelukkig gaat het de Almelose bedrijven en ik hoop dus ook u  momenteel heel goed. Veel beter dan in de crisistijd, toen er bij de bedrijven sterk bezuinigd is – ook op kunst- en cultuurondersteuning.

Pak die extra ondersteuning nu het economisch tij weer goed is weer op, zou ik zeggen. Het past zo wonderwel in maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat zonder twijfel een speerpunt vormt van uw ondernemingsstrategie. Zie uitgaven voor kunst en cultuur dan niet als een kale kostenpost,  maar als een investering in de Almelose samenleving.

Ook anderszins kunt u hieraan trouwens een belangrijke bijdrage leveren. Veel organisaties in deze sectoren hebben behoefte aan broodnodige kennis en kunde op gebieden als management, organisatie en uiteraard financiën (waaronder het aantrekken van sponsoren). En die vaardigheden vind je nu juíst bij ondernemers die op die gebieden het verschil kunnen maken, om maar eens een modieuze term te gebruiken. En overigens voor u ook een verrijkende ervaring!

Kortom; mijn oproep aan u, ondernemers:  handen uit de mouwen en trek de knip voor kunst en cultuur in Almelo!

Misschien vind je dit ook interessant