JAN KROL

Jan Krol

De betiteling van mij als ondernemer in mijn funktie van bibliotheekdirekteur vervult me met twijfels. Een betiteling als bedelaar om subsidiegelden en sponsorbijdrages lijkt reëler. De toevoeging kultureel aan mijn ondernemerschap door de organisatoren van Zakelijk Almelo duidt daar op. Toch hebben een kulturele bedelaar en een zakelijk ondernemer meer met elkaar gemeen dan op het eerste gezicht lijkt. Vooral de vele beslommeringen komen overeen. Enkele voorbeelden:

– De arbowetgeving en de vragen van de verplichte risico inventarisatie en evaluatie leiden tot grote verbijstering. Het gaat dan over het aantal keren per uur dat moet worden opgestaan achter de zitbalie en over de naar buiten schuivende kassalade (sic!) die naast de medewerker moet zijn geplaatst in plaats van voor of achter de medewerker. Tot wanhoop drijven de vragen over het binnenklimaat dat door de medewerkers uiteraard gelijktijdig te warm en te koud alsmede te benauwd en te tochtig wordt gevonden. De vraag of bij het opruimen van terugbezorgde boeken vaker dan 40 keer per uur moet worden gehurkt, geknield of gebukt is onhanteerbaar evenals de eis dat klant en medewerker elkaar op ooghoogte moeten kunnen aankijken. Een loze vraag gaat over het gebruik van trillend gereedschap zoals boor- en freesmachines in de bibliotheek. Hoebedoelu?

– Een bibliothekair kwaliteitszorgprojekt levert hilarische aanbevelingen op zoals het formuleren van een actief en realistisch milieubeleid. Wezenloze abstrakties ontbreken ook niet: zorg ervoor dat de beleidsinformatie gericht is op borging, beheersing en risikobeperking met aandacht voor tijdigheid, volledigheid en betrouwbaarheid.

– Een laatste beslommering betreft arbomaatregelen ter beperking van het ziekteverzuim. Daarin wordt enerzijds aanbevolen de vrij toegankelijke boekenkollektie te verkleinen door plaatsing van boeken in gesloten magazijnen zodat ze minder worden gevraagd. Erg klantvriendelijk! Haaks daarop staat de de aanbevolen invoering van zelfbediening bij het uitlenen en terugbezorgen van boeken ter beperking van de werklast van de medewerkers.

Uiteraard ben ik niet tegen goede arbeidsomstandigheden en tegen kwaliteitszorg maar er wordt doorgedraafd en overdreven. Er worden rapporten geproduceerd met tegenstrijdige aanbevelingen en maatregelen die niet uitvoerbaar zijn. Maatregelen die ook nooit zouden moeten worden uitgevoerd omdat ze leiden tot verzanding in gelul zodat van produktief poetsen niets terecht komt.

Ik wil Zakelijk Almelo nadrukkelijk voorhouden dat u in ieder geval wel moet blijven poetsen want ik geniet een zogenoemd overdrachtsinkomen gefinancierd uit uw belastingbetalingen en als u onvoldoende poetst komt mijn salaris in gevaar.