MENNO KNIP

Menno Knip

Bij hoog en laag

Een burgemeester als columnist – dat kom je niet vaak tegen. Een burgemeester staat immers boven de partijen. Toch betekent dat niet dat ik geen mening heb of dat ik datgene wat ik vind maar voor mezelf moet houden. Ik ben tenslotte geen koninklijk huis.

Ik wil graag mijn visie en ideeën over Almelo met u delen. Ik doe dat bovendien graag in deze businessruimte, met u als ondernemer, middenstander, advocaat en financieel specialist als gehoor. Het is ook in deze ruimte, tijdens en na wedstrijden van Heracles, dat ik merk hoeveel enthousiasme en ambitie er in de stad leeft. Jammer alleen dat u nou weer niet meedoet als de wave door het stadion gaat, dus dat kan nog beter.

Menig columnist van naam is mij op deze plek achter dit katheder voorgegaan. Zij gaven hun mening over verschillende onderwerpen, variërend van innovatie en regionale samenwerking tot politieke participatie. Alle bijdragen ademden hun betrokkenheid bij Almelo. Die betrokkenheid mag u zeker van mij verwachten. Het is bovendien verleidelijk om mij – met de naderende gemeenteraadsverkiezingen – ook over de politiek uit te laten. Ik geef niet aan die verleidng toe. Liever heb ik het met u over visie, ambitie en lef.

Een van mijn hobby’s is vliegen. Een van de plezierige aspecten daarvan is dat je overzicht hebt. Visie ontwikkelt. Dat je weet waar je naar toe wilt en hoe je daar wilt komen. Zo beschouwd ben je een ondernemer. Dat je de verbanden ziet, de samenhang van de stad en het gezonde spanningsveld met de natuurlijke omgeving. Het leert je in elk geval dat je eens wat vaker over de eigen muur moet kijken, verder kijken dan je eigen bedrijf of wijk. Dat je ziet waar de mogelijkheden liggen en waar krachten gebundeld kunnen worden. Dat heeft niets met luchtfietserij van doen. We blijven met beide benen op de grond staan. We zijn tenslotte Almeloërs.

U als ondernemer weet ook: het begint met visie en ambitie. Daar hoort ook geloof bij Рgeloof in eigen kunnen. Burgemeester en wethouders zijn wat dat betreft niet anders. Zo hebben wij een ambitieus masterplan opgesteld. Daar ligt een breed gedragen visie aan ten grondslag. Wie in de stad om zich heen kijkt, ziet dat het niet bij fraaie voornemens blijft. Almelo timmert aan de weg. De stad verh̩ft zich Рletterlijk en figuurlijk. Ik liet mij enige tijd geleden ontvallen dat in de boezem van het stadhuis wel eens wordt gesteld dat laagbouw Almelo het beste past. Dit stadsbestuur vindt dat niet. Het huldigt het standpunt dat we op sommige plekken de hoogte in moeten. Dat past bij een slim grondgebruik en bij de uitstraling die wij nastreven. Laat maar zien waar je staat en waar je voor staat. Aan de andere kant schuwen wij de verdieping niet. Het kan niemand van u ontgaan zijn dat inmiddels voorbereidingen zijn getroffen om de treinrails richting Violierstraat over een lengte van anderhalve kilometer te verlagen. Ook wat dat betreft zit Almelo op het goede spoor.

In dit verband waag ik de vergelijking met Rotterdam. Toegegeven, beide steden kennen een heel andere geschiedenis, achtergrond en dimensie, maar een gemeenschappelijk kenmerk is de nuchterheid. Er heerst een enorme dynamiek en tegelijk een ‘niet lullen maar poetsen’-mentaliteit. ‘Handen uit de mouwen en geen poeha’. Misschien inderdaad het Rotterdam aan de Aa. Kortom: gewoon dóen.

Zonder visie en zonder ambitie hadden we in deze stad geen hoogwaardige industrie, geen innovatieve bedrijven. Zonder visie en lef geen PANalytical, geen Koninklijke Ten Cate, geen Urenco, HB Droogtechniek, Food Technology Noordoost-Nederland, RAPS of SPIT Elektromechanica: spelers met hun hoofdkantoor of vestiging in Almelo die Europees en op wereldschaal opereren.

Er is ook een schaduwzijde. Ondernemersschap en ambitie staan op gespannen voet met de eerder genoemde Twentse nuchterheid en bescheidenheid. Want gewoon dóen is nog altijd iets anders dan ‘gewóón doen’. Bescheidenheid siert de mens, maar ze mag niet ontaarden in zelfonderschatting. Wat mij betreft ligt de lat niet gauw te hoog. In kringen van Almelo-promotoren heet dat met recht het NAP, het Nieuw Almelo’s Peil.

Wat mag u van de overheid verwachten? In elk geval een stimulerende en faciliterende instelling. Verder willen en kunnen wij niet gaan. Enerzijds speelt de lokale overheid een bescheiden rol als het gaat om de ontwikkeling van het bedrijfsleven. Steeds meer beleidsbevoegdheden verschuiven naar onder andere Brussel. Anderzijds wilt u als ondernemer zo weinig bemoeienis van de overheid. Toch kan de overheid als adviseur en overlegpartner veel voor u betekenen, bijvoorbeeld om de aansluiting van jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren. Daar mag u óns op aanspreken. En wij u ook. Soms zijn wij zelfs uw opdrachtgever. En gelukkig onderkent het bedrijfsleven in toenemende mate dat het een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Maar ik moet niet moraliseren.

Ik daag u uit: durf te geloven – in u zelf, uw bedrijf en in de stad. Toon lef. Durf te denken en durf te doen. Toon initiatief. Niet alles hoeft tegelijk, dat is zelfs niet zo in de wave. Maar steek die kop boven het maaiveld!