GER VERMEULEN

Ger Vermeulen

Mr. G.G. Vermeulen, een van onze twee vaste columnisten, praat naar eigen zeggen ‘al improviserend enigszins in het wilde weg’. Hieronder volgt een bewerking van zijn column uit de losse pols.

‘Zij die mij kennen weten dat Almelo aan mijn hart gebakken zit. Ik praat graag over mijn stad, waarbij ik mij niet zelden verwonder over de verscheidenheid aan meningen die via plaatselijke pers en ingekomen brieven over besluiten en gebeurtenissen worden geuit. Of het nu gaat over bestemmingsplannen, groeiambities, alweer een nieuw voetbalstadion, bomen op het nieuwe businesspark, hoogbouw of terrasvermaak in het centrum, steevast blijkt dat voor en tegen- maar vooral tegen- zich al snel in actiegroepen verenigt en tegen elk voornemen in beweging komt. Je zult maar stadsbestuurder zijn.

Om laatstgenoemden niet al te zeer te verdrieten, zal ik mij deze keer dan ook niet storten op gebeurtenissen in en rond onze goede stad. Zelfs dus niet op het feit dat door een ongetwijfeld goed bedoelde denkfout onze stad op de nieuwe A35 geen afslag Almelo kent, maar alleen Almelo-Zuid en Almelo-West). Daardoor rijden mensen van elders steevast via Nijverdal naar Almelo rijden en beginnen bijeenkomsten – tenzij van tevoren al waarschuwingen voor het vinden van de goede weg zijn uitgegaan – regelmatig te laat. Daartoe kunnen ook zittingen op mijn rechtbank gerekend worden. Naar ik heb begrepen zal er ergens in het voorjaar alsnog worden ingegrepen.

Om in de geest van onze plaats van samenkomst te blijven wil ik iets tot u zeggen over voetbal, en dan meer speciaal het bestaan van een tussentijdse transferperiode en in het bijzonder de gang van zaken daarbij inzake zekere heer Alves. Als KNVB-rechter heb ik mij de laatste weken intensief met de wondere wereld van deze speler bezig mogen houden.

Enkele feiten: de heer Alves heeft een contract met Heerenveen tot 2011. Met toestemming van Heerenveen is in december onderhandeld met AZ. Het contract tussen Heerenveen en AZ heeft een ontbindende voorwaarde. Ondertussen gaven ook Middelsborough en AS Roma blijk van hun belangstelling. Alves zegt vervolgens: “Ik heb geen contract met AZ’.

Alves, hier nog in Heerenveen-shirt

Dit soort ellende is alleen mogelijk door het bestaan van een tussentijdse transferperiode en de effecten van het Bosman-arrest. Door dat arrest kennen we nu langlopende contracten die tussentijds bij de ene of de andere partij de behoefte oproepen om te ontbinden.

De arbitragecommissie van de KNVB acht een terughoudend beleid terzake tussentijdse ontbinding wenselijk. Twee volwassen partijen sluiten willens en wetens langlopende contracten met grote belangen, veelal bijgestaan door deskundige zaakwaarnemers.De overeenkomst tussen club en speler is een gewone arbeidsovereenkomst waar partijen over en weer aan gebonden behoren te zijn. Slechts in uitzonderingsgevallen kan afwijking mogelijk zijn. Maar ook als de club wil meewerken aan tussentijdse beëindiging van het contract kan de vraag worden gesteld of dat halverwege het seizoen mogelijk moet zijn Er treden immers competitievervalsing en supportersbenadeling op. Onrust binnen teams kan lang van tevoren invloed doen gelden

Naar mijn mening is de huidige gang van zaken minder gewenst.Spelers behoren ten minste een seizoen bij hun werkgever af te maken. Dat is fair jegens de andere clubs, fair jegens de supporters en fair jegens de club die een speler niet heeft vastgelegd om er tijdens de competitie afstand van te moeten doen. Een voetbalspeler is een werknemer en geen middel om de liquiditeit op te schroeven. Een tussentijdse transferperiode behoort dan ook te worden verkort, zo niet te worden afgeschaft.â€