4 november 2013 – CORRIE STEENBERGEN

4 november 2013 – Corrie Steenbergen

”Wat dacht u toen u de uitnodiging van Zakelijk Almelo las en voor het eerst als columnist de raadsgriffier van de gemeente Almelo zag staan? Kan de raadsgriffier wat betekenen voor u als ondernemers en wat doet zij eigenlijk? In ieder geval is deze griffier opgeleid als bedrijfseconoom en dat verschilt per gemeente.

De dualisering die in 2002 in gemeenten in werking trad, gaf de raad een eigen onafhankelijk strategisch adviseur, zoals we dat ook bij de tweede kamer kennen. De oude functie van de gemeentesecretaris in het monisme, is verdeeld in twee functies, de gemeenteraadsgriffier onder leiding van de raad en de gemeentesecretaris onder leiding van het college. De raad bepaalt zijn eigen agenda en de griffier bereidt dat voor samen met haar eigen staf de griffie en met inzet van anderen, zowel in als buiten de organisatie.

Dames en heren daar liggen ook kansen voor u als ondernemer samen met anderen, gezien de agenda’s en rollen van de raad.

De raadsleden ervaren de invoering van de griffier onbetwist als een succes, blijkt uit onderzoek. De griffier staat ook bekend als hoeder van de democratie. Dualisering maakte de kloof tussen burger en bestuur kleiner en de betrokkenheid en nabijheid groter, zoals beoogd. Ook mede dankzij meer openheid en transparantie via internet, tv-uitzendingen en social media.

De gemeenteraad koos voor het profiel van kwaliteitsgriffier die leiding geeft aan de griffie. Deze onafhankelijke strategisch adviseur, netwerk- en procesmanager, beoogt dat de raad op hoofdlijnen kan sturen en op samenhang, open en transparant. De belangrijkste taak van de raad is politieke sturing op relevante onderwerpen. De raad wil positie aan de voorkant in het kaderstellend proces van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming, bovendien in het openbaar een goed debat kunnen voeren. Naast de rol als kadersteller is de raad ook volksvertegenwoordiger en controleur.

Dames en heren, ondernemers er is veel over te zeggen: u weet mij en de raadsleden te vinden.

Wat maakt Almelo zo bijzonder? Heel veel, waaronder Hightech Systemen en Materialen (HTSM)

Wat maakt Almelo uniek? De hoogwaardige technologische maakindustrie met zijn ondernemers en mensen die dat kunnen.

Wie maken het verschil?

Leiders die beschikken over innerlijke eenvoud waarmee ze externe complexiteit aankunnen. Daarbij zetten ze iedereen in hun omgeving in hun kracht.

Het zijn moedige individuen die hun nek uitsteken en onbekende terreinen betreden. Ze kiezen niet voor zelfbehoud maar iets diepers en zijn emotioneel intelligent. Deze mensen zijn principe- en waarde gedreven en brengen deze boodschap naar buiten. Leren is onbedwingbaar, complexiteit, paradoxen en onzekerheid een continue uitdaging. Ze maken anderen enthousiast voor hun grote droom waarbij zij innerlijk geworteld zijn en extern gefocust.

Dus dames en heren u doet er toe.

De Hightech Systemen en Materialen (HTSM) vinden wereldwijd hun afzet. We moeten zichtbaar, vindbaar en herkenbaar zijn in een globaliserende wereld. Daarvoor maakt Almelo deel uit van Netwerkstad Twente, Regio Twente, Overijssel, de Euregio etc. Deze samenwerkende overheden met burgers, ondernemers en maatschappelijke partners kennen agenda’s waarin financiële middelen verbonden zijn die via co-financiering beschikbaar komen. Naast belangrijke investeringsfondsen die goede ideeën willen financieren ook voor en door Almelose ondernemers. Er wordt ook al flink gebruik van gemaakt, alleen hoe zien we dat?

Hoe krijgen we de Almelose en Twentse kracht zichtbaar voor de burgers en de massa in deze zich snel ontwikkelende samenleving. Alle mogelijkheden gaan we inzetten zodat de negativiteit over of door Almeloers transformeert in zelfbewustzijn en wij deze unieke boodschap uitdragen. Een boodschap die veel verder rijkt dan de hightech systemen en materialen, maar dat hoef ik u niet te zeggen.

Wat is daarvoor nodig?

Conceptueel kunnen denken, in vakjargon ‘high-concept’.

Dat zijn vaardigheden om patronen en kansen te zien, artistieke en emotionele schoonheid te scheppen, om een bevredigend verhaal te construeren en om ogenschijnlijk losstaande ideeën te combineren tot iets nieuws.

En empatisch vermogen met tastzin, in vakjargon ‘high-touch’.

Inlevingsvermogen en de interactie tussen mensen begrijpen, blij zijn met jezelf en dit plezier in anderen opwekken, het alledaagse ontstijgen in de zoektocht naar doel en zin.

Daarom zijn wij hier bij Zakelijk Almelo om kansen te zien en te begrijpen en fysiek te netwerken want dat is ‘high-touch’ of tastbaar.

Dames en heren ik hoor u denken en nu concreet, slechts een schot voor open doel waarbij ik u meeneem in zo’n gedachtegang.

Overigens is die voor vele andere productie- en dienstverleningsprocessen in relatie tot afzetmarkten en wereldwijde ontwikkelingen ook te maken. Alle ondernemers kunnen daarmee dealen.

Wat staat er op de agenda van de raad, een nadeel vanwege achterstallig onderhoud van bruggen. Welke kans ligt daar voor zichtbare toepassing van hightech materialen en -systemen. Het is geen toeval dat ik als columnist tussen directeur Ben Kuipers van de Loohuis installatiegroep sta die producten werkend maakt en algemeen directeur Michiel Kirch van Cogas die met infrastructuur de hoogwaardige verbinding creëert. Dat is ook high-concept.

Elk nadeel heeft zijn voordeel, we benutten de kans om het abstracte van de hoogwaardige technologische producten in een klassieke toepassing te benutten, zodat het concreet wordt voor iedereen. We gaan letterlijk bruggen bouwen of vernieuwen zodat hightech materialen en -systemen zichtbaar en tastbaar design leveren. Hoe aantrekkelijk kan dit zijn voor toeristen, zelfs in de binnenstad en wellicht wel wereld wijd. Tijdens het politiek beraad hoorde we van Almelo Promotie dat Almelo voor Twente relatief veel bedcapaciteit beschikbaar heeft, dus toeristen overnachten vaak in Almelo. Hoe aantrekkelijk kan dit bruggenconcept in heel Twente uitrollen en zich wijdverbreiden door het te markeren, we moeten de boodschap uitdragen en het kan ook de binnenstad verrijken als toonzaal, denk aan de bruggen over de AA om over het kanaal nog even te zwijgen. Wellicht een mooie gedachte voor later een brug gebouwd van geweven of gebreide vezels als knipoog naar het verleden, wie kan dat nou, een export product wereldwijd, goedkoop, lichtgewicht, prefab en duurzaam, desnoods ieder moment in een andere kleur dankzij nanotechnologieverf.

Conclusie, wij moeten het gewoon gaan doen, en mijn vertrouwen in Almelo in dat opzicht is heel groot, u ondernemers u kunt het beter dan anderen, deze voorsprong moet worden uitgebreid.

De arbeidsmarkt in Almelo met interessante producten die toeristen trekt, trekt ook werknemers en talent.

In Almelo is altijd wat te doen, de nanotechnologie verbindingen springen zichtbaar over op de brug van oranje, geel, blauw naar groen.

Almelo maakt het door samen slimmer te zijn in interactie met de wereld wijde samenleving en de rijkdom van de massa die de boodschap voor ons dankzij internet overal kan tonen, om over 3D printers nog maar te zwijgen.

Slechts één gedachte die ik aan u ondernemers heb toevertrouwd en u ziet ongetwijfeld met zijn allen wel honderd betere mogelijkheden, dat creëert Almelo samen met anderen in en ver buiten Twente.

Dames en heren, indien de raad daarin een rol kan vervullen weet u mij en de raadsleden te vinden.’