8 april 2013: WIM VAN DER ELST

8 april 2013: Wim van der Elst

‘Dames en heren, goedenavond.

Waarom bent u hier eigenlijk? Niet alleen om te luisteren naar Gerben van Heeren van Hornbach of naar Johan en Martijn Pfeiffer van Eurol Lubricants. Want vorige keer was u hier ook al, en de keren dáárvoor ook!  U komt dus op z’n minst niet alleen voor de twee ondernemers die hier – zoals gebruikelijk – worden ondervraagd. Er is kennelijk een constante magneet op de bijeenkomsten van Zakelijk Almelo. Dat is natuurlijk Martin Steenbeek, maar bovenal bent u dat zélf. U komt voor Uzelf, beter gezegd: u komt voor elkaar. Zakelijk Almelo is één groot netwerk van ondernemende mensen, en u hecht kennelijk en terecht groot belang aan netwerken. En daarom wil ik u vanavond wat observaties meegeven, zodat u nóg beter gemotiveerd dan voorheen, uw hier bestede uren kunt declareren.
Nu blijkt al heel gauw, dames en heren, dat het lastig is om te praten over ‘netwerken’ zonder de schijn te wekken van opportunisme. Ha! Je bent een netwerker, dus heb je iets van mij nodig! Dat is juist: ironisch genoeg is iedereen die succes heeft, afhankelijk van anderen die hem moeten helpen om zijn doel te bereiken. Voor ‘hem’ en ‘zijn’  mag u ook invullen: ‘haar’.

Waar het vanavond over gaat is de stelling: de ‘self-made man’ bestaat niet. Denk nooit dat je het alléén kunt. Of je het nu leuk vindt of niet: het is misschien wel belangrijker wie je kent, dan wat je kunt. En als je je bewust bent van die afhankelijkheid, van die ‘gun-factor’ – en dan heb ik het niet over de Amerikaanse wapenindustrie – dan behoor je bij de goeie netwerkers. Dat zijn netwerkers die niet netwerken, maar die vrienden maken. Dan hoor je bij die mensen die weten dat armoe geen gebrek is aan financiële middelen, maar een isolatie van mensen die je kunnen helpen om meer van jezelf te maken.
Ik reik u vanavond vijf handvaten aan die u kunt vastmaken aan uw netwerk van vrienden:

Gulheid: vriendelijkheid, vrijgevigheid – de belangrijkste sleutel naar succes in één woord: gulheid in uw eigen netwerk, hoe klein ook. De eerste vraag die je stelt als je een relatie wilt opbouwen is niet: ‘hoe kun jij mij helpen?’, maar juist: ‘hoe kan ik jou helpen?’. In het echte netwerken gaat het vooral om het zoeken naar mogelijkheden om ándere mensen succesvol en succesvoller te maken. Blijf dat proberen, ook als die ander je niet direct begrijpt en anders beslist dan jou welgevallig is. Blijf geven, blijf bieden, blijf gul, blijf gunnen.
Bouw een huis vóór je erin gaat wonen. Het grote misverstand in netwerken is vaak dat men pas contact zoekt met mensen op het moment dat men iets nodig heeft – een baan, een contract, een subsidie, een vergunning of wat ook. Die benadering is gedoemd te mislukken. Om een succesvol netwerk te creëren moet je mensen om je heen verzamelen als je nog helemaal niets nodig hebt. Vooral ambitieuze startende ondernemers, maar eigenlijk alle ondernemers in elke sector van industrie tot betaald voetbal, zouden dat in hun oren moeten knopen omdat het onderstreept hoe belangrijk het is om potentiële relaties eerst te leren kennen als mens, als vriend, en niet als klant.
Ken je missie. Hoe preciezer je bent over je doelstellingen, over de dingen die je wilt bereiken, hoe gemakkelijker het is om een strategie te ontwikkelen om die doelstellingen te realiseren. Een belangrijk aspect van die strategie is een relatie aan te knopen met de mensen in je omgeving, je zakelijke biotoop, die je kunnen helpen om dáár uit te komen waar je komen wilt. In de richting Commerciële Economie op het Saxion College leer je een Relatie Actie Plan te maken waarin je doelstellingen vastlegt en ze koppelt aan het bepalen van relaties die van belang zijn omdat ze je kunnen helpen je doelstelling te bereiken. Blijf dat doen: ook als ondernemer is het raadzaam tijd vrij te maken om permanent je lijst van relaties te updaten met mensen die je kunnen helpen je bedrijf op koers te houden. Vooral als je te maken hebt met instanties van wisselende samenstelling is dat buitengewoon belangrijk!

Wees je eigen merk en laat dat zien! Als je vandaag de dag succes wilt hebben, zul je een behoorlijke marketing inspanning moeten stoppen in het propageren van het merk dat je zélf bent. Het gaat om jou, en dat zullen ze weten ook. Om het nog directer te zeggen: zorg dat je je onderscheidt, of verdwijn. En je kunt geen deel uitmaken van een sterk netwerk als je daarin verdwijnt. Steek er met kop en schouders bovenuit.
Kwetsbaarheid. Als je een sterke, betekenisvolle relatie wilt opbouwen, onderschat dan nooit de kracht van de kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid is het meest onderschatte element in het zakendoen. De verklaring is allereerst te vinden in het feit dat macht tegenwoordig voortkomt uit het delen van informatie, niet door het voor jezelf houden. Bovendien, de dingen waar we de meeste waarde aan hechten zijn de zaken waar we het liefste over praten. Door daar eerlijk, open en kwetsbaar over te zijn maken we het mogelijk dat anderen die eerlijkheid, openheid en kwetsbaarheid delen. Delen maakt vrienden, en vrienden helpen elkaar, vrienden laten elkaar niet vallen. Grote monden doen het misschien even goed in de eigen organisatie, maar de aanstaande broodnodige relaties verstarren, verharden en zetten de hakken in het zand. Voor mijn part zijn het losers, maar dat zeg je nooit hardop…

De les uit dit alles, dames en heren, is een eenvoudige: je kunt in twee maanden méér succes hebben door echt geïnteresseerd te zijn in het succes van anderen, dan wanneer je twee jaar lang probeert om anderen interesse te laten krijgen in jouw eigen succes.

Hoe kan ik deze column daarom anders besluiten dan met de vraag: ‘Zegt u het maar, wat kan ik voor u betekenen?’