HAN PAPE

Han Pape

De column die Han Pape, hoofdredacteur van De Roskam, 7 november uitsprak is (nog) niet digitaal vastgelegd.
De columnist ging in op Almelo in relatie tot omliggende gemeenten en in grotere (nationale) context.
Almelo typeerde hij onder meer als ‘sociaal zwakke maar economisch sterke stad’, die (daarbij burgemeester Hermans citerend) te mooi is om aan de politiek over te laten.
Ook hield hij een pleidooi voor archipunctuur: maak iets moois van de bijzondere punten die Almelo te bieden heeft.

‘Menig aanwezige kreeg van Han Pape een draai om de oren’, stelt Almelo Nieuws. Oud-wethouder Anthon Sjoers werd berispt voor zijn megalomane ontwikkelingen (‘monomaniarail’), VVD-voorzitter en MKB-preses Wim van der Elst werd verweten wel overal bij officiële gelegenheden aanwezig te zijn maar nog nooit iets voor Almelo gedaan te hebben.