3 februari 2020

Maandag 3 februari ontvangen wij als gasten Richard Coppens, managing director van Group 2000 Nederland B.V., en Hilde Dijstelbloem, voorzitter van de Raad van Bestuur van ZGT.

Group 2000 is ruim 40 jaar werkzaam in de cybersurveillance-industrie. Het bedrijf helpt de communicatie over publieke infrastructuren te verbeteren, communicatiepatronen en -gedrag te veranderen en verzorgt netwerkmanagement. ‘Wij opereren op het scheidsvlak van technologie, wetgeving, commercie en innovatie.’

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) exploiteert in zowel Almelo als Hengelo een algemeen ziekenhuis voor medisch-specialistische behandeling en diagnostiek. Het verzorgingsgebied beslaat circa 300.000 inwoners. De ZGT werkt samen met huisartsen, thuiszorgorganisaties en verpleeghuizen en heeft 3005 medewerkers in loondienst, 93 arts-assistenten en een overeenkomst met de Coöperatie Medisch Specialisten ZGT voor de levering van medisch-specialistische zorg door 230 medisch specialisten.

Columnist is Ger Vermeulen, tot voor kort senior-rechter en vice-president van de rechtbank.

Juliëtte Vrijhoeven neemt plaats op de zeepkist. Zij vraagt aandacht voor de 10de Slingerbeurs Almelo van 17 april aanstaande. Zij is projectleider van deze beurs, waar bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar vinden.

We beginnen om 18:00 uur en verheugen ons er nu reeds op u vanaf 17:30 uur weer te mogen verwelkomen!

 

You may also like