3 februari 2020

Zakelijk Almelo ontving 3 februari circa 100 bezoekers en twee gasten: Richard Coppens, managing director van Group 2000 Nederland B.V., en Hilde Dijstelbloem, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Groep Twente (ZGT). Tussen de vraaggesprekken die Martin Steenbeeke met elk van hen had door, verzorgde Ger Vermeulen de column. Op de zeepkist vroeg Juliëtte Vrijhoeven aandacht voor de 10e Slingerbeurs, te weten 17 april aanstaande.


Siegfried Steen beroert de gong – editie 81 van Zakelijk Almelo kan beginnen.

Richard Coppens, managing director van Group 2000 Nederland BV. Er werken 50 mensen in het zwart-rode pand aan de Van der Hoopweg. De omzet bedraagt € 10 miljoen.
Group 2000 is actief in cybersurveillance: ‘Wij maken vanuit Almelo de digitale wereld veiliger’.


Richard Coppens (links): ‘Appjes laten altijd wel een spoor achter, als internetconnectie of locatie.’

Het bedrijf doet dat met software, waarmee het politie en justitie gereedschappen helpt verschaffen om bijvoorbeeld de bewijsvoering beter op orde te brengen. Veel mobiel verkeer gaat buiten politie en inlichtingendiensten om. Het is een kat-en-muisspel. Soms is men de opspoorders voor. Met software uit Almelo kun je een deel van de puzzel oplossen.

Telecombedrijven – vele van hen zijn klant van de groep en zo ook de Nederlandse overheid – moeten conform de wetgeving gegevens bewaren. Dat vereist onder meer beveiliging van netwerksystemen en de zorg dat telecommasten beter bestand zijn tegen overload. ‘Wij zorgen voor de beschermingslaag om masten ter voorkoming van een domino-effect, zodat netwerken kunnen blijven functioneren. Het gaat om toptechnologie.’

Group 2000 heeft klanten over de hele wereld. Nederland is het thuisland, maar het bedrijf is te groot voor alleen ons land. Van alle bedrijven wereldwijd die in cybersurveillance en zaken als mediation en management actief zijn, neemt het bedrijf een verdienstelijke plaats boven het midden in. De echt grote partijen zitten met name in Noord-Amerika en Israel. ‘Soms krijgen we verzoeken uit landen in het Midden-Oosten en Azië. Elke twee maanden komen ze wel met een aanbesteding.’

Nederland is koploper in tappen, vertelt Richard Coppens. ‘Ik vind dat het in Nederland behoorlijk goed geregeld is. Er moet echt wel een verdachtmaking zijn. De privacy van individuen die niets op hun kerfstok hebben moet je beschermen. Het toezicht op veiligheidsdiensten en de wet- en regelgeving zijn hier goed geregeld, maar de AIVD en BVD krijgen wel steeds meer bevoegdheden.’

Met technologie kun je veel en het helpt veel voorkomen, maar er komt ook steeds meer. Vandaar zijn wens tot meer samenwerking. Veiligheidsdiensten hadden na 9/11 veel informatie, ‘maar die wilden ze niet met elkaar delen’.

Richard Coppens ziet in de omschakeling naar de vijfde generatie mobiel netwerk (5G) ook toepassingen. 5 G betekent immers dat telecombedrijven gaan investeren, dat er nieuwe apparatuur moet komen en capaciteit nodig is bij het bij- en afschalen. ‘Dat is goed voor onze business en doet onze kassa rinkelen, al moeten wij ook voor die technologie investeren. Van onze investeringen is 80-90% gericht op 5G. We moeten dit snel en goed doen voor de komende vijf tot tien jaar.’

Ger Vermeulen, traditioneel de eerste columnist van Zakelijk Almelo in het nieuwe jaar, sprak de column uit.

Hilde Dijstelbloem is voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuisgroep Twente. ZGT exploiteert in zowel Almelo als Hengelo een algemeen ziekenhuis. De groep biedt werk aan 3.233 medewerkers en het verzorgingsgebied telt circa 300.000 mensen.
Ze was al bekend met de regio toen ze hier aantrad en ‘de warme vriendelijkheid vind ik hier weer terug. In Twente ligt de mooie opdracht om de zorg toekomstbestendig te organiseren nu de zorgkosten stijgen en er minder handen aan het bed zijn’. Hilde Dijstebloem vindt Twente een mooie regio met het MST, ZGT en de universiteit die met technologie en innovatie aan de weg timmert. Zo heb je toegang tot kennis.

In een algemeen ziekenhuis prevaleert de gezondheidszorg, op alle niveaus en aan iedereen. ZGT heeft de ambitie een topklinisch ziekenhuis te worden, met wetenschap technologie en innovatie. ‘We zijn nu op de route, daar gaat visitatie aan vooraf. Er zijn 26 topklinische ziekenhuizen in Nederland; als we die halen komen we echt niet binnen op nummer 27. Enschede beschikt over een topklinisch ziekenhuis en is een traumacentrum. Dat is ZGT niet, maar we zijn wel in onderling overleg inzake aandoeningen. Als er acute zorg nodig is- eerste hulp, IC, direct opvang, verloskunde – kunnen we die meteen leveren. In Nederland kan dat in 80 ziekenhuizen al niet meer. Wij kijken vooral of we kwaliteitszorg kunnen leveren, acuut en 24/7. De acute zorg is naar Almelo gegaan, in Hengelo organiseren we de zorg rondom en dichtbij de patiënt organiseren, met dagbehandeling. Daar gaat het om minder complexe maar grote patiëntgroepen.’

Schreef ZGT enkele jaren geleden rode cijfers, nu zijn ze louter zwart. ‘We zijn echt op de goede weg’, aldus de bestuursvoorzitter. ‘We kunnen ook de reserves aanvullen. Dat maakt ons weerbaarder. In 2020 kunnen we onze goede financiële positie handhaven. Omvallen is hier niet aan de orde.’

Zou één ziekenhuis in Twente uiteindelijk niet het beste zijn? ‘Stel nu dat we zeggen dat we een fusie nastreven, dan gaat er veel aandacht naartoe. Wat je in Nederland ziet is dat sterk moet samenwerken in netwerken, met partners in de keten. Die samenwerking moeten we goed vormgeven en onze energie niet richten op een fusie. Groter is niet altijd beter.’

ZGT is in gesprek met zorginstellingen, de minister en werkt in de regio samen met ketenpartners – vanuit één visie en met de juiste partners om tafel. Uit een bijeenkomst met zorgaanbieders, de minister en een patiëntenvertegenwoordiging bleek wel dat Twente een voorbeeldfunctie heeft. De minister moet volgens Hilde Dijstelbloem wel iets doen. Bedden worden vaak bezet door ouderen. Dat is niet zoals het zou moeten. Ze kunnen beter zorg krijgen op een andere plek, zoals een verpleeghuis wel kan. Financiering zit in de weg. ‘We kunnen enerzijds zorgen dat de processen beter lopen, maar er is ook duidelijk tekort aan bedden. De zorgverzekeraar moet meewerken aan uitbreiding van het budget.’

Het belangrijkste signaal moet uitgaan van de eigen inwoners, aldus Hilde Dijstelbloem ‘en het is ook belangrijk als onze dokters er ruchtbaarheid aan geven. De zorgverzekeraars zitten op uw stoel mee te besturen, maar…. uiteindelijk is de patiënt de baas’.
Menzis is in onze regio de grootste verzekeraar, waarmee intensief overleg is over de zorgkosten. ZGT leverde ook zorg waar geen vergoeding van een verzekeraar tegenover stond. Het is uiteindelijk een pijnlijke keus: ‘Als het niet betaald wordt, kunnen we het niet meer doen en is de patiënt de dupe. We kunnen betere afspraken maken. Schuiven met patiënten in plaats van met geld gaat me erg aan het hart’.
Daarnaast zal ZGT gebruik moeten maken van technologie. ‘Als Hengelo, de planbare zorg, klaar is, is Almelo aan de beurt voor noodzakelijke verbeteringen. Voor hoog-complexe acute zorg moet je mee in technologische ontwikkelingen. We gaan steeds meer naar contacten via beelden, apps en telefoons. Daar hebben we veel mensen nog in mee te nemen.’

Juliëtte Vrijhoeven nam plaats op de zeepkist. In drie minuten wees zij de aanwezigen op de 10e Slingerbeurs Almelo, op 17 april aanstaande.

De Slinger Almelo helpt bij het realiseren van projecten en initiatieven van maatschappelijke organisaties. Het grootste en belangrijkste evenement van De Slinger is de Slingerbeurs. Hier wordt gehandeld tussen bedrijven en instanties die elkaar willen helpen – met gesloten beurs.

Het formele gedeelte zit erop. Tijd voor contacten.

Dick de Rijter zorgde zoals vanouds voor licht en geluid.

Wilt u alle gemaakte foto’s van deze avond zien, ga dan naar de desbetreffende pagina.

 

 

Misschien vind je dit ook interessant