3 september 2018

Zakelijk Almelo ontving maandag 3 september Gerard Keupink (manager Werkgeversservicepunt) en Barry Seelen (Boers & Lem Vastgoedconsultants). Martin Steenbeeke ging met hen in gesprek. Columnist was Wim van der Elst, directeur van raad- en taalgevend bureau WordPower. Op de zeepkist stond Gerard Cornelisse (Van Katoen en Nu, Het Verzet Kraakt, Stork!), die aandacht vroeg voor een charitatief eindejaarsgebeuren in Almelo.

Gerard KeupinkWerkgeversservicepunt is een onderdeel van Werkplein Twente. Naast de adviesfunctie probeert men bedrijven beter, en sneller en goedkoper aan personeel (‘klanten’) te helpen die nu nog bijstand of WW ontvangen. ‘Dat is geen makkie’, aldus manager Gerard Keupink. ‘Er zijn veel vacatures en de klanten – de werkzoekenden – zijn niet altijd zo welwillend. Niet iedereen is bereidwillig.’

Hij illustreert zijn verhaal met cijfers. In Almelo genieten 2.679 een uitkering, onder hen zijn 1.100 zorgklanten: ‘Die kunnen we onmogelijk aan het werk helpen, die zijn verslaafd of anderszins. Ook kennen we 500 statushouders. De rest moet in principe aan het werk kunnen.’ Statushouders worden bijvoorbeeld ook via Soweco dagelijks aan het werk gezet.

In onze stad zijn er 33 werkgevers die volgens hem grootschalig werkenden zoeken. Er is nog steeds meer instroom dan uitstroom van werkzoekenden – ook moeilijke doelgroepen, die veel investeringen vergen. Reden voor de stijging ten onzent van het aantal bijstandsgerechtigden kan het opleidingsniveau zijn en mogelijk de goedkopere huurwoningen. Er zijn veel klanten met de nodige problemen, die bijvoorbeeld subsidies mislopen als ze geen bijstand meer ontvangen. Er gaat 39 miljoen euro naar de bijstand; ‘daarvan moet de gemeente alles doen, zoals uitkeringen en scholing’.

Werkgevers melden een vacature aan, waarvoor een geschikte kandidaat moet worden gevonden. ‘De grootste mismatch is dat mensen niet opgeleid zijn voor wat we zoeken.’Men probeert wel mensen kort op te leiden, er lopen projecten samen met het UWV. Het gaat vooral om de bouw (‘die is heel lastig’) , zorg, het groen, de horeca en callcenters (‘die worden flexibeler in de werktijden’). Voor ieder moet er een ‘panklaar traject’ komen om binnen enkele weken aan de slag te kunnen. ‘Mijn hart gaat altijd uit naar de klant.’

Gerard Keupink ziet graag dat werkgevers bij het servicepunt aankloppen. Niet alleen dient de naam Werkplein meer te worden uitgedragen, ‘samen met de nieuwe wethouder kunnen we strenger zijn richting de klanten in verband met een uitkering. De bijstand moet een tijdelijke regeling zijn.’ Maandelijks verstuurt men een nieuwsbrief naar werkgevers, er is een meet & greet, een speeddate en er kan een rondleiding in een bedrijf worden verzorgd.

Ook logistiek is in Almelo een mooie uitdaging. Daarvoor organiseert men in oktober een Week van de Logistiek mét een Huis van de Logistiek. Daar concentreert men veel activiteiten en opleidingen. Het is ontmoetingsplek met ondernemers, plus een coach van de gemeente.

Gevraagd naar het perspectief voor zo’n grote groep om aan de slag te komen, zegt Gerard Keupink: ‘Er is genoeg werk dat met de handen moet gebeuren, zoals in de infra grondwerkers en stratenmakers. Er lopen veel initiatieven, we hebben onze adviseurs bij bereidwillige bedrijven voor eenvoudige werkzaamheden: job carving’. Hierbij verdeelt men de taken en werkzaamheden in gespecialiseerd en ongeschoold werk, worden relatief eenvoudige taken dus afgesplitst en samengevoegd tot nieuwe banen. Ook het bedrijf heeft hier baat bij. Het draagt immers bij aan een hogere efficiëntie en een duurzame bedrijfsvoering.

Barry Seelen

Barry Seelen is vennoot bij Boers & Lem Vastgoedconsultants, ‘ras-Almeloër’ en trots op zijn stad. De activiteiten omschrijft hij beknopt als ‘mensenwerk en netwerk’, zoals het leggen van schakeltjes, ‘dom rondrijden op een industrieterrein of in de binnenstad’ en kijken waar ruimtetekort of -schaarste is en weten dat iemand anders een ruimer bedrijfspand aanbiedt. Je bent dag in dag uit met ondernemers bezig.’

Boers & Lem is zes jaar geleden ontstaan en vorig jaar juli van start gegaan in Almelo – met een eigen vestiging, in de Javatoren. Een fysieke vestiging is geen prioriteit meer, stelt hij, als je maar zichtbaar bent. Barry Seelen heeft zijn netwerk hier inmiddels redelijk op orde. Boers & Lem is het tweede kantoor in Oost-Nederland op het gebied van zakelijke transacties. Dat vindt hij een comfortabele plek. ‘We zijn heel tevreden.’

Enschede is in Twente de grote stad. Men heeft er de binnenstad op tijd nieuw vorm gegeven en er is nu bijna geen leegstand. Hengelo en Almelo tellen de helft van het aantal inwoners van Enschede. In Hengelo heeft IKEA volgens hem de binnenstad ‘leeggetrokken’en in Almelo is lange tijd niets gebeurd en alleen op plannen gebroed. Geen plaats in Overijssel kent meer winkelleegstand. De binnenstad staat weliswaar in de steigers, maar meer daadkracht was goed geweest. Daarbij heeft de gemeente veel panden opgekocht. Het kapitaal had men wellicht beter bij de ondernemers kunnen laten, ‘dan was het financiële probleem misschien iets minder geweest. We hebben water in de binnenstad en onze groene longen, waar heb je dat nog meer?’

In de kantorenmarkt zit al meer schwung, ‘daar zijn we positief over. Elk bedrijventerrein in Almelo waar je over rijdt, dat is geweldig. De komst van Heylen is goed voor Almelo. Twentepoort is nu met vier bedrijven bezig. De gebouwen zijn te klein geworden. Men wil mogelijk naar het XL-park en is in gesprek met bedrijven die van een nog ouder terrein komen’. Uiteraard voldoet niet ieder ouder pand aan de huidige duurzaamheidseisen. Zijn recept is zonneklaar: de shovel erover.

Burgemeester Arjen Gerritsen liet zich in de rondvraag positief uit over de samenwerking met andere Twentse steden

Barry Seelen voelt zich begaan met het lot van de stad. Zo is hij betrokken bij de campagne ‘Start je winkel in Almelo’,  waarvan Wiebe Blauw de roerganger is. Wie plannen en ideeën voor een eigen winkel heeft, kan zich melden. In de aanloopgebieden zijn inmiddels zes tot zeven leuke en aparte winkels gekomen, die zich onderscheiden. Het zijn starters. De eigenaren vragen een lage huur. ‘Door de ondersteuning van de gemeente, Qredits en ons nemen ze genoegen met minder. Natuurlijk wil een verhuurder / belegger rendement, zekerheid. Minder winkelgebied en dus winkels betekent waardeverlies als het woningen worden. Dat betekent een lager rendement, maar dat is wel langduriger en men doet zijn boodschappen in de stad.’

Gerard Cornelisse (links) beklom ten slotte de zeepkist. Hij en (andere) makers van Van Katoen en Nu en Het Verzet Kraakt presenteren van 13 t/m 25 december 2018 Bethlehem Boulevard in Almelo. Dit evenement brengt Almeloërs en mensen uit de wijde omtrek samen om met elkaar de kerstgedachte te beleven. Cadeaus geven en krijgen en samenzijn staan hierbij centraal. Dit evenement* bestaat uit meerdere onderdelen en vindt plaats in de binnenstad van Almelo. Er is een kerstmarkt, een kerststal en een speciale kerstproductie in het Theaterhotel.

Op de zeepkist: Gerard Cornelisse

Voor de column van Wim van der Elst verwijzen wij u graag naar de desbetreffende pagina.

*

Bethlehem Boulevard

Van 13 tot en met 25 december 2018 presenteren de makers van Van Katoen en Nu en Het Verzet Kraakt in de binnenstad van Almelo Bethlehem Boulevard. Het bestaat uit meerdere onderdelen. Zo is er een kerstmarkt, een kerststal en een speciale kerstproductie in het Theaterhotel, allemaal met een Almelose draai.

Op de kerstmarkt van Bethlehem Boulevard vindt de bezoeker het fijnste van klassieke Duitse kerstmarkten en het mooiste, lekkerste en leukste dat Almelose ondernemers te bieden hebben. De kerstmarkt is gedurende de openingstijden voor iedereen vrij toegankelijk.
Sibyl Heijnen, internationaal vermaard kunstenaar uit Almelo, maakt voor deze gelegenheid een bijzondere kerststal. Bij haar ontwerp horen honderden ‘schapen’, die met hulp van Almelose scholen, verzorgingshuizen wijkcentra en sociale instellingen worden gefabriceerd. Bij wijze van promotie duiken deze schapen in en ver buiten Almelo op om bezoekers de weg naar Bethlehem Boulevard te wijzen. Het eerste schaap staat op de Dam in Amsterdam…

In het Theaterhotel brengen regionale professionals en amateurs samen een vermakelijk familiespektakel op de planken. Scrooge is het bekende verhaal over de verbitterde vrek die net op tijd tot inkeer komt. De theatermakers van Van Katoen en Nu en Het Verzet Kraakt geven hieraan een eigen Twentse draai. Zo deelt deze ‘onmeunige knieperd’ tijdens het kerstfeest zijn zelfgemaakte Twentse knieperkes rond. De leerlingen van de Stadtheaterploeg van Boukje Schoof trakteren het publiek tijdens Bethlehem Boulevard al op scènes uit de voorstelling. Speciaal voor Bethlehem Boulevard wordt een munt geslagen, die als betaalmiddel bij de kramen kan worden gebruikt.

Een aantal grote organisaties, waaronder Gemeente Almelo, TMZ, Malvern Panalytical, Beter Wonen en Sint Joseph, heeft zich inmiddels aan Bethlehem Boulevard verbonden. Zij stellen hun medewerkers in de gelegenheid uit het aanbod in de kraampjes zelf hun kerstpakket samen te stellen en tegelijkertijd hun kerstborrel met elkaar te beleven. Daarnaast is het mogelijk kerstcadeaus weg te geven, bijvoorbeeld aan kinderen die normaliter geen kerstcadeautje krijgen of een maaltijd aan mensen die geen kerstdiner hebben.

 

Misschien vind je dit ook interessant