5 november 2018

in gesprek met Claudia Beumer

75e Editie Zakelijk Almelo: hightech-dienstverlening en volkshuisvesting

Zakelijk Almelo beleefde maandag 5 november haar 75e editie. Ten overstaan van circa 120 bezoekers in de Ravelzaal ging Martin Steenbeeke in gesprek met Mark Ent (directeur Spit Elektromechanica) en Claudia Beumer (directeur-bestuurder van woningstichting Sint Joseph).

Tussen de vraaggesprekken door deed Linda Hilberink (chef stadsredactie De Twentse Courant Tubantia) in haar column een oproep voor ondernemerschap en creativiteit voor invulling van de lege plekken in de Grotestraat.

Anne-Lynn ten Hove

Staand op de zeepkist vroeg Anne-Lynn ten Hove (studente communicatie & marketing aan het ROC van Twente) aandacht voor het in verbinding brengen van studenten met bedrijfsleven.

Mark Ent - Spit

Mark Ent, managing director van Spit Elektromechanica, is net bekomen van een ‘redelijke chaos’. In het kader van de Week van de Techniek ontving ook zijn bedrijf enthousiaste jongeren om ‘vrij te knutselen’. In totaal doen hier 9.000 studenten aan mee, onder meer afkomstig van ROC, UT en Saxion. Almelo heeft liefst 361 technologiegerelateerde bedrijven

Spit houdt zich bezig met onderhoud, revisie en reparatie van machines. Klanten zijn actief in onder andere energie, chemie, olie & gas, water & afvalwater en voedsel- en melkfabrieken.

Specialistisch werk, waarvoor ook gebruik wordt gemaakt van data en sensoren. Twintig procent 20% van de omzet gaat naar R&D. De ontwikkelingen gaan heel snel. Bedrijven kunnen niet meer zonder IT. ‘We zijn meer een softwarebedrijf geworden. Niemand heeft zo’n geïntegreerd platform als wij.’

Sinds 2015 is het bedrijf 69% gegroeid. De orderportefeuille is goed gevuld, maar er is een personeelstekort. Goede werknemers zijn moeilijk te krijgen. ‘Het is elke dag strijden om opdrachten de deur uit te krijgen.’ Hij wil dus meer vakkundig personeel dan de huidige 100 medewerkers. ‘Er is plotseling dit jaar veel druk op onze mensen. En aan onze mensen, zoals software-engineers, wordt hard getrokken.’

Mark Ent zoekt ook daarom samenwerking met andere Almelose bedrijven. ‘We moeten ouders proberen ervan te overtuigen dat een technische studie goed is voor kinderen.’ Men richt gezamenlijk een HRM-platform in, zodat de kosten beheersbaar blijven. In 2019 start een HBO-opleiding, die jongeren kunnen volgen terwijl ze al werken. Bedrijven die aansluiten, moeten wel een strategische fit met Spit hebben.

Almelo is een innovatieve maakstad, stelt hij. Er is een DNA-verschil met bijvoorbeeld Enschede. Hij acteert daarom bewust op Almelose schaal om het beheersbaar en laagdrempelig te houden. ‘Dan kunnen we snel schakelen.’

Heeft zich al een overnamekandidaat gemeld? ‘We waren onlangs in onderhandeling met een wereldwijd opererend bedrijf, maar hun strategie vond ik niet helder. Maar ik sluit niet uit dat we ooit door een groter bedrijf worden overgenomen – of er zelf een overnemen.’

Claudia Beumer - Sint Joseph Almelo

Eerder dit jaar volgde zij Jan Kamst op als directeur-bestuurder van woningstichting Sint Joseph. Claudia Beumer is ‘wars van dikdoenerij’, zo afficheerde de Tubantia haar in een interview. ‘Ik ben gewoon Claudia.’

Van huis uit kreeg ze te horen: als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Daar dacht zij anders over. Ze werd bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke autoverkoper van het land. Haar mentaliteit: handen uit de mouwen, luisteren naar mensen en bruggen slaan.

Wat haar aantrok in huizen en stenen? ‘Ik ging voor de functie. Ik heb een achtergrond in HRM, organisatieontwikkeling. Van de wereld die er achter zit, was ik me niet bewust.’ Het is meer dan huizen verhuren en er onderhoud aan plegen, weet ze. ‘Het is de mooiste sector die er is: zorgen voor een dak voor mensen die daar zelf niet in kunnen voorzien.’

Sint Joseph is een van de twee woningstichtingen in de stad. De relatie met woningstichting Beter Wonen bestaat er onder meer in wat de behoefte aan sociale volkshuisvesting is en hoe daarop in te zetten. Door voorvallen elders – megalomane plannen, zelfverrijking – staat woningcorporaties in een kwaad daglicht. Daar is zij niet trots op. ‘We liggen nu als sector extra onder de loep. We hebben met maatschappelijk geld te maken, dus dat is vervelend. De hele sector moet daarvoor de rekening betalen. Een stad als Almelo heeft beperkte financiele middelen, daarom moeten we maximaal inzetten.’

Eerst wil Claudia Beumer overigens haar organisatie op orde brengen. Dan kan er worden gepraat over een eventuele fusie. Aan de andere kant: twee corporaties kan ook voordelen hebben.

In Nederland is een schreeuwend tekort aan sociale huurwoningen. Wat je in porteuille hebt, moet je goed houden voor de toekomst. ‘We zijn nu bezig met het opstellen van een portefeuillestrategie: wat gaan we slopen en wat nieuw bouwen? De huizenvooraad zal licht afnemen, van 5.200 woningen nu naar 4.800. Er is vervangende nieuwbouw nodig, zoals in Bornerbroek, Rumerslanden en de Krikkenstraat. Daar willen we graag samen op ontwikkelen. Met een aantal wijken moeten we de handen ineenslaan om het niet af te laten glijden.’

De corporaties zitten trouwens niet helemaal op één lijn met de gemeente. De laatste wil meer huisvesting voor middeninkomens en ‘onze doelgroep zijn de laagste inkomens. De markt pakt dat niet op’.

Voor 2019 verwacht zij een gematigde stijging van de huren. De bouwkosten stijgen sneller. En dan nog ‘de duurzaamheidsopgave die op ons afkomt… Die brengt veel kosten met zich mee. Dat moet wel ergens vandaan komen, dus ook de huren zullen omhoog moeten. We proberen ook de woonlasten van huurders in toom te houden’.

De duurzaamheidsambitie bij Sint Joseph is vooralsnog CO2-neutraal zijn in 2050, dat is het streven met het totale bezit. Ons bezit moet kwalitatief op orde zijn’.

De recente ontwikkelingen inzake het Sint-Elisabethziekenhuis noemt ze ‘dieptriest. Het is een heel vervelende situatie. Mensen die er geboren zijn moet je vertellen dat het wonen hier ophoudt. Vocht, schimmel, brandveiligheid, daar moet je veel in investeren. Huren geven niet die opbrengst. Een huis is meer dan dak met stenen’.

Inmiddels is een calculatie gemaakt: wat gaat het kosten? Het is een monumentaal pand: wat zijn de subsidiemogelijkheden? De eerste kopers hebben zich overigens al via e-mail gemeld.

‘Ik vind Almelo een prachtige stad’, besluit Claudia Beumer. ‘Er is hier veel meer bedrijvigheid dan in andere steden, er is groen en saamhorigheid. Dit is een stad om trots op te zijn.’

 

Misschien vind je dit ook interessant