1 november 2021

Na ruim anderhalf jaar afwezigheid vond maandag 1 november in restaurant Ledeboer opnieuw een bijeenkomst plaats van Zakelijk Almelo. Gasten bij deze editie waren Arjen Gerritsen, burgemeester van Almelo en Jan Schuldink, directeur van Lowik Bouw.
Columnist was Henk van Schuppen, verslaggever van De Twentsche Courant Tubantia. Op de zeepkist vroeg Crista ten Hove aandacht voor Jeugdfonds Almelo. De foto’s bij deze impressie zijn gemaakt door Joost van Baars.

Het gaat goed met Lowik Bouw. ‘Het is ontzettend druk’, aldus directeur Jan Schuldink. Hij begon als 16-jarige hier met vakantiewerk. ‘We hebben een tekort aan mensen. Pas nu merken we de effecten van de coronaperiode, er is grondstoffen- en materiaalschaarste. Je kunt prijsstijgingen niet één op één doorberekenen aan klanten.’Komt bij dat onderaannemers niet altijd afspraken nakomen. Dat is lastig, net als het personeelstekort. Overigens kent het bouwbedrijf amper verloop.

Martin Steenbeeke (links) in gesprek met Jan Schuldink

Lowik Bouw is steeds meer een organiserende partij die uitbesteedt en werkt met vaste en nieuwe partijen. Het gaat dan niet zozeer om woningbouw, maar meer om retail, tankstations, bouwmarkten, e-commercebedrijven, supermarkten et cetera – in Nederland en in omringende landen. Financieel is het bedrijf volgens Jan Schuldink gezond.

In een paar jaar tijd is de omzet meer dan verdubbeld. En: van twee locaties is men naar één pand gegaan: nieuwbouw, gasloos en energieneutraal, ‘dat is mijn beste zet geweest. Iedereen is content met de situatie’. Ook kwam er een nieuw logo: van rood naar blauw en zonder umlaut op de o, maar wel met een langgerekte o.

‘We hebben een mooie klantenkring. We gaan voor gecontroleerd doorgroeien.’ Wel constateert hij dat de markt ‘iets rumoeriger, onzekerder’ wordt. Ontwikkelingen in energie en duurzaamheid gaan enorm snel. Installatiekosten gaan alleen maar omhoog, die zijn nu een derde van de totale kosten.

De bestuurs- en gastentafel

Heeft hij nog meer aspiraties? Als horecatycoon? Hij heeft onlangs immers het pand van Hudson’s (voorheen onder meer De Vier Vensters) verworven. In elk geval ligt hier een uitdaging voor Jelmer, zoon van zijn vrouw. En wie weet: ooit wordt hij nog eens burgemeester van Almelo.

 

Henk van Schuppen, verbonden aan De Twentsche Courant Tubantia, verzorgde de column.

Met de herinrichting van het centrumplein en de realisatie van een haven heeft Almelo haar volgens sommigen ‘te grote jas’ verruild voor kleinschalige eigenheid. Dat is een zichtbare verandering. Hoe verging het Almelo de afgelopen anderhalf jaar in bestuurlijk, economisch, cultureel en sociaal-maatschappelijk opzicht? Arjen Gerritsen, inmiddels vijf jaar burgemeester van Almelo – met een verzorgingsgebied van 230.000 mensen – praatte de aanwezigen bij.

Burgemeester Arjen Gerritsen (rechts) was deze avond de tweede gast

Bestuurlijk gezien zijn het zware jaren, erkende hij. We moeten niet de economische impact veronachtzamen – de horeca, evenementen, stagnatie, mensen die ziek zijn geworden en wachten op planbare zorg. Oude mensen die de hele dag alleen zijn en jongeren die worden beperkt, daar zit voor hem het echte leed.‘Ik ben geen epidemioloog of medicus en je kunt kritiek hebben op het kabinet en OMT, maar we moeten ook kritiek hebben op onszelf, op onze manier van leven. We hebben toen het effect van de pandemie volledig onderschat.’

‘Om de druk op de zorg te voorkomen en te beperken, zeg ik: laat je vaccineren.’ Daar komt voor hem nog bij dat sociale media rioolputten zijn geworden. ‘Het dilemma is dat ik vind dat je ook als burgermeester stelling moet nemen en zeggen wat de waarheid is en dus op te roepen je te laten vaccineren – ook al respecteer ik mensen die hun eigen afweging maken op basis van achtergrond, religie et cetera. Ik blijf oproepen: laat je vaccineren, want het helpt de hele samenleving.’

Arjen Gerritsen is trots op de stad, op de veerkracht die ondernemers hebben laten zien, ‘de manier waarop de maakindustrie met medewerkers is omgegaan is bewonderenswaardig.’ Overigens waren ook in Almelo kleinschalige coronamaatregelprotesten, vanuit bepaalde delen van de stad en adressen waarvan bekend is dat mensen het moeilijk hebben. Er is niet altijd zicht op de nodige zorg. ‘Het draagvlak in de samenleving is veel groter dan we denken of wat talkshows en sociale media ons voorspiegelen. Aanvullende maatregelen zullen nu anders vallen dan in het begin. Corona zal nooit meer weg zijn.’

Met grote tevredenheid kijkt hij op de vijf jaar dat hij burgemeester van Almelo is. Denk alleen al aan het financieel gezond worden (van -30 naar +30 miljoen euro eigen vermogen), aan het beheersbaar maken van sociale voorzieningen. Of het nu gaat om problematische thuissituaties of werkloosheid, ‘we moeten dichter op situaties zitten. Wat ik het liefst zou willen is voor mensen met een sociale woningsituatie investeren in onderwijs en werkgelegenheid, waardoor we mensen perspectief geven. Iedereen in Almelo hoort erbij en moet dezelfde kansen hebben om aan de samenleving deel te nemen. We schamen ons niet voor achterstandswijken, maar willen vooruitgang. Almelo is de banenmotor van Twente. We hebben grote binnenstedelijke projecten, zoals Indië. Dat heeft de stad mooi gedaan’.

‘Bedrijven willen naar Almelo, naar de bedrijventerreinen. Dat zegt iets over het vertrouwen van zowel eigen werknemers en werkgevers als van nieuwe bedrijven. Je ziet het ook aan de verdieping van de zijtak van het Twentekanaal. Als drie grote steden in Twente hebben we de verantwoordelijkheid mensen een baan te bieden, theater enzovoort. Je runt met elkaar en andere gemeenten de mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Het sociale economische en educatieve netwerk is heel sterk.’

De gemeenteraad beslist tegen het eind van zijn eerste ambtstermijn over wel of niet voortzetting. Zelf wil Arjen Gerritsen wel. ‘Ik ben een etappefietser, ik ben niet bezig met over 3 of 5 jaar. Ik heb lol in het werk.’

Crista ten Hove vroeg aandacht voor Jeugdfonds Almelo, waarvan zij bestuurslid is.

Jeugdfonds Almelo is er voor kinderen tot en met 20 jaar die opgroeien in gezinnen waar niet genoeg geld is om mee te doen op school of aan buitenschoolse activiteiten. ‘Alle kinderen doen mee, want nu meedoen is straks meetellen.’

 

Meer foto’s? Zie deze galerij.

Misschien vind je dit ook interessant