11 SEPTEMBER 2006

Honderd belangstellenden maakten na het zomerreces hun opwachting bij de vierde aflevering in 2006 van Zakelijk Almelo. Buiten was het 24°. Binnen zaten gespreksleider Gerard Smink en achtereenvolgens Dennis Slettenhaar (media-ondernemer) en Harm Jan Wibbens (lid college van bestuur ROC van Twente).

 

Onbevangen beantwoordde Dennis Slettenhaar de vragen die hem door Gerard Smink werden gesteld. Bijvoorbeeld over Twente Digitaal, een portal voor veertien websites, die per maand 90.000 bezoekers telt. ‘Daar zijn we niet ontevreden over.’

Het bedrag van € 167.000 dat hij enkele jaren geleden ontving uit het Bedrijfsfonds voor de Pers, is in drie jaar uitgekeerd en voornamelijk opgegaan aan redactie en aan ‘investering in een stukje techniek. We kunnen nu ook zonder subsidie rendabel zijn’. Dennis c.s. hebben inmiddels ruim driehonderd klanten in internetsites (met name Twente), onder wie een dertigtal topsporters, zoals Erik Hulzebosch.

Wat de Typisch-uitgaven betreft: ‘We hebben geen marktonderzoek gedaan, maar vonden dat het tijd werd dat Almelo een weekblad kreeg met meer en vooral positief nieuws, meer kleur. Ook vormgevingstechnisch willen we onderscheidend zijn.’

De hele Typisch-groep omvat 25 mensen: een tiental redacteuren op parttime-basis en 15 fulltime. Het antwoord op de vraag welk (kwalitatief) verschil er is tussen journalist en redacteur bleef helaas onbeantwoord. Inmiddels is men bezig in Emmen en lopen er gesprekken voor uitgaven in Limburg en Friesland.

En de mogelijkheid van een overname, bijvoorbeeld door Wegener? Daar maakt hij zich weinig zorgen over. En als je niet wilt worden overgenomen en een grote investeerder je daarna met eigen media wegconcurreert? Volgens Dennis Slettenhaar loopt dat niet zo’n vaart, ‘het is de Tubantia ook nog niet gelukt.’

 

Eind 2006, begin 2007 opent het nieuwe pand van ROC van Twente in Almelo zijn deuren. Kosten: € 45 miljoen inclusief inrichting en een parkeergarage van € 5,2 miljoen), ofwel een overschrijding van het budget met 3%. Volgens Harm Jan Wibbens (lid college van bestuur ROC van Twente) ‘een acceptabele overschrijding, maar ik moet het wel kunnen uitleggen’.

Een mooi gebouw? ‘Wij wilden iets neerzetten voor de gemeenschap. Het moest transparant zijn, licht en luchtig.’ In het nieuwe instituut in Almelo worden ondergebracht Gravenvoorde (welzijn en gezondheid) en het Van Rhijn-College (detailhandel en zakelijke dienstverlening, waaronder horeca en toerisme).

In de nieuwe vleugel van het Theaterhotel (voorheen huisvesting Tubantia) komt een ROC-hotel met veertien kamers, een eigen ingang en eigen exploitatie. Er wordt dus in dezelfde vijver gevist als beroepsvisser Han Hammink.

‘Het MBO is de drijvende kracht achter de kenniseconomie. Dat heeft Almelo ook nodig. Almelo moet trots zijn met deze brede beroepsopleiding’, aldus Harm Jan Wibbens. In dit verband pleitte hij voor denktanks. ‘Wij kunnen veel meer voor de gemeente en bedrijven betekenen. Ik ben erg voor leerbedrijven. Ik hoop dat de gemeente Almelo en bedrijven meer gebruik willen maken van deze studenten’.

Columnist was Ebbo Storm van Leeuwen . Hij sprak op persoonlijke titel. Mede aan de hand van een aantal ‘prikkelende opmerkingen’ en soms onthutsende lichtbeelden etaleerde hij zijn visie op de binnenstadsplannen der gemeente. Zie Columns .

De foto’s werden welwillend ter beschikking gesteld door De Gele Raaf.

Klik hier voor de column van Ebbo Storm van Leeuwen

www.geleraaf.nl

Honderd belangstellenden gingen er eens goed voor zitten

Dennis Slettenhaar

‘90.000 bezoekers, daar zijn wij niet ontevreden over.’

Humor en ernst wisselden elkaar af

‘Het gebouw moest transparant zijn, licht en luchtig.’

‘MBO is de drijvende kracht achter de kenniseconomie.’