3 SEPTEMBER 2007

Gasten tijdens de vierde editie van Zakelijk Almelo waren Gert Urhahn (Urhahn Urban Design) en Geert Braaksma (algemeen directeur Sensata Technologies).
In opdracht van Ter Steege Vastgoed werkt Urhahn Urban Design aan een Masterplan voor het Indiëterrein. Straks verrijst hier een bijzondere en voor Almelo unieke woonwijk. Gert Urhahn liet zien wat hem voor ogen staat. Het was de eerste publieke presentatie van de wijk. Groen en water zijn er belangrijke ingrediënten – typisch Almelo dus.
Er zijn 600 tot 800 woningen voorzien. Dat bouwvolume moet zeker niet groter, stelde Ter Steege-directeur Bert Hallink desgevraagd. Saillant detail: wethouder Anton Sjoers wil 900 woningen. En hogere bebouwing, om zodoende aansluiting te krijgen op de binnenstad. Urhahn en Ter Steege bouwen hier het liefst ‘grondgebonden’.

 

Het plan voorziet in een waterplein en een strand (om onduidelijke redenen aangeduid als beach). Ook komen er ateliers en werkplaatsen voor startende ondernemers. Plus café’s en winkels, maar daarin zijn geen doublures met de binnenstad. Dit ter opluchting van de aanwezige middenstand.
‘We gaan het gebied ontsluiten voor de Almeloërs’, zei Gert Urhahn onder meer. ‘Het wordt een wijk voor jong en oud. Een wijk waar jonge mensen trots op kunnen zijn’.
Voor 2010 moet er een exploitatieovereenkomst liggen met de gemeente. Op 1 januari van dat jaar zullen de activiteiten van TenCate Geosynthetics (voorheen Ten Cate Nicolon) naar elders zijn overgebracht.
Er zijn bedrijven in de Heerlijkheid Almelo die innovatief vermogen en een ondernemend karakter paren aan een even grote naamsonbekendheid. Sensata Technologies bijvoorbeeld – ooit Texas Instruments, waarvan menigeen overigens dacht dat dit alleen rekenmachinetjes voortbracht.
Nu maakt Sensata Technologies sensoren en regelcomponenten voor onder andere de automobiel-, vliegtuig- en verlichtingsindustrie. ‘ Wij zijn een typisch productontwikkelingsbedrijf’, aldus Geert Braaksma. De consument kent de naam Sensata niet of nauwelijks. Maar: ‘Iedereen in deze zaal heeft wel producten van ons in huis’.

 

Gestreefd wordt naar jaarlijks 20% rendement op geïnvesteerd vermogen. Een doelstelling die blijkbaar gehaald wordt, ‘anders zou ik hier niet meer zitten’. De directeur – ‘ik ben zeer zichtbaar op de werkvloer’- is blij met de nieuwe eigenaar. Bij het vorige moederbedrijf was men geen kernactiviteit meer.
Geert Braaksma had goed nieuws voor engineers op HBO- en universitair niveau en marketingmensen: er is nog een twintigtal vacatures waarin voorzien moet worden.
Beide gasten en onze columnist vonden in een der businessruimten van het Polman Stadion een gehoor van bijna 100 geïnteresseerde bezoekers tegenover zich.
Een groot aantal hunner – afkomstig uit het bedrijfsleven, het college van B&W, het MKB, de rechtsspraak en het hoger onderwijs – heeft zich ontpopt tot trouw bezoeker.

De bouwwereld en de daaraan gerelateerde bedrijfstakken waren dit keer begrijpelijk goed vertegenwoordigd.

De vraaggesprekken met beide gasten alsmede de column van Wim van der Elst (directeur WordPower) konden zich derhalve in veel belangstelling verheugen.

De column leest u binnenkort op de desbetreffende pagina.

De foto’s werden opnieuw geheel belangeloos ter beschikking gesteld door De GeleRaaf.
www.geleraaf.nl