1 SEPTEMBER 2008

Bijna negentig belangstellenden volgden in de Ravelzaal in het Theaterhotel de vraaggesprekken van Martin Steenbeeke met achtereenvolgens John Schuurman (Schuurman Schoenen) en Gert-Jan Engbers (Soweco).

John Schuurman – ‘ik ben in een schoenendoos geboren’ – is eigenaar van een keten van schoenenzaken in het oosten des lands. Volgens hem droeg 40% van de aanwezigen schoenen uit zijn winkel, al bedient hij meer het middensegment en schatte hij de zaal meer in op het bovensegment. Dat is 6% van de bevolking. Per jaar gaan er 1 miljoen paar schoenen over zijn toonbanken. Het schoeisel wordt geproduceerd in onder andere in Portugal, Roemenië en het Verre Oosten.

In Borculo – vanwaaruit de victorie begon – staat een van de grootste schoenenzaken van Nederland. Er zijn inmiddels 42 Schuurman-vestigingen. Het streven is daar elk jaar zes tot zeven zaken aan toe te voegen. Kosten: zeven ton per vestiging. Voor de komende jaren staat in het oosten nog een uitbreiding met 15 tot 20 zaken op de rol, daarna mag de derde generatie Schuurman de fakkel overnemen. ‘De familieformule zie je niet veel meer, alleen bij Ziengs. Binnen onze franchiseformule komen de filiaalhouders uit eigen gelederen.’

Waar het bij schoenen om gaat? ‘Dat ze mooi zijn, vlot en lekker zitten. Het oog is het belangrijkst.’ Verkopen is volgens John Schuurman ‘mensen helpen met inkopen’. Je moet dus goed kunnen luisteren. De nieuwste generatie, die opgroeit met sms en internet, kan dat minder goed en heeft minder persoonlijke aandacht voor de klant.

Het klassieke SW-bedrijf, dat met de aan haar toevertrouwde mensen vele producten en diensten levert, heeft zijn beste tijd gehad. Het SW-bedrijf van de toekomst dient als doorgangshuis, met een bedrijfsvoering die is gericht op doorstroom. Het is belangrijk dat SW-bedrijven tijdig hun strategie herdefiniëren. Het SW-bedrijf moet zijn intermediaire rol in het bedrijfsleven versterken. Soweco is op weg een bedrijf te worden waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden begeleid naar een zo regulier mogelijke baan, onafhankelijk van het label van die persoon. Mede vanwege het sterk toegenomen eigen vermogen had Gert-Jan Engbers de mogelijkheid voor een andere strategie te kiezen. Dat kon ook vanwege ‘de zin en onzin van de sociale wetgeving. Je kunt, sinds de criteria voor indicatiestelling zijn aangescherpt, niet meer doen wat je daarvoor deed’.

‘We nemen mensen in dienst op basis van detachering. Op termijn gaat het alleen nog om beschut werken en dat willen we niet. Wij willen mensen klaar maken voor de arbeidsmarkt, hen daar naar toe leiden. Wij willen de infrastructuur ter beschikking stellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Je moet mensen detacheren, tenzij het niet anders kan.’

Is het moeilijk mensen met een SW-indicatie te detacheren? Het probleem blijkt de wetgeving, het begeleid werken. ‘Wij kiezen bewust met wie we zaken willen doen. We hebben het immers wel over mensen die speciale aandacht nodig hebben. Het gaat om een passende werkplaats.’

Nieuwe activiteit is het concept van het ‘werkplein’, de boulevard met ‘winkeltjes zus en zo’. Daar kun je vraag naar en aanbod van matchen en vandaaruit de integratieactiviteiten organiseren. Naar de huidige locatie aan de Plesmanweg wordt inmiddels door vier gemeentes en UWV een onderzoek naar haalbaarheid gedaan. ‘Het is mijn taak toekomstperspectief te bieden, ook voor andere labels dan SW.’ Helaas zijn de wachtlijsten nog lang: van de 300 wachtenden kunnen er jaarlijks vanwege de taakstelling maar 70 tot 80 geplaatst worden. Of de samenwerking tussen regionale SW-bedrijven een goede zaak is? ‘Je moet kijken welke activiteiten je uitvoert en of je in de ondersteuning ervan kunt samenwerken. Op stafdiensten zal dat geïntensiveerd worden.’

Schuurman is ook betrokken bij Intrasport Megastore in Hengelo. De zaak oogst veel waardering en is elke avond geopend. Omzet: € 70 miljoen. Het is de bedoeling ook rond Arnhem/Nijmegen en Eindhoven een dergelijke megastore op te zetten. Zijn expansieplannen ten spijt, liggen er wat hem betreft voor individuele ondernemer nog mogelijkheden genoeg in de markt.