6 APRIL 2009

Drie directeuren waren te gast bij de tweede editie in 2009 van Zakelijk Almelo.

Almelo won vorig jaar september de Twentse Vastgoedprijs 2008 voor de IISPA, de Internationale Indoor Sport Accommodatie Almelo. Het megasportcomplex wordt gebouwd door Löwik Bouw- en Betonbedrijf en Hegeman Bouw, hier vertegenwoordigd door Jan Schuldink (links) en René Hofsté . Terwijl circa 130 bezoekers aan hun glas nipten, vertelden beiden wat er zo komt kijken bij de bouw.

Het meest uitdagend is bouwkundig gezien het betonwerk, de stabiliteit van het gebouw en ‘dat alles in elkaar past’. Een hoogstandje is het zeker, dit futuristische gebouw aan de Weezebeek. En ofschoon dat niet direct af te lezen was van de meegenomen lichtbeelden overstijgt de IISPA na oplevering ook de panden aan de woonboulevard. Het is dus met recht een blikvanger – overdag en ‘s avonds. Aan belangstelling van de media ontbreekt het beide bedrijven dan ook niet.

Löwik en Hegeman hebben voor deze klus de krachten gebundeld. ‘Je vraagt je af wat je kansen zijn in de voorselectie als je het alleen doet. Het werk is niet zonder risico’s, bouwtechnisch is het lastig en de tijdsdruk is groot’.

De opdracht – volgens Jan Schuldink 5% van zijn omzet en 10% van die van compaan Hofsté – biedt werk tot en met september. Daarna? De berichten zijn niet al te gunstig, ‘de opdracht-intake loopt snel terug. Voor 2010 houden wij ons hart vast’.

In de woningbouw gaan volgens het tweetal de hardste klappen vallen. Wel hebben ze gerede hoop dat over drie tot vijf jaar tengevolge van de vergrijzing een redelijk aantal werkkrachten behouden is kunnen blijven.

Bank ten Cate & Cie N.V beheert vermogens vanaf € 250.000, maar ‘liever meer’. Louche types houdt Egbert ten Cate bij voorkeur buiten de deur, al zijn ze soms moeilijk te herkennen.

Bij de onafhankelijke private bank zijn 1300 rekeningen ondergebracht. Voor Egbert ten Cate staat de cliënt voorop; persoonlijk contact is erg belangrijk. Twee keer per jaar spreken de medewerkers met hun cliënten. ‘Wij willen de cliënt eerst leren kennen, analyseren wat voor persoon hij is en dan asset allocation-advies geven.’ Ontevreden klanten kent de bank niet. ‘Wij zijn integer en leggen alles goed uit. Dan begrijpt de opdrachtgever wat hij kan verwachten.’

De bank is onafhankelijk: ‘dat is ons unique selling point. Doorgaans kunnen wij voor de cliënt kiezen wat wij denken dat voor hem een goede belegging is’. Gezond verstand en ervaring zijn daarbij belangrijk.

De bank belegt onder meer in aandelen en obligaties. Een jaar geleden stapte men al uit de hedgefondsen en het vastgoed. ‘Vooral het commercieel onroerend goed zit in een moeilijke periode.’

Volgens Egbert ten Cate ‘heeft niemand deze crisis voorzien, ook al beweren mensen van wel, en dat er zulke rotzooi uit zou komen’. Bank ten Cate & Cie vormt een positieve uitzondering. De oorzaak ligt bij vrijwel iedereen: hedge- en equityfondsen, assurantietussenpersonen, banken, consumenten en ook Alan Greenspan. Rare excessen in de bankwereld als bonussen van twee tot drie keer het vaste jaarsalaris zijn volgens hem niet goed te praten. Het is tijd voor een gebaar, al was het gebaar van Van Lanschot-topman Floris Dekkers ‘een beetje belachelijk’. Zijn bank had er immers weinig mee van doen. ‘Banken moeten weten dat ze wat recht moeten zetten.’

Het vraaggesprek ontlokte bij een aantal bezoekers vragen, onder meer over bonussen, beloningen en het vaak gehanteerde argument dat als je mensen geen topsalaris biedt je ze niet binnen kunt halen of behouden. Achter de interruptiemicrofoon kwamen onder anderen:

Bas Keijzer (links) en Wim Neeskens

Tussendoor was het woord aan columnist Ebbo Storm van Leeuwen. Hij gaf een eigenzinnige visie op het thema mobiliteit anno 2009 en in de nabije toekomst.

Hij voorzag de zaal van stof tot nadenken.

Daarmee kwam een eind aan een geslaagde bijeenkomst en was het tijd voor de informele contacten.

De foto’s werden ook dit keer gemaakt door Marinus Blaak en Jolieke Jongerden (www.geleraaf.nl)

Voor een impressie kunt u ook terecht op www.almelonieuws.nl