7 JUNI 2010

Gasten bij de zomereditie op 7 juni waren Paul Wolters (projectarchitect en partner IAA Architecten) en Freerk Faber (directeur stichting World Trade Center Twente [WTC]).

De eerste bezoekers melden zich. Tijd voor de ‘inleidende besprekingen’

Hans Bouma, Johannes Dollen en Nico Schiphorst zitten er klaar voor.

Paul Wolters (links) is projectarchitect en partner van IAA Architecten. IAA telt 130 werknemers, verdeeld over twee vestigingen: Enschede en Almelo. De opdrachtgevers zijn divers en afkomstig uit het hele land, al ligt het accent op het oosten des lands. De branche heeft het niet makkelijk. Het aantal binnen de BNA-branche werkzame personen is gedaald van 15.000 naar 10.000 en er wordt meer krimp verwacht.

Commerciële partijen zijn momenteel terughoudend, al begint men links en rechts in de markt weer op te krabbelen. Qua overheidsprojecten gaat het beter. Gelukkig is IAA Architecten breed georiënteerd. Het bureau werkt veel met langlopende opdrachten. Bij IAA is iedereen daarom nog aan het werk en de omzet ligt op het niveau van vorig jaar. Daar moet wel twee tot drie keer zo hard voor worden gewerkt.

Paul Wolters: ‘Elk gebouw is uniek’.

Het zwaartepunt van de projecten ligt op kennisintensieve en langlopende projecten, zoals scholen en ziekenhuizen. Een voorbeeld is het Medisch Spectrum Twente (MST): een markant pand met ‘alles onder één dak’ en in logistiek opzicht complex. De tijdsspanne voor een dergelijk project bedraagt zes tot acht jaar. Het is een intensief proces, waarin het ontwerp moet worden bijgeschaafd en de dynamiek van het ziekenhuis bijgehouden.

Tweede fraaie voorbeeld: het ROC-pand in Hengelo, dat de BNA-prijs heeft gekregen. Spanten en binten zijn hier behouden  en zichtbaar. ‘Het is een sfeervolle hal. De kwaliteit krijg je cadeau.’ Het gebouw is multifunctioneler, want biedt tevens ruimte voor bijvoorbeeld concerten.

Martin Steenbeeke blikt de zaal in. Er meldden zich dit keer geen vragenstellers.

Ook in Almelo is èn wordt verdienstelijk aan de weg getimmerd. Zo werd onlangs samen met St. Joseph en bouwonderneming Goossen het bereiken van het hoogste punt van de Titus Brandsmahof gevierd. Dit is een woonzorgcomplex in de wijk Ossenkoppelerhoek. Hier zit de complexiteit in de gelaagdheid.

Ook het ontwerp voor de nieuwbouw van Asito komt van de tekentafels van IAA Architecten. Het is ‘een bescheiden gebouw in zijn materialisering’. Het zal bij oplevering een hoogte hebben van 55 meter. Daarmee evenaart het de  Javatoren. Het Twenthe Centrum is volgens Paul Wolters ‘een van de mooiste panden van Almelo’. IAA gaat de buitengevel renoveren en het licht diep in het gebouw brengen.

Over een aantal ontwikkelingen is de architect positief. De stedebouwkundige invulling van de Grotestraat-Zuid in Almelo typeert hij als ‘goed’. Hetzelfde geldt voor de idee van het Masterplan; dit volgt ‘de heling van de stad’. In een recent gesprek met Rein Geurtsen over het Masterplan voor Almelo liet de laatste zich wel ontvallen dat het voor de stad nu ‘twee voor twaalf’ is.

Minder is hij te spreken over het Marktplein. Of over de bouw van een groot bedrijfspand bij Vriezenveen, terwijl bij Bornerbroek het Businesspark XL ligt te wachten op verdere invulling. IAA ziet liever clustering dan dat weilanden worden opgeofferd voor bouwterrein.

Het vraaggesprek zit erop. Paul Wolters kan er tevreden op terugzien.

Onder aanvoering van directeur Freerk Faber zet het WTC Twente zich ervoor in de internationale handelsactiviteiten in de Euregio te bevorderen. Die regio bestaat voor het grootste deel uit Duits grondgebied, maar bij het WTC Twente zijn tot nog toe weinig Duitse bedrijven lid. Hier ligt voor Freerk Faber c.s. de groeidoelstelling

Het WTC is een grote familie, die wereldwijd 300 leden telt en in Nederland 9. WTC Twente huist in een gebouw op de ‘oude’ ROC-locatie in Hengelo. De planning is dat eind 2013 de eerste fase van het nieuwe pand wordt afgerond. Voor de aangesloten leden (aansluitkosten voor een bedrijf tot tien medewerkers ‘twee biertjes in de week’) worden bijeenkomsten georganiseerd over thema’s en landen, zoals ‘Zaken doen met Frankrijk’.

Er is uiteraard samenwerking met de Kamer van Koophandel, maar de KvK beschikt niet zoals het WTC over een wereldwijd netwerk. Dit jaar is er waarschijnlijk een bezoek aan Frankrijk, staan micro- en nanotechnologie in de aandacht en gaan de gedachten in de richting van de BRIC-landen (Brazilië, India en China), waar 5% van onze export naar toe gaat.

De samenwerking met het WTC Istanbul, onlangs met het plaatsen van handtekeningen bekrachtigd, is meer bij toeval tot stand gekomen. Inmiddels heeft het eerste bedrijf uit de Turkse stad zich hier gevestigd en Freerk Faber bespeurt zeker interesse voor ons land. En voor Twente, dat onder andere – maar zeker niet alleen – door de verrichtingen van FC Twente een goede naamsbekendheid heeft verworven.

Freerk Faber: ‘Het WTC heeft een naam en daardoor aantrekkingskracht’.

Tijd voor de column: dit keer – en voor de tiende keer sinds Zakelijk Almelo in 2004 van start ging – verzorgd door Wim van der Elst.

Wim van der Elst sprak in zijn hoedanigheid van voorzitter MKB Almelo.Lees hier zijn bijdrage.

Daarmee was aflevering drie in seizoen zeven een feit. Voor de een reden huiswaarts of ter vergadering te gaan, voor de ander om na te blijven praten.

Foto’s met dank aan Marinus Blaak.