7 FEBRUARI 2011

Maandag 7 februari 2011 (foto’s De GeleRaaf)

Zakelijk Almelo beleefde maandag 7 februari de eerste editie van alweer de achtste jaargang van deze tweemaandelijkse bijeenkomst voor ondernemend (en politiek-bestuurlijk) Almelo. Gasten op 7 februari waren Reinier van Broekhoven (algemeen directeur Soweco N.V.) en Henk Keizer (voorzitter raad van bestuur GGN Gerechtsdeurwaarders en Incasso). Twee gasten die vlot en enthousiast over hun bedrijf en metier spraken. Zij vonden een aandachtig gehoor tegenover zich.

Na negentien jaar deel te hebben uitgemaakt van de Almelose politiek – eerst als raadslid en vervolgens dertien jaar als wethouder – werd Reinier van Broekhoven per 1 september 2009 algemeen directeur van Soweco. In de politieke arena is hij hoegenaamd niet meer te vinden: zijn aanwezigheid wordt naar eigen zeggen nu meer in de samenleving gevraagd. Hij heeft van doen met zes gemeenten en zes eigenaren. ‘Het is van groot belang te weten wat daar speelt en wat we daarmee kunnen.’

Het was wel even wennen, na zo veel jaren uit de politieke tredmolen te stappen en minder in de schijnwerpers te staan. ‘Van dag één tot en met de laatste dag heeft de politiek mij geboeid, ook omdat ik verschillende portefeuilles heb gehad. Maar het is een goede keuze geweest.’

Soweco heet een mensontwikkelbedrijf. Het is een bedrijf in sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie. Inmiddels kent men ook mensen uit de bijstand en met een Wajong-uitkering. Het is veel groter geworden, ‘dat is onze kracht’.

Soweco is altijd enorm in ontwikkeling geweest. Wat hem het meest opviel was hoe men er in positief opzicht ‘een kunstje wist te flikken. Er zit ondernemersgeest in het bedrijf. De begeleiding en coaching van mensen, dat is een genot. Daar geniet ik elke dag van’.

De bedoeling is dat mensen na die begeleiding en coaching doorstromen naar een plek in het regulier bedrijfsleven. Volgens Reinier van Broekhoven zal het bedrijfsleven die mensen in de toekomst ook hard nodig hebben, mede in verband met de vergrijzing. ‘Bij aanbestedingen vinden we dat je ook mensen met een achterstand erbij moet betrekken. Ons gaat het om de participatie van mensen. Dat ze meedoen aan de samenleving.’

De wil bij de bedrijven is er wel, maar de vraag binnen bijvoorbeeld het MKB is: ‘Hoe kan dat dan?’ Men is bang voor uitval, dat de productie niet wordt gehaald, dat de risico’s te groot worden. ‘Van ons uit hebben we daar te weinig aan gedaan, hebben we de werkgever te weinig ontzorgd.’  Zijn ervaring leert dat bij de bedrijven die zijn mensen – al of niet op basis van detachering – in dienst hebben, dit een positief effect heeft op de cultuur van een bedrijf. ‘We moeten onze kennis en kunde veel meer beschikbaar stellen aan het bedrijfsleven.’

In 2010 is meer dan € 2 miljoen bezuinigd. Voor 2011 heeft men anderhalf miljoen aan bezuinigingen aan de broek. De detachering heeft ook minder opgebracht. De economische doelstellingen staan ten dienste van de sociale doelstellingen.

De Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland (GGN) heeft 28 vestigingen, verspreid over heel Nederland. Kernwaarden: proactief, betrokken, dichtbij en integer. De afgelopen twee jaar is het aantal Nederlanders dat te maken kreeg met een incassobureau of deurwaarder gestegen. Daarnaast geeft bijna de helft van de Nederlandse bedrijven te kennen dat het betaalgedrag van klanten is verslechterd. ‘Niet betalen is van elke dag’, nuanceert Henk Keizer deze gegevens. ‘Als er een overeenkomst wordt gesloten, levert één de prestatie en moet de ander daarvoor betalen. Ons werk is ervoor te zorgen dat er betaald wordt. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf in het betalen van vorderingen. Dat is beter voor iedereen: de betaler, het bedrijf en ons.’

Dat heeft het oorspronkelijke Tijhuis & Partners geen windeieren gelegd. Het bedrijf heeft een grote vlucht genomen en is door autonome groei en fusies groot geworden. Die schaalvergroting biedt voordelen en komt alle stakeholders ten goede.

Grenzen aan de groei zijn er vooralsnog niet: in Duitsland ligt nog een gigantische markt open en ook in België en Frankrijk kan de werkwijze één op één worden uitgerold.

Het bedrijf heeft een zogenaamd Mentality-model ontwikkeld. Dit onderscheidt drie groepen betalers. de risicomijders, de spenders (‘die geven meer uit dan ze hebben’) en de nonchalanten. ‘Die leggen een factuur aan de kant en zeggen later: “Ach ja, vergeten”.’ Eigenlijk hoort er een vierde categorie bij: mensen die doelbewust schulden veroorzaken. ‘Soms hebben mensen niet het benul dat ze schulden maken.’ En ook in dit vak geldt de 80/20-regel: ‘ 80% van de facturen wordt snel betaald, 20% betaalt niet’.

n een oplage van 10.000 exemplaren presenteerde de GGN enige tijd geleden een Kasboek: ‘het ouderwetse huishoudboekje, met elke maand twee tips van Annemarie van Gaal’. De reacties zijn positief, blijkens de reacties: ‘Wij kunnen een bijdrage leveren in schuldproblematiek’.

Van een gerechtsdeurwaarder bestaat het beeld dat het een boeman is. Iemand zonder compassie, die het enig overgebleven bankstel meeneemt. ‘Dat beeld heeft te maken met perceptie’, antwoord hij, daarbij verwijzend naar het thema van de ervoor uitgesproken column. Er zijn nu eenmaal slechte incassobedrijven. Soms ook laat een woningbouwvereniging een huurachterstand te lang doorlopen en te hoog oplopen. ‘Elke brand is met één vingerhoedje water te blussen, als je er maar bijtijds bij bent.’

Zijn ouders hadden het vroeger niet breed. ‘Ik ben opgevoed als kind met een kasboek.’ Dat verklaart mogelijk zijn sociale bewogenheid. ‘Ik heb een oprechte belangstelling  voor mensen. Dat zijn geen nummers. Wij willen ook terug naar de mens, dat gaat het verschil maken.’

Columnist was Menno Knip, oud-burgemeester van Almelo en lid der Eerste Kamer.

Na de twee vraaggesprekken en column werd er zoals gebruikelijk ruim in informele sfeer nagepraat. De foto’s op deze pagina werden gemaakt door Marinus Blaak.