7 NOVEMBER 2011

Gasten op maandag 7 november waren Inge Zwijnenberg (directeur Bedrijven Rabobank Twente-Noord) en Mark van Onna, directeur Timberland Europa.

Voorafgaand aan het gesprek met beide gasten beklom Henri Westen van Koopman Tweewielers de zeepkist. Hij presenteerde de Groundlock, een in zijn optiek probaat middel voor de preventie van diefstal van fietsen. De zeepkist is een nieuw en kort onderdeel van Zakelijk Almelo. Wie een belangwekkende dienst of product heeft bedacht en ontwikkeld, krijgt een minuut de tijd deze ten overstaan van de aanwezigen te presenteren.

Voorafgaand aan haar benoeming als directeur Bedrijven van Rabobank Twente-Noord in Almelo was Inge Zwijnenberg vijf jaar voor de Rabobank werkzaam in Hengelo. Wel een heel andere functie dan waar aanvankelijk haar ambitie lag: vertegenwoordiger in veevoer. Ze heeft de Almelose ondernemers leren kennen als hardwerkend en met een no-nonsensementaliteit.

Zelf houdt ze van gedegenheid en ‘met beide benen op de grond staan’. Met het imago dat sommige banken aankleeft, is zij tot nog toe niet geconfronteerd. ‘Wellicht omdat ik vrouw ben. Ik ga meer voor de mensen en de verstandhouding dan voor het geld.’

De Rabobank is van oudsher sterk in het midden- en kleinbedrijf. De laatste tijd wordt ingezet op grotere bedrijven. ‘We zijn dichtbij en kennen de markt goed.’ Ze constateert wel dat het hele bankenlandschap wijzigt. Dat is een gevolg van de regelgeving en omdat er steeds hogere eisen worden gesteld, ook aan het eigen vermogen. Dat gaat ten koste van de kredieten die je wilt verlenen. Daarbij is ook de  ondernemer voorzichtiger geworden.

‘Vanaf 2008 zitten steeds meer mensen en bedrijven in zwaar weer’, vertelde Inge Zwijnenberg. ‘Wij willen dan zo snel mogelijk om de tafel om er met elkaar uit te komen. Dat is een gemeenschappelijk belang.’

Op het XL Businesspark op een zichtlocatie aan de A35 wordt aan de weg getimmerd. Timberland bouwt hier een nieuw distributiecentrum van 40.000 m2. Vanuit Almelo verzorgt Timberland eerdaags met 150 medewerkers de distributie van buitenkleding en -schoenen door heel Europa, Midden-Oosten en Afrika. In de twee piekseizoenen – het eerste en derde kwartaal – worden uitzendkrachten ingehuurd, soms tot wel een aantal van 350.

Mark van Onna is directeur Timberland Europa. Hij vertelt dat Timberland over drie distributiecentra beschikt: twee in de Verenigde Staten en één in Europa, in casu (binnenkort) Almelo. Er worden klantspecifieke bewerkingen uitgevoerd, het gaat om value added services. ‘Alles kan, maar er hangt een prijskaartje aan.’

De bestaande locatie in Enschede bood onvoldoende mogelijkheden om de groei die het bedrijf doormaakt te ondersteunen. Bij het zoeken naar alternatieven stond voorop dat de klant wel onverminderd bediend moet worden en dat de impact van een verhuizing minimaal moet zijn. Voor zijn plek op het park – ‘een goede keuze van de gemeenten om het XL park zo te ontwikkelen’ – gold een aantrekkelijke grondprijs.

De meeste medewerkers, van twintig verschillende nationaliteiten, verrichten laaggeschoolde arbeid. De inrichting van het nieuwe pand is state-of-the-art en en volgt de goods to man-aanpak. Die is ‘uniek in Europa qua bewezen technologie’. Met het grote aantal fluctuaties is vergaande automatisering uitgesloten. Met mensen creëer je flexibiliteit. Daarom is gekozen voor de combinatie van technologie (robots) en menselijk handelen. Dat komt de kwaliteit van de dienstverlening ten goede.

Timberland is no-nonsensebedrijf en kent een platte organisatie. ‘We willen iedere medewerker het gevoel geven van betrokkenheid bij de omgeving. Ze krijgen veertig uur per jaar vrijaf voor communityprojecten, zoals groenonderhoud bij de Doorbraak.’ Mark van Onna zoekt in dit kader nog naar stageplekken.

De column werd uitgesproken door Han Pape, hoofdredacteur van De Roskam.

Foto’s met dank aan Marinus Blaak