3 SEPTEMBER 2012

 Te gast op maandag 3 september waren Theo Rietkerk (gedeputeerde provincie Overijssel, links) en Han ten Broeke, Tweede Kamerlid voor de VVD. In anderhalf uur tijd kwamen tal van onderwerpen ter tafel – landelijke en specifiek voor Twente en Almelo geldende onderwerpen, zoals de leegstand van winkels, het aantal ongelijkvloerse kruisingen van de N35, opleidingen en de wenselijkheid van samenvoeging van steden. Meer dan gebruikelijk konden de aanwezigen zich in het vraaggesprek van Martin Steenbeeke met beide heren mengen. Ondertussen maakte Marinus Blaak foto’s, waarvan we graag gebruikmaken.

Over een aantal zaken zijn beiden het eens: er moet meer geld komen voor verbetering van de infrastructuur en de bereikbaarheid. De regio wordt (nog) te weinig vertegenwoordigd in de Tweede Kamer: ‘Twente doet zichzelf tekort’. Subsidies en het rondpompen van geld is een achterhaald, archaïsch systeem. De provincie werkt in het kader van innovatie liever met durfkapitaal en achtergestelde leningen. ‘Twente doet het wat innovatie betreft fantastisch’, aldus Theo Rietkerk. In zijn portefeuille zitten energie, economie en innovatie.

Geen kwaad woord trouwens over de industrie. Twente beschikt over mooie bedrijven, innovatieve maakindustrie, zoals TenCate, Thales en pareltjes als voormalige Philips- en Urenco-onderdelen PANalytical en Aeronamics. ‘Vorig jaar hebben 1200 MKB-bedrijven geparticipeerd in de innovatieagenda’, vertelt de gedeputeerde. ‘Die doen dus beslist mee.’

Overijssel en Gelderland moeten in de optiek van Han ten Broeke opgaan in één landsdeel Oost, die zich kan meten met de Randstad. ‘Dat scheelt geld.’ Vanuit Den Haag en Brussel wordt niet alleen naar één stad gekeken maar naar de bundeling, naar het bredere kader.

De leegstand van winkels en kantoren is primair de verantwoordelijkheid van gemeenten, stelt Theo Rietkerk. ‘Neem daarin je verantwoordelijkheid’, is het standpunt van de provincie. Oplossingen moet je lokaal vinden, bijvoorbeeld door het afboeken van waarde, het vinden van een nieuwe bestemming en – gelet op de toenemende verkoop via internet – door samenwerking en met gebruikmaking van glasvezel.

‘Onze eerste taak na 12 september is het op orde brengen van ons huishoudboekje’, antwoordt Han ten Broeke op de vraag wat winkeliers en ondernemers van de VVD kunnen verwachten.

Huub Rakhorst, algemeen directeur Urenco Nederland (midden), stelde de zijns inziens gewenste samenvoeging van Almelo, Hengelo en Enschede aan de orde. ‘Moeten we niet een vuist maken?’ Waarop Han ten Broeke stelde een voorstander te zijn van elke bestuurlijke vorm waarmee effectiever beleid kan worden uitgevoerd. ‘Maar burgers hebben er vaak een broertje aan dood. Peter den Oudsten (bestuursvoorzitter regio Twente – red.) had het al kunnen doen. Gemeenten moeten meer als ondernemers denken.’

Onder de aanwezigen was een aantal vragenstellers, zoals ondernemer Jan van den Berg. Hij stelde de afschaffing van landbouwsubsidies en de wachtgeldregeling voor ambtenaren aan de orde.

Laurens Honcoop (foto) vroeg zich af of een provinciebestuur wel nodig is. Volgens Theo Rietkerk wel, gelet op de zeven kerntaken. ‘Die moet je provinciaal regelen. Met Gelderland doen we al veel samen.’

Bas Keijzer (rechts) vroeg beide gasten door over ’twee fundamentele problemen in de regio’: de arbeidsproductiviteit en de werkloosheid. Volgens Theo Rietkerk moeten de innovatie- en scholingsagenda daarvoor goed op elkaar aansluiten. ‘Dat doet geen regio ons na.’ Volgens Han ten Broeke is het in Oost-Nederland goed gesteld met de arbeidsmentaliteit. ‘Die staat ons wel aan.’

Klaas Reinders (foto) was duidelijk: ‘De handjes kun je wel krijgen maar dan moet je ze wel opleiden.’

Om half acht werd het vraaggesprek afgerond. En werd uitvoerig nagepraat over het besprokene, zoals door burgemeester Jon Hermans en de wethouders Gerrit van Woudenbergh en Johan Andela.