4 JUNI 2012

Gasten op maandag 4 juni waren Esther Hammink en Dick Alta, respectievelijk schouwburgdirecteur Theaterhotel en directeur Aeronamic.

Deze heren zijn er klaar voor

Theaterhotel Almelo heette in een vorig leven cultureel centrum De Hagen. Toen kwam het in handen van de familie Hammink, die het uitbouwde tot hotel en theater ineen. In 1991 was het Theaterhotel een feit. In het rode pluche kunnen we nu kijken en luisteren naar ruim 100 theater- en cabaretvoorstellingen, concerten, opera’s en musicals.

Esther Hammink is schouwburgdirecteur en verantwoordelijk voor de programmering. Ze heeft dit seizoen ruim 100 voorstellingen geprogrammeerd. Dat is minder dan voorgaande jaren maar dat is bewust en ‘het past wel in een landelijke trend. Het is inherent aan het tijdsbeeld’. Ze kan bovendien gaandeweg het seizoen altijd nog bijprogrammeren. Er zijn bovendien meer schouwburgen in de regio.

Overigens vindt ze het prachtig dat bijvoorbeeld het Rabo-theater in Hengelo meer publiek kan krijgen voor gesubsidieerde gezelschappen. ‘Dan is het zoals het hoort. Ik programmeer ook niet voor mezelf maar voor het publiek. We zijn een stadsschouwburg.’ Dat betekent ook zo veel mogelijk de 800 beschikbare stoelen vullen. Dat verdraagt zich soms moeilijk met een voorstelling waar alleen select aantal bezoekers op af komt. Ze prijst in dit verband de samenwerking met goede buurman HOF88.

Ze reist van hot naar her en dat kost veel tijd. Het moet ook wel als je wilt weten wat er te koop is in theaterland. Bovendien is er de gun-factor. Artiesten waarderen het dat je ze even komt opzoeken. Eenmaal in Almelo moet hij in een ‘warm bad’ komen.

Ondanks de subsidie die van gemeentewege wordt verstrekt, moet het Theaterhotel er zelf nog veel bij doen. En dan zijn er nog de investeringen waartoe het bedrijf zich verplicht heeft en die nog niet alle zijn gerealiseerd. Dat gaat zeker nog gebeuren, vertelde ze. ‘Ik heb niets te verstoppen. En we moeten wel een gebouw overeind houden.’

Ze is blij met de programma-adviescommissie die in het leven is geroepen. Het is fijn dat mensen meedenken en suggesties zijn altijd welkom.

Wat de plannen betreft van Van der Valk voor een hotel even verderop aan de A35: dat is een goede zaak. ‘Wat we missen is het “loket aan de weg” en niet zoals hier aan het eind van de straat. Mensen uit het achterland vinden nog niet zo makkelijk hun weg naar ons.’ Over een hotel in het beoogde Almelo Nouveau is Esther Hammink beduidend minder positief. Met het Theaterhotel, Preston Palace en het Huis van Bewaring is er al vrij veel accommodatie. Elke nacht zijn er nog wel kamers niet bezet. Meer van hetzelfde is dan niet verstandig.

Aandachtig publiek met één vragensteller: Wim Neeskens

De columnist: Benno Schildkamp

Dick Alta, directeur Aeronamic

Aeronamic was tot eind 2005 onderdeel van de Urenco Group. Aeronamic ontwerpt, ontwikkelt, produceert, onderhoudt en levert systemen voor en aan onder andere Airbus, Boeing, Gulfstream en Bombardier. Een erg bekend bedrijf is Aeronamic niet, maar dat is bwust beleid, laat Dick Alta weten. Daarbij weten Airbus en Boeing Almelo heel goed te vinden.

‘We gaan bewust om met onze centjes en verplichtingen. We zijn heel rustig. We kunnen ons het beste concentreren op de toekomst.’

Aeronamic realiseerde een omzet van 34 miljoen euro. ‘We zijn een Mickey Mouse in een world of giants. Het is een nicheactiviteit.’

Aeronamic maakt en ontwerpt systemen die een bepaalde functie hebben en ‘waar altijd één onderdeel in zit dat heel snel draait’. Van een recessie heeft het bedrijf nog niet hoeven merken. Sinds de verzelfstandiging in 2005 is er een ‘heftig inhaalprogramma’ gevolgd. Er is geïnvesteerd in nieuwe maakindustrie en daardoor heeft Dick Alta veel business binnengekregen. ‘We hebben een belangrijke, schoksgewijze groei doorgemaakt.’

Directe concurrenten? Die heeft Aeronamic niet. ‘Dat zijn onze klanten. Wat wij doen bevat zo veel intellectueel eigendom en kennis, daar lopen de fabrikanten liever niet mee te koop. We zijn uitstekend beschermd tegen indringers, beter nog dan Fort Knox. We maken kleine series, zijn prijscompetitief en de productiviteit is hoog’.

‘We hebben meegelift met dezelfde filosofie als Urenco: goed zijn voor je medewerkers. Het is hier zo schoon dat je de sushi van de grond kunt eten.’

Dick Alta betreurt het in hoge mate dat in Twente geen faculteit metaalkunde is. ‘Kennis kun je hier maar met moeite vasthouden. Den Haag heeft geen idee wat de industrie hier doet. Hun mond viel open van verbazing toen men zag wat hier gebeurt en ging pas weer dicht toen ze de IJssel weer waren gepasseerd.’

Op de zeepkist: Henny Ganseman namens De Slingerbeurs

De informele napraat

Foto’s met dank aan De GeleRaaf