2 februari 2015

Maandag 2 februari 2015

Gasten bij de eerste editie van Zakelijk Almelo in 2015 waren Gerjan Bremmer, commercieel directeur van de Ortageo Groep, en Susan en Kitty Calot. Beiden zijn directeur van Jannie Calot B.V.

Voor aanvang werd een minuut stile in acht genomen voor de onlangs overleden Roel Elbrink, ‘die zijn sterke betrokkenheid bij de stad, haar ondernemers en detaillisten omzette in bestuurlijke activiteiten. Bij Zakelijk Almelo was hij penningmeester. Hij was een betrouwbare schakel tussen organisatie en sponsoren. In de ruim elf jaar dat wij bestaan, is binnen het bestuur een sterke kameraadschap gegroeid. Wij hebben dus zowel een bestuurslid als vriend verloren. We missen hem’.

De  Ortageo Groep wordt gevormd door Envita, Lankelma, Hamabest, Invisor en ExploVision. Het zijn advies- en ingenieursbureaus in ruimtelijke ontwikkeling, water-, milieu- en omgevingsmanagement en explosievenopsporing. Er staan 58 medewerkers op de loonlijst. Het is vooralsnog een bescheiden speler op deze markt, vertelde Gerjan Bremmer. Het is als niet-gevestigde naam dus moeilijk opboksen tegen grote bureaus als Arcadis en Tauw.

‘Wat wij graag doen, is werken voor lokale ondernemers plus graag een landelijke dekking’, aldus Gerjan Bremmer. De groep heeft inmiddels vestigingen geopend in Nijmegen, Rolde, Utrecht en Rijnmond. ‘Wij hebben het liefst dat grote bedrijven met een probleem bij ons komen en om een oplossing vragen. We kunnen dat soort zorgen van het bordje van de ondernemer afhalen. Wij gaan op basis van risico’s aan de slag, niet op basis van paniek.’

Over de regelgeving in Nederland op milieugebied is de commercieel directeur duidelijk. Het kost ook hem veel geld. ‘Het is eigenlijk belachelijk dat regelgeving nodig om iemand kwaliteit te laten leveren’, stelt hij. ‘Je hebt je integriteit als mens en als bedrijf om dingen goed te doen. Dat heeft niet iedereen.’ Waarna hij in het kort zijn visie uiteenzette over de problematiek van (de gevolgen van) vervuild water in Drenthe en van de gaswinning in Groningen. ‘Die kun je combineren met een ander probleem, de krimp. Er zijn te veel woningen. Je moet ook kijken naar een stukje leefbaarheid op die plek. Waarom veel inspanningen bij slechte woningen door er veel geld in te pompen?’

Problemen om geschoold personeel te vinden, heeft men niet. ‘Er zijn veel talentvolle Twentenaren die hier rondlopen en die we wel willen hebben. Na zoveel jaar kan men participeren in het bedrijf, dat is belangrijk voor de continuïteit.

Zoals gezegd, is de Ortageo Groep vooralsnog een kleine speler. De naamsbekendheid van de holding is duidelijk minder dan die van de werkmaatschappijen. ‘Het is een mooi vraagstuk om na te denken over onze positionering.’ Dat kan bijvoorbeeld door aansprekende projecten, zoals de verbreding van het Twentekanaal.

Het bedrijf Jannie Calot B.V. is actief in de in- en verkoop van oud ijzer en metalen voor bedrijven en particulieren. Kitty en Susan Calot zwaaien er de scepter. Dat doen beiden vermoedelijk op dezelfde straffe en ontwapenende wijze als die zij tijdens de beantwoording van de vragen aan de dag legden. Denkt u dus niet dat over de metalen inhoud van uw aanganger enige zakelijke dialoog mogelijk is. ‘Wij bepalen de prijs, er wordt niet onderhandeld. Wij hebben de expertise. Als iemand het daar niet mee eens is, mag ‘ie het weer meenemen.’ Iedereen kan tenslotte op internet opzoeken wat een kilo oud ijzer of koper doet.

En wie komen er zoal het terrein op rijden? Voor 90% is dat de industrie. De rest is particulieren, bijvoorbeeld mensen ‘die de schuur opruimen en opa met een fiets’. Eenmaal ingekocht, gaan de materialen naar afnemers en recyclingbedrijven. Er zijn veel van dit soort bedrijven, je moet dus kijken waar je gunstig je contracten kunt afsluiten.

Jannie Calot B.V. is een familiebedrijf. De naamgeefster heeft het bedrijf in 1955 voortgezet. Kitty wist nog niet wat ze wilde toen ze jong was, maar realiseert zich dat dit ‘geen meisjesdroom’ is. Het alternatief, ‘kippen plukken bij Grobben’ leek haar als dierenliefhebster echter geen wenkend perspectief. Susan kwam er later bij, toen hun vader overleed. Verkopen was nooit een optie: ‘Je hebt een prachtig mooi bedrijf. Vrijdag was de crematie, op maandag was de zaak weer open. Het is prachtig als op dat moment je mensen opstaan.’

Spijt van hun beslissing hebben ze allerminst. Het is dan een mannenvak, maar ‘je moet echt wel je expertise hebben.’ Het is een mooi vrij beroep, ‘je bent eigen ondernemer. Je werkt keihard, maar je hebt vrijheid, neemt je eigen beslissingen en er is veel variatie. Het is een klein bedrijf, dus je hebt alle takken van sport’. Een doel of langetermijnvisie? Die hebben Kitty en Susan niet, of het is ‘elke dag met plezier naar je werk gaan’.

Er zijn in Nederland te veel metaalhandelaren, vinden ze. Calot heeft zelf machines voor verwerking, want ook voor machines heb je kosten. En ook hier komt de regelgeving ten lande ter sprake: er is een identificatieplicht voor wie bijvoorbeeld een lading koper komt aanbieden. ‘Zonder ID mag ik het niet aannemen, er gebeurt niets onder tafel. Dat is regelgeving, maar het kost veel tijd en wordt niet gecontroleerd.’

De column werd dit keer verzorgd door Ger Vermeulen (foto hieronder). Zijn bijdrage aan deze avond was gewijd aan onder meer samenwerking in de regio, het bruisende Almelose uitgaansleven en de kracht van een goede coach. Uit zijn belevenissen in Brazilie tijdens het WK Voetbal 2014 dook hij een aantal ankedotes over Louis van Gaal op.

De laatste gast die het woord kreeg, was Engie Petersen van Qredits.

‘Bovenstaande foto’s werden gemaakt door Coen Mulder. Een uitgebreidere fotoreportage vindt op zijn website.