2 november 2015

De Ravelzaal van het Theaterhotel was 2 november opnieuw goed gevuld. Onder de aanwezigen ook zij die betrokken waren bij een van de drie matches die in aanmerking kwamen voor de Slinger Award 2015.

Columniste Linda Hilberink en gasten Eric van Otten en Paul Aretz

Geleidelijk aan vulde de Ravelzaal zich met belangstellenden

Eric van Otten (links), patissier, eigenaar van een aantal bakkerijen in de regio en initiatiefnemer van stichting The Breadhouse, beet het spits af. In 1990 nam hij met zijn vrouw de bakkerszaak in Enter over. Inmiddels heeft hij ook een bakkerij in Goor, Rijssen en sinds de overname van Dhert in Almelo. Anders dan ‘de bakker op de hoek’ gebruikt hij alleen puur natuur basisingrediënten puur natuur, waarmee hij ‘de lekkerste en mooiste producten van Enter’ maakt. Zo was hij in 2006 al eens brood- en baketbakker van Nederland en behaalde hij in 2009 twee sterren. Aan dergelijke verkiezingen heeft hij vervolgens jaren niet meer meegedaan, omdat een of twee sterren ook het imago van duurte in de hand werkt.

Mettertijd is de concurrentie toegenomen, vooral van supermarkten, maar met concurrentie moet je volgens hem innoverend omgaan. Van alle consumenten koopt 75% zijn brood in de supermarkt. Mede om die reden is zijn concept gebaseerd op puur natuur grondstoffen.

Eerdaags verhuist de bakkerij in Almelo van Grotestraat-Zuid naar de Bornsestraat 7. Een ruim pand en voorzien van acht parkeerplaatsen. Dat is belangrijk ‘vanwege de korte traffic’. Hetzelfde zie je zijns inziens met supermarkten die zich vestigen aan de rand van de stad. Daar is immers (gratis) parkeergelegenheid.

Waar menig ander bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen vooral verbaal belijdt, brengt Eric van Otten dat sinds enige tijd in de praktijk met mobiele bakkerijtjes op die plekken in bijvoorbeeld Armenië en Afrika waar daaraan behoefte is: The Breadhouse. ‘Wij kunnen met ons allen goed leven, dat kunnen we delen met anderen die dat niet kunnen en geen dagelijks voedsel hebben’.  Daarom heeft hij kleinschalige bakkerijen opgekocht, de machines laten reviseren en leert hij mensen in landen in Afrika ermee bakken.

Vanuit zijn christelijke achtergrond wil hij naar eigen zeggen betekenisvol zijn voor een ander. ‘We moeten het samen doen. Het is enorm mooi om daar midden in te staan.’ Een prototype van een verrijdbare bakcontainer wordt momenteel in elkaar gezet. Er zijn inmiddels aanvragen vanuit verschillende Afrikaanse landen.

Ik ben een bericht kader. Klik op de knop Bewerken om deze tekst te veranderen.

Kamphuis Makelaars is met name actief in particulier onroerend goed. Bedrijfsondergoed is voor ‘de nummer 1 in Almelo’ een kleiner maar niet onbelangrijker onderdeel voor Paul Aretz (links) en Thijs ter Haar. Assurantiën en hypotheken hebben ze afgestoten, indachtig het motto ‘schoenmaker, blijf bij je leest’.

Als nummer 1 loop je het risico in te zakken – de wet van de remmende voorsprong – maar ‘je moet vooruit blijven kijken. Er is veel innovatie in ons vakgebied, niet alleen qua social media. Een bord in de tuin is geen hoofdmiddel meer’.

Aangezien iemand die zijn wenst te verkopen dat zelf kan doen en er een mooie presentatie van maakt, moet je als makelaar je toegevoegde waarde laten zien. Ook zij kennen de spijtoptanten die eerst zelf het heft in handen namen. ‘Wij ontzorgen, wij regelen het voor jou.’ Bij wie zelf zijn huis verkoopt, gaan emoties meespelen. ‘Misschien vertel je de kijker of kandidaat-koper meer dan nodig is, zeg je te snel “Ja” tegen een bod. Dat kost dan weer geld. Wij moeten steeds meer vakinhoudelijk onze waarde zien te vinden.’

De bedrijfsonroerendgoedmarkt is behoudender dan de particuliere markt. De klant kijkt veel zakelijker. Dat in de binnenstad van Almelo nog steeds veel leegstand heerst, heeft volgens beiden te maken met de visie op de stad. ‘Een compactere binnenstad is de toekomst. Funshoppen kan in een compacte binnenstad, door de gezelligheid en kleinschaligheid.’

Het is volgens Paul Aretz en Thijs ter Haar een utopie te menen dat parkeren in Almelo gratis kan.

Het Indiëterrein ten slotte, ook hun werkterrein, ligt ‘briljant. Dat is de kernwaarde van de wijk. Iedereen is erg positief over Indië, het heeft een sneeuwbaleffect. Je kunt hier nieuw bouwen in een historische omgeving, dat is een supermooie combinatie.’

Paul Aretz en Thijs ter Haar op weg naar Makelaar 4.0 – ‘Waar we over vijf jaar staan is niet te zeggen.’

Als sluitstuk van de bijeenkomst reikte Henny Ganseman de Slinger Award 2015 uit. Na een korte toelichting op de drie genomineerde ‘matches’ – bedrijven en instellingen die elkaar de helpende hand bieden – ging de prijs naar …

Brandweer Twente en De Gravenruiters.

Linda Hilberink, chef stadsredactie Almelo van De Twentsche Courant Tubantia, wijdde haar column aan de politieke mores van gemeenteraadsleden en de gevolgen ervan voor het bestuur van de stad.

Foto’s met dank aan Coen Mulder