Home

Zakelijk Almelo

Zakelijk Almelo is een tweemaandelijkse bijeenkomst voor iedereen die actief betrokken is bij de bedrijvigheid en werkgelegenheid in en rond Almelo. Met inspirerende vraaggesprekken, visies op actualiteiten en aandacht voor innovaties en andere belangwekkende ontwikkelingen.

In 2018 vinden de bijeenkomsten plaats op maandagen 5 februari, 9 april, 4 juni, 3 september en 5 november. Onze vaste locatie is de  Ravelzaal van het Theaterhotel Almelo en de bijeenkomsten beginnen om 18.00 uur.

Eerstvolgende bijeenkomst

Impressie

Meest recente column

Met de zeepkist willen wij startende ondernemers een podium bieden èn aandacht vragen voor innovaties. U krijgt van ons drie minuten om uzelf voor te stellen en te vertellen wat er nieuw is aan uw bedrijf of product. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden via info@zakelijkalmelo.nl. Kijk voor meer informatie onder Organisatie.

Wilt u met een financiële bijdrage Zakelijk Almelo mede mogelijk maken? Stuur een bericht of spreek ons bij een volgende bijeenkomst aan. Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan via het blokje NIEUWSBRIEF.